Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 620587   acció sindicada <Actius financers> acció sindicada
   
     
  • acció sindicada, n f
  • es acción sindicada
  • en syndicated share

  <Actius financers>

  Acció que, en estar afectada per un pacte entre accionistes, limita la llibertat de vot i només pot ser transmesa després d'haver estat oferta als accionistes actuals.

     
 • 620544   acció vella <Actius financers> acció vella
   
     
  • acció vella, n f
  • es acción vieja
  • fr action ancienne
  • en old share

  <Actius financers>

  Acció ja existent abans d'una ampliació de capital que ha generat accions noves.

  Nota: El propietari d'una acció vella té dret a tots els dividends i pot adquirir accions noves gràcies al dret de subscripció preferent, que és inherent a aquest títol.

     
 • 620762   accionariat <Persones i entitats> accionariat
   
     
  • accionariat, n m
  • es accionariado
  • fr actionnariat
  • en body of shareholders

  <Persones i entitats>

  Conjunt d'accionistes d'una societat anònima.

     
 • 620534   accionista <Persones i entitats> accionista
   
     
  • accionista, n m, f
  • es accionista
  • fr actionnaire
  • en shareholder
  • en stockholder

  <Persones i entitats>

  Persona que posseeix una o més accions d’una societat.

     
 • 620538   accionista fundador | accionista fundadora <Persones i entitats> accionista fundador | accionista fundadora
   
     
  • accionista fundador | accionista fundadora, n m, f
  • es accionista fundador
  • fr actionnaire fondateur
  • en founder shareholder
  • en founding shareholder

  <Persones i entitats>

  Accionista d'una societat que n'ha estat també el fundador.

     
 • 620763   accionista majoritari | accionista majoritària <Persones i entitats> accionista majoritari | accionista majoritària
   
     
  • accionista majoritari | accionista majoritària, n m, f
  • es accionista mayoritario
  • fr actionnaire majoritaire
  • en majority shareholder

  <Persones i entitats>

  Accionista que posseeix un paquet d'accions prou representatiu per a influir amb el seu vot en la presa de decisions d'una societat.

     
 • 620764   accionista minoritari | accionista minoritària <Persones i entitats> accionista minoritari | accionista minoritària
   
     
  • accionista minoritari | accionista minoritària, n m, f
  • es accionista minoritario
  • fr actionnaire minoritaire
  • en minority shareholder
  • en minority stockholder

  <Persones i entitats>

  Accionista que posseeix unes quantes accions d'una societat, però que no li permeten participar ni en la direcció ni en el control d'aquesta societat.

     
 • 620416   acta de cotització <Estructura i funcionament> acta de cotització
   
     
  • acta de cotització, n f
  • es acta de cotización

  <Estructura i funcionament>

  Document jurídic que es redacta després de cada sessió d'un mercat de ròdols pels membres de la societat rectora de la borsa de valors, en el qual consten les operacions tancades i la cotització oficial de cada valor.

     
 • 620443   actiu <Anàlisi d'actius i emissors> actiu
   
     
  • actiu, n m
  • es activo
  • fr actif
  • en assets

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Conjunt de béns i drets d'una empresa susceptibles de ser valorats econòmicament.

     
 • 620873   actiu circulant <Anàlisi d'actius i emissors> actiu circulant
   
     
  • actiu corrent, n m
  • actiu circulant, n m sin. compl.
  • es activo circulante
  • es activo corriente
  • fr actif à court terme
  • fr actif circulant
  • en current assets
  • en floating assets

  <Anàlisi d'actius i emissors>

  Actiu que pot transformar-se en diner en un període curt de temps, generalment abans d'un any.

  Nota: 1. La denominació catalana actiu circulant i la denominació castellana activo circulante van quedar obsoletes el 31 de desembre de 2007. 2. Dins de l'actiu corrent s'hi inclou l'actiu disponible (béns i drets susceptibles de convertir-se en diner de manera immediata), l'actiu realitzable (béns i drets susceptibles de convertir-se en diner a curt termini) i les existències.