• http://www.termcat.cat/docs/DL/Ocells_Fitxes_Illustrades.pdf
   

Diccionari dels ocells del món

 

 

© Autoria: Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT, Centre de Terminologia

Coordinació científica: Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras; Àlex Mascarell Llosa

© de les il·lustracions: Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 (Primera edició: 2017)

 

 

El diccionari en línia Diccionari dels ocells del món aplega 5.278 fitxes terminològiques relatives a les espècies d’ocells de tot el món, classificades en 36 ordres i 243 famílies. L’ordenació temàtica, encapçalada d’un codi numèric, segueix la classificació sistemàtica, d’acord amb la història evolutiva dels ordres i les famílies. La primera edició del diccionari, publicat el maig de 2017, presentava les fitxes terminològiques corresponents a totes les espècies d’ocells no passeriformes. En aquesta segona edició s’hi ha incorporat un nou grup de fitxes relatives a les espècies d’ocells corresponents a 27 famílies de l’ordre dels passeriformes. Es tracta d’un projecte en curs d’elaboració que es preveu anar ampliant a mesura que avanci la revisió de les famílies de passeriformes pendents de validació. En el document relatiu a l’arbre de camp del diccionari es poden consultar les famílies d’ocells passeriformes que inclou actualment el diccionari.

 

Per a l’elaboració del diccionari, l’equip d’especialistes, format per Raül Aymí, Rafel Cebrian, Jordi Clavell, Manuel-Enric Giménez i Àlex Mascarell, agrupats en la Comissió dels Noms dels Ocells en Català (CNOC), i iniciadors del projecte, ha pres com a corpus de partida la nomenclatura que figura a les obres Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines i Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.2, Passerines, de Josep del Hoyo i Nigel J. Collar, publicades el 2014 i el 2016, respectivament, que representen una important actualització del catàleg de les espècies d’ocells descrites a l’obra Handbook of the birds of the world, publicada per Lynx Edicions entre els anys 1992 i 2011.

 

Un bon nombre de denominacions catalanes són de nova creació i han estat proposades seguint els Criteris per a la denominació catalana d’ocells, elaborats pel TERMCAT i aprovats pel Consell Supervisor, l’òrgan encarregat de la normalització terminològica en català. Aquests criteris han permès treballar, amb sistematicitat, coherència i uniformitat sobre el corpus català de partida proposat pels coordinadors científics del projecte.

 

Cada fitxa inclou una denominació comuna catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès, en anglès i en alemany, i el nom científic de l’espècie. El diccionari inclou 325 fitxes il·lustrades per Àlex Mascarell i Jordi Fàbregas, entre les quals hi ha una espècie representativa de cadascuna de les famílies descrites, que es preveu anar ampliant amb la col·laboració d’il·lustradors especialitzats en l’àmbit de l’ornitologia. Les il·lustracions es poden consultar seleccionant, des de l’accés temàtic, el descriptor Fitxa il·lustrada. Quan s’ha cregut convenient, les fitxes també inclouen notes amb més informació relativa al terme (sobre espècies extintes, sobre antropònims o topònims poc coneguts que formen part del nom específic de les denominacions catalanes d’algunes espècies, sobre determinats adjectius relacionats amb els trets morfològics d’una espècie concreta, etc.).

 

El diccionari es complementa amb una infografia interactiva (que també es pot consultar o imprimir en format pòster) sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes on es representen cadascuna de les famílies dels diferents ordres d’ocells no passeriformes, il·lustrades amb una espècie representativa que enllaça amb la fitxa terminològica corresponent del diccionari.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Presentació

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Criteris per a la denominació catalana d’ocells

Criteris per a denominació catalana d'ocells

 

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes

Ocells no passeriformes

 

Diccionari dels ocells del món. Projecte i criteris
Diccionari dels ocells del món. Projecte i criteris

Són ocells o són aus?

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells”

 

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors 

L'anar i venir dels ocells

 

Autoria:

 Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

Darrera actualització: 14-01-2019

 

© Autoria: Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT, Centre de Terminologia

Coordinació científica: Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras; Àlex Mascarell Llosa

© de les il·lustracions: Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 (Primera edició: 2017)

 

 

El diccionari en línia Diccionari dels ocells del món aplega 5.278 fitxes terminològiques relatives a les espècies d’ocells de tot el món, classificades en 36 ordres i 243 famílies. L’ordenació temàtica, encapçalada d’un codi numèric, segueix la classificació sistemàtica, d’acord amb la història evolutiva dels ordres i les famílies. La primera edició del diccionari, publicat el maig de 2017, presentava les fitxes terminològiques corresponents a totes les espècies d’ocells no passeriformes. En aquesta segona edició s’hi ha incorporat un nou grup de fitxes relatives a les espècies d’ocells corresponents a 27 famílies de l’ordre dels passeriformes. Es tracta d’un projecte en curs d’elaboració que es preveu anar ampliant a mesura que avanci la revisió de les famílies de passeriformes pendents de validació. En el document relatiu a l’arbre de camp del diccionari es poden consultar les famílies d’ocells passeriformes que inclou actualment el diccionari.

 

Per a l’elaboració del diccionari, l’equip d’especialistes, format per Raül Aymí, Rafel Cebrian, Jordi Clavell, Manuel-Enric Giménez i Àlex Mascarell, agrupats en la Comissió dels Noms dels Ocells en Català (CNOC), i iniciadors del projecte, ha pres com a corpus de partida la nomenclatura que figura a les obres Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines i Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.2, Passerines, de Josep del Hoyo i Nigel J. Collar, publicades el 2014 i el 2016, respectivament, que representen una important actualització del catàleg de les espècies d’ocells descrites a l’obra Handbook of the birds of the world, publicada per Lynx Edicions entre els anys 1992 i 2011.

 

Un bon nombre de denominacions catalanes són de nova creació i han estat proposades seguint els Criteris per a la denominació catalana d’ocells, elaborats pel TERMCAT i aprovats pel Consell Supervisor, l’òrgan encarregat de la normalització terminològica en català. Aquests criteris han permès treballar, amb sistematicitat, coherència i uniformitat sobre el corpus català de partida proposat pels coordinadors científics del projecte.

 

Cada fitxa inclou una denominació comuna catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès, en anglès i en alemany, i el nom científic de l’espècie. El diccionari inclou 325 fitxes il·lustrades per Àlex Mascarell i Jordi Fàbregas, entre les quals hi ha una espècie representativa de cadascuna de les famílies descrites, que es preveu anar ampliant amb la col·laboració d’il·lustradors especialitzats en l’àmbit de l’ornitologia. Les il·lustracions es poden consultar seleccionant, des de l’accés temàtic, el descriptor Fitxa il·lustrada. Quan s’ha cregut convenient, les fitxes també inclouen notes amb més informació relativa al terme (sobre espècies extintes, sobre antropònims o topònims poc coneguts que formen part del nom específic de les denominacions catalanes d’algunes espècies, sobre determinats adjectius relacionats amb els trets morfològics d’una espècie concreta, etc.).

 

El diccionari es complementa amb una infografia interactiva (que també es pot consultar o imprimir en format pòster) sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes on es representen cadascuna de les famílies dels diferents ordres d’ocells no passeriformes, il·lustrades amb una espècie representativa que enllaça amb la fitxa terminològica corresponent del diccionari.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Presentació

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Criteris per a la denominació catalana d’ocells

Criteris per a denominació catalana d'ocells

 

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes

Ocells no passeriformes

 

Diccionari dels ocells del món. Projecte i criteris
Diccionari dels ocells del món. Projecte i criteris

Són ocells o són aus?

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells”

 

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors 

L'anar i venir dels ocells

 

Autoria:

 Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

Darrera actualització: 14-01-2019

 

© Author: Catalan Ornithological Institute; TERMCAT, Terminology Centre

Scientific coordination: Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras, Àlex Mascarell Llosa

© Illustrations: Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018 (First edition: 2017)

 

 

The online dictionary Diccionari dels ocells del món (‘Dictionary of the birds of the word’) gathers 5.278 terminological records related to birds from all over the world, classified into 36 orders and 243 families. The thematic classification, headed by a numeric code, follows the systematic order according to the evolutive history of orders and families. The first edition of the dictionary, published in May 2017, presented the terminological records corresponding to all the non-passeriform bird species. This second edition includes a new group of terminological records of bird species belonging to 27 families of the order of the passeriform. It is an ongoing project planned to be expanded while the revision of the passeriform families subject to validation progresses. In the document of the structure of concepts of the dictionary you can look up the families of passeriform birds currently included in the dictionary.

 

The bird experts involved in this project extracted the terms from the books Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines and Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.2, Passerines, by Josep del Hoyo and Nigel J. Collar, published in 2014 and 2016, respectively. This book is an important update of the bird catalogue Handbook of the birds of the world, published by Lynx Edicions between 1992 and 2011.

 

Each terminological entry contains one or more Catalan common names, equivalents in Spanish, French, English and German, and the scientific name of the species. 325 entries are illustrated, and it is intended that more illustrations will be included in the future.

 

The online dictionary is complemented by an interactive infographic on the taxonomic classification of non-passerine birds. Each family is illustrated by a representative species linked to the corresponding terminological entry.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Presentation

Concept diagram

Bibliography

 

Other documents related to the project:

Criteris per a la denominació catalana d’ocells ('Criteris for the Catalan designation of birds')

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes ('Infographic on the taxonomic classification of non-passerine birds’)

Són ocells o són aus? ('What type of birds are they?’)

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma (« ‘Le oiseau qui mue où qu’il aille laisse une plume’ : les parties de la plume' »)

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells” ('The man gave names to all livestock and to the birds of the heavens and to every beast of the field')

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors ('The birds’ back and forth: the migratory birds')

 

 

Authors:

Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

 

Publisher:

TERMCATINSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

Last update: 14-01-2019

 

© Autoría: Instituto Catalán de Ornitología; TERMCAT, Centro de Terminología

Coordinación científica: Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras; Àlex Mascarell Llosa

© de las ilustraciones: Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2018 (Primera edición: 2017)

 

 

El diccionario en línea Diccionari dels ocells del món (‘Diccionario de las aves del mundo’) contiene 5.278 fichas terminológicas relativas a las especies de aves de todo el mundo, clasificadas en 36 órdenes y 243 familias. La ordenación temática, precedida de un código numérico, sigue la clasificación sistemática, de acuerdo con la historia evolutiva de los órdenes y familias. La primera edición del diccionario, publicado en mayo de 2017, presentaba las fichas terminológicas correspondientes a todas las especies de aves no paseriformes. En esta segunda edición se ha incorporado un nuevo grupo de fichas relativas a las especies de aves correspondientes a 27 familias del orden de los paseriformes. Se trata de un proyecto en curso de elaboración que se prevé ir ampliando a medida que avance la revisión de las familias de paseriformes pendientes de validación. En el documento relativo al árbol de campo del diccionario se pueden consultar las familias de aves paseriformes que incluye actualmente el diccionario.

 

Para la elaboración del diccionario, el equipo de especialistas, formado por Raül Aymí, Rafel Cebrian, Jordi Clavell, Manuel-Enric Giménez i Àlex Mascarell, se ha basado en la nomenclatura contenida en las obras Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines y Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.2, Passerines, de Josep del Hoyo y J. Nigel, publicadas en 2014 y 2016, respectivamente, que representan una importante actualización del catálogo de las especies de aves descritas en la obra Handbook of the birds of the world, publicada por Lynx Ediciones entre los años 1992 y 2011.

 

Un gran número de denominaciones catalanas son de nueva creación y se han propuesto siguiendo los Criteris per a la denominació catalana d’ocells (‘Criterios para la denominación catalana de aves'), elaborados por TERMCAT y aprobados por el Consejo Supervisor, el órgano encargado de la normalización terminológica en catalán. Estos criterios han permitido mantener la sistematicidad, coherencia y uniformidad sobre el corpus catalán de partida.

 

Cada ficha terminológica contiene las denominaciones catalanas del término, los equivalentes en castellano, francés, inglés y alemán, y el nombre científico de la especie. El diccionario incluye 325 fichas ilustradas, que se prevé ir ampliando.

 

El diccionario se complementa con una infografía interactiva sobre la clasificación taxonómica de las aves no paseriformes donde se representan cada una de las familias de los distintos órdenes de aves no paseriformes que se ilustran con una especie representativa que enlaza con la entrada terminológica correspondiente del diccionario.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Presentación

Árbol de campo

Bibliografía

 

Material complementario:

Criteris per a la denominació catalana d’ocells ('Criterios para la denominación catalana de aves')

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes ('Infografía sobre la clasificación taxonómica de las aves no paseriformes')

Són ocells o són aus? (‘¿Son pájaros o son aves?’)

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma (‘”Pájaro que muda, por donde pasa deja una pluma”: las partes de la pluma’)

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells” (‘El hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo’)

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors (‘El ir y venir de las aves: las aves migratorias’)

 

 

Autoría:

 Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

 

Edición:

TERMCAT

 

 

INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

Última actualitzación: 14-01-2019

 

© Auteurs : Institut Catalan d’Ornithologie; TERMCAT, Centre de Terminologie 

Coordination scientifique : Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras, Àlex Mascarell Llosa

© des illustrations : Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018 (Première édition : 2017)

 

 

Le Diccionari dels ocells del món («Dictionnaire des oiseaux du monde») contient 5.278 fiches terminologiques concernant les espèces de oiseaux de tout le monde, classifiés en 36 ordres et 243 familles. Le rangement thématique, précédé d’un code numérique, suive la classification systématique, selon la histoire évolutive des ordres et des familles. La première édition du dictionnaire, publié en mai 2017, présentait les fiches terminologiques qui correspondent à toutes les espèces de oiseaux non passeriformes. Dans cette deuxième édition, l’on a additionné un nouveau group de fiches relatives aux espèces de oiseaux de 27 familles de l’ordre des passeriformes. Il s’agit d’un projet en cours d’élaboration que l’on prévoit d’élargir à mesure que progresse la révision des familles de passeriformes en attente de validation. Dans le document relatif à l’arbre du domaine du dictionnaire, vous pouvez consulter les familles de oiseaux passeriformes à présent inclus dans le dictionnaire.

 

Pour élaborer ce dictionnaire, l’équipe de spécialistes a pris comme corpus de départ la nomenclature des ouvrages Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines et Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.2,  Passerines, de Josep del Hoyo et Nigel J. Collar, publiées en 2014 et 2016, respectivement, qui représentent une importante actualisation du catalogue des espèces de oiseaux décrites dans l’ouvrage Handbook of the birds of the world, publiée par Lynx Edicions entre les années 1992 et 2011.

 

Chaque fiche terminologique offre une dénomination commune catalane (ou plus d’une), les équivalents en espagnol, en français, en anglais et allemand, et le nom scientifique de l’espèce. Le dictionnaire recueille 325 fiches illustrées qui l’on prévoit d’agrandir.

 

Le dictionnaire est complémentaire d’une infographie interactive sur la classification taxonomique des oiseaux non passeriformes ou l’on représente chacune des familles des différents ordres de oiseaux non passeriformes, illustrée avec une espèce représentative liée avec la fiche terminologique correspondent.

 

En cliquant sur la section «Consulta de termes» (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur «Text de la consulta» (‘Texte de la consultation’); cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Presentation

Arbre de domaine

Bibliographie

 

Documentation complémentaire :

Criteris per a la denominació catalana d’ocells (‘Critères pour la dénomination catalane d’oiseaux’)

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes (‘Infographie sur la classification taxonomique des oiseaux non passériformes’)

Són ocells o són aus? (‘De quel type de oiseaux s’agit-il ?’) 

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma (« ‘Le oiseau qui mue où qu’il aille laisse une plume’: les parties de la plume »)

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells” (‘L’homme donna leur nom aux animaux domestiques, aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages’)

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors (‘L’aller et venir des oiseaux: les oiseaux migratoires’)

 

 

Auteurs :

Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

Édition :

TERMCAT

 

 

 

INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

 

 

Dernière actualisation: 14-01-2019