Terminologia de l'atenció integrada

 

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

 

 

Aquest recull inclou 75 termes de l’àmbit de l’atenció integrada, amb denominacions catalanes, equivalents en castellà i anglès, definicions i, quan s’ha considerat necessari, notes complementàries.

 

L’atenció integrada és el nou model d’atenció que s’està construint i implantant de manera pionera a Catalunya de la mà del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), basat en la unificació dels serveis socials i sanitaris, amb la finalitat de garantir una atenció integrada de les diferents necessitats de les persones.

 

La Terminologia de l’atenció integrada, doncs, elaborada conjuntament pel TERMCAT i el PIAISS, mira de posar les bases d’aquest nou model, unificant diversos punts de vista en una sola visió. Per aquest motiu, en diverses fases de l’elaboració d’aquest recull terminològic, s’ha demanat la participació d’un gran nombre d’experts procedents de diferents àmbits, serveis i nivells d'atenció.

 

A més, les definicions d’una vintena de termes inclosos en aquesta terminologia (atenció centrada en la persona, atenció intermèdia, continuïtat assistencial, fragilitat, etc.), han estat discutides i acordades en una sessió de normalització, una reunió de treball entre terminòlegs i una dotzena d’experts procedents tant de l’àmbit sanitari com dels serveis socials, i posteriorment han estat ratificades en la majoria dels casos pel Consell Supervisor, l’òrgan encarregat de la fixació formal de la terminologia en llengua catalana.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Més documentació:

Pòster presentat a la 16a Conferència Internacional Sobre Atenció Integrada: “Integrating terminology for integrated care”

Consulta amb resposta al blog del TERMCAT: Què és l’atenció integrada? És el mateix que l’atenció integral?

Notícia sobre la sessió de normalització de termes d’atenció integrada

Notícia sobre nous termes en estudi de l’àmbit de l’atenció integrada al Consell Supervisor

 

Material complementari:

Infografia amb una selecció de termes extrets de la Terminologia d'atenció integrada

 

Atenció integrada

 

Autoria:

Generalitat de CatalunyaTERMCAT

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de l'atenció integrada [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

 

 

Aquest recull inclou 75 termes de l’àmbit de l’atenció integrada, amb denominacions catalanes, equivalents en castellà i anglès, definicions i, quan s’ha considerat necessari, notes complementàries.

 

L’atenció integrada és el nou model d’atenció que s’està construint i implantant de manera pionera a Catalunya de la mà del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), basat en la unificació dels serveis socials i sanitaris, amb la finalitat de garantir una atenció integrada de les diferents necessitats de les persones.

 

La Terminologia de l’atenció integrada, doncs, elaborada conjuntament pel TERMCAT i el PIAISS, mira de posar les bases d’aquest nou model, unificant diversos punts de vista en una sola visió. Per aquest motiu, en diverses fases de l’elaboració d’aquest recull terminològic, s’ha demanat la participació d’un gran nombre d’experts procedents de diferents àmbits, serveis i nivells d'atenció.

 

A més, les definicions d’una vintena de termes inclosos en aquesta terminologia (atenció centrada en la persona, atenció intermèdia, continuïtat assistencial, fragilitat, etc.), han estat discutides i acordades en una sessió de normalització, una reunió de treball entre terminòlegs i una dotzena d’experts procedents tant de l’àmbit sanitari com dels serveis socials, i posteriorment han estat ratificades en la majoria dels casos pel Consell Supervisor, l’òrgan encarregat de la fixació formal de la terminologia en llengua catalana.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Més documentació:

Pòster presentat a la 16a Conferència Internacional Sobre Atenció Integrada: “Integrating terminology for integrated care”

Consulta amb resposta al blog del TERMCAT: Què és l’atenció integrada? És el mateix que l’atenció integral?

Notícia sobre la sessió de normalització de termes d’atenció integrada

Notícia sobre nous termes en estudi de l’àmbit de l’atenció integrada al Consell Supervisor

 

Material complementari:

Infografia amb una selecció de termes extrets de la Terminologia d'atenció integrada

 

Atenció integrada

 

Autoria:

Generalitat de CatalunyaTERMCAT

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de l'atenció integrada [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/>

 

Darrera actualització: 02-03-2018

 

© Author: Government of Catalonia. Ministry of the Presidency; TERMCAT, Terminology Centre

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2016

 

 

This dictionary gathers 75 terms related to integrated care. Each terminological entry contains denominations in Catalan, equivalents in Spanish and English, a definition in Catalan and explanatory notes, when necessary.

 

Integrated care is the pioneering new model of care that is being implemented in Catalonia by the Interdepartmental Plan for Health and Social Care and Interaction (PIAISS). This model is based on the integration of social and health services in order to guarantee an integrated care of all kinds of people’s needs.  

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space " Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Concept diagram

Bibliography

 

 

More information:

Poster presented at the 16th International Conference on Integrated Care: “Integrating terminology for integrated care”

Blog post in TERMCAT’s blog: Què és l’atenció integrada? És el mateix que l’atenció integral?

Information about the standardisation session of integrated care terms

Information about integrated care terms studied by the Supervisory Council

 

 

Author:

Generalitat de CatalunyaTERMCAT

 

Publisher:

TERMCAT

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de l'atenció integrada [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/>

 

Last update: 02-03-2018

 

© Autoría: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edición: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

 

 

Este vocabulario contiene 75 términos del ámbito de la atención integrada, con denominaciones catalanas, equivalentes en castellano e inglés, definiciones y, cuando se ha considerado necesario, notas complementarias.

 

La atención integrada es el nuevo modelo de atención que se está construyendo e implantando de forma pionera en Cataluña de la mano del Plan Interdepartamental de Atención e Interacción Social y Sanitaria (PIAISS), dedicado a la unificación de los servicios sociales y sanitarios, con la finalidad de garantizar una atención integrada de las diferentes necesidades de las personas.

 

En este contexto, la Terminologia de l’atenció integrada (‘Terminología de la atención integrada’), elaborada conjuntamente por el TERMCAT y el PIAISS, mira de sentar las bases de este nuevo modelo, unificando los distintos puntos de vista en una visión única. Por este motivo, en diferentes fases de la elaboración de esta terminología, se ha llamado a la participación de un gran número de expertos procedentes de distintos ámbitos, servicios y niveles de atención.

 

Adicionalmente, las definiciones de unos veinte términos incluidos en el vocabulario (atenció centrada en la persona, ’atención centrada en la persona’;  atenció intermèdia, ‘atención intermedia’; continuïtat assistencial, ‘continuidad asistencial’; fragilitat, ‘fragilidad’, etc.), han sido discutidas y acordadas en una sesión de normalización, una reunión de trabajo entre terminólogos y una docena de expertos  procedentes tanto del ámbito sanitario como del ámbito de los servicios sociales, y posteriormente han sido ratificadas en la mayoría de casos por el Consejo Supervisor, el órgano encargado de la normalización terminológica en catalán.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Más documentación:

Póster presentado en la 16ª Conferencia Internacional Sobre Atención Integrada: “Integrating terminology for integrated care”

Artículo en el blog del TERMCAT: Què és l’atenció integrada? És el mateix que l’atenció integral?

Noticia sobre la sesión de normalización de términos de atención integrada

Noticia sobre nuevos términos en estudio del ámbito de la atención integrada en el Consejo Supervisor

 

 

Autoría:

Generalitat de CatalunyaTERMCAT

 

Edición:

TERMCAT

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de l'atenció integrada [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/230/>

 

Última actualitzación: 02-03-2018