Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3310303   atenció en les transicions <Model d'atenció> atenció en les transicions
   
     
  • atenció en les transicions, n f
  • es atención transicional, n f
  • en transitional care, n

  <Model d'atenció>

  Atenció social o sanitària que garanteix la congruència i l'adequació de la resposta d'atenció durant les transicions assistencials.

     
 • 3214502   atenció especialitzada <Instruments> atenció especialitzada
   
     
  • atenció especialitzada, n f
  • es atención especializada, n f
  • en secondary care, n
  • en specialised care, n
  • en tertiary care, n

  <Instruments>

  Atenció social o sanitària que es presta a persones amb necessitats complexes en serveis especialitzats en aquest tipus d'atenció.

  Nota: L'atenció especialitzada en el model català de salut inclou els conceptes anglesos de secondary care (que correspon a les especialitats bàsiques que es poden tractar en una consulta o en un hospital general, com ara cirurgia general, dermatologia, traumatologia, cardiologia, etc.) i tertiary care (que correspon a especialitats més concretes, que només es poden tractar en hospitals especialitzats que disposen de recursos tècnics avançats, com ara cirurgia maxil·lofacial, neurocirurgia, unitat de cremats, etc.).

     
 • 3212660   atenció integrada <Conceptes generals> atenció integrada
   
     
  • atenció integrada, n f
  • atenció sociosanitària, n f sin. compl.
  • es atención integrada, n f
  • es atención sociosanitaria, n f
  • en integrated care, n

  <Conceptes generals>

  Model d'atenció basat en les actuacions conjuntes i solidàries dels professionals i les organitzacions dels serveis socials i dels serveis sanitaris, que té com a objectiu obtenir bons resultats en salut i benestar, una adequada utilització dels recursos i una bona experiència d'atenció, amb el qual es garanteix l'atenció integral i l'atenció centrada en la persona.

  Nota: En aquest context la denominació catalana atenció sociosanitària fa referència a un concepte més ampli que els termes àmbit sociosanitari o sector sociosanitari, que designen un àmbit assistencial específic.

     
 • 3212661   atenció integral <Conceptes generals> atenció integral
   
     
  • atenció integral, n f
  • es atención integral, n f
  • en integral care, n

  <Conceptes generals>

  Model d'atenció que garanteix una gestió global de les necessitats de la persona en la dimensió física, funcional, psíquica i social, a partir d'una valoració integral.

     
 • 3214500   atenció intermèdia <Instruments> atenció intermèdia
   
     
  • atenció intermèdia, n f
  • es atención intermedia, n f
  • es cuidados intermedios, n m pl
  • en intermediate care, n

  <Instruments>

  Atenció especialitzada, adreçada especialment a persones grans o a malalts crònics, que presten equips interdisciplinaris amb protocols, registres i un marc d'avaluació comuns, amb la finalitat d'aconseguir el màxim nivell d'autonomia de la persona atesa o una estabilitat clínica que li permeti retornar al seu domicili habitual o continuar-hi vivint.

  Nota: L'atenció intermèdia és limitada en el temps i s'acostuma a prestar immediatament després d'una alta hospitalària o en una situació de risc d'ingrés hospitalari.

     
 • 3215396   atenció no presencial <Instruments> atenció no presencial
   
     
  • atenció no presencial, n f
  • es atención no presencial, n f
  • en non-presential care, n

  <Instruments>

  Atenció social o sanitària basada en mitjans remots o virtuals de comunicació interpersonal.

  Nota: Són tipus d'atenció no presencial la telemedicina, que es basa en l'intercanvi d'informació entre professionals o entre professionals i pacients mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, o la teleassistència, que és el conjunt de serveis d'auxili mèdic a distància.

     
 • 3347487   atenció personalitzada <Model d'atenció> atenció personalitzada
   
     
  • atenció personalitzada, n f
  • es atención personalizada, n f
  • en personalised care, n

  <Model d'atenció>

  Atenció que respon a una valoració integral de la persona i s'adapta a les seves necessitats i preferències, d'acord amb els plantejaments de l'atenció centrada en la persona.

     
 • 3314469   atenció preventiva <Model d'atenció> atenció preventiva
   
     
  • atenció preventiva, n f
  • es atención preventiva, n f
  • en preventive care, n

  <Model d'atenció>

  Atenció que es presta a persones, grups o comunitats amb factors de risc socials o sanitaris per a evitar, minimitzar o erradicar amb la màxima anticipació possible problemes de salut o de benestar i el seu impacte.

     
 • 3214501   atenció primària <Instruments> atenció primària
   
     
  • atenció primària, n f
  • es atención primaria, n f
  • en primary care, n

  <Instruments>

  Atenció social o sanitària de caràcter assistencial, polivalent, comunitari i preventiu que constitueix el primer nivell de contacte de les persones amb els serveis públics socials i sanitaris, amb el qual es garanteix la proximitat i l'accessibilitat a aquests serveis.

  Nota: En l'àmbit dels serveis socials presten atenció primària, anomenada sovint atenció social bàsica, els equips bàsics d'atenció social, i en l'àmbit sanitari presten atenció primària els equips d'atenció primària.

     
 • 3215399   atenció proactiva <Model d'atenció> atenció proactiva
   
     
  • atenció proactiva, n f
  • es atención proactiva, n f
  • es cuidados proactivos, n m pl
  • en proactive care, n

  <Model d'atenció>

  Atenció social o sanitària basada en una resposta anticipada a les necessitats de les persones.