• http://www.termcat.cat/docs/DL/Ocells_Fitxes_Illustrades.pdf
   

Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes

 

 

© Autoria: Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT, Centre de Terminologia

Coordinació científica: Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras; Àlex Mascarell Llosa

© de les il·lustracions: Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

 

 

El diccionari en línia Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes aplega 4.510 fitxes terminològiques relatives a les espècies d’ocells no passeriformes de tot el món, classificades en 35 ordres i 105 famílies. L’ordenació temàtica, encapçalada d’un codi numèric, segueix la classificació sistemàtica, d’acord amb la història evolutiva dels ordres i les famílies.

 

Aquesta obra forma part d’un projecte més ampli que es completarà amb la incorporació dels termes relatius a les espècies d’ocells passeriformes. Per a l’elaboració d’aquest primera part del diccionari, l’equip d’especialistes, format per Raül Aymí, Rafel Cebrian, Jordi Clavell, Manuel-Enric Giménez i Àlex Mascarell, agrupats en la Comissió dels Noms dels Ocells en Català (CNOC), i iniciadors del projecte, ha pres com a corpus de partida la nomenclatura que figura a l’obra Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines, de Josep del Hoyo i Nigel J. Collar, publicada el 2014, que representa una important actualització del catàleg de les espècies d’ocells descrites a l’obra Handbook of the birds of the world, publicada per Lynx Edicions entre els anys 1992 i 2011.

 

Un bon nombre de denominacions catalanes són de nova creació i han estat proposades seguint els Criteris per a la denominació catalana d’ocells, elaborats pel TERMCAT i aprovats pel Consell Supervisor, l’òrgan encarregat de la normalització terminològica en català. Aquests criteris han permès treballar, amb sistematicitat, coherència i uniformitat sobre el corpus català de partida proposat pels coordinadors científics del projecte.

 

Cada fitxa inclou una denominació comuna catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès, en anglès i en alemany, i el nom científic de l’espècie. El diccionari inclou 300 fitxes il·lustrades per Àlex Mascarell i Jordi Fàbregas, entre les quals hi ha una espècie representativa de cadascuna de les famílies descrites, que es preveu anar ampliant amb la col·laboració d’il·lustradors especialitzats en l’àmbit de l’ornitologia. Les il·lustracions es poden consultar seleccionant, des de l’accés temàtic, el descriptor Fitxa il·lustrada. Quan s’ha cregut convenient, les fitxes també inclouen notes amb més informació relativa al terme (sobre espècies extintes, sobre topònims poc coneguts que formen part del nom específic de les denominacions catalanes d’algunes espècies, sobre determinats adjectius relacionats amb els trets morfològics d’una espècie concreta, etc.).

 

El diccionari es complementa amb una infografia interactiva (que també es pot consultar o imprimir en format pòster) sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes on es representen cadascuna de les famílies dels diferents ordres d’ocells no passeriformes, il·lustrades amb una espècie representativa que enllaça amb la fitxa terminològica corresponent del diccionari.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Presentació

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Criteris per a la denominació catalana d’ocells

Criteris per a denominació catalana d'ocells

 

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes

Ocells no passeriformes

 

Diccionari dels ocells del món. Projecte i criteris
Diccionari dels ocells del món. Projecte i criteris

Són ocells o són aus?

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells”

 

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors 

L'anar i venir dels ocells

 

Autoria:

 Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

Darrera actualització: 17-12-2018

 

© Autoria: Institut Català d’Ornitologia; TERMCAT, Centre de Terminologia

Coordinació científica: Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras; Àlex Mascarell Llosa

© de les il·lustracions: Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

 

 

El diccionari en línia Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes aplega 4.510 fitxes terminològiques relatives a les espècies d’ocells no passeriformes de tot el món, classificades en 35 ordres i 105 famílies. L’ordenació temàtica, encapçalada d’un codi numèric, segueix la classificació sistemàtica, d’acord amb la història evolutiva dels ordres i les famílies.

 

Aquesta obra forma part d’un projecte més ampli que es completarà amb la incorporació dels termes relatius a les espècies d’ocells passeriformes. Per a l’elaboració d’aquest primera part del diccionari, l’equip d’especialistes, format per Raül Aymí, Rafel Cebrian, Jordi Clavell, Manuel-Enric Giménez i Àlex Mascarell, agrupats en la Comissió dels Noms dels Ocells en Català (CNOC), i iniciadors del projecte, ha pres com a corpus de partida la nomenclatura que figura a l’obra Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines, de Josep del Hoyo i Nigel J. Collar, publicada el 2014, que representa una important actualització del catàleg de les espècies d’ocells descrites a l’obra Handbook of the birds of the world, publicada per Lynx Edicions entre els anys 1992 i 2011.

 

Un bon nombre de denominacions catalanes són de nova creació i han estat proposades seguint els Criteris per a la denominació catalana d’ocells, elaborats pel TERMCAT i aprovats pel Consell Supervisor, l’òrgan encarregat de la normalització terminològica en català. Aquests criteris han permès treballar, amb sistematicitat, coherència i uniformitat sobre el corpus català de partida proposat pels coordinadors científics del projecte.

 

Cada fitxa inclou una denominació comuna catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès, en anglès i en alemany, i el nom científic de l’espècie. El diccionari inclou 300 fitxes il·lustrades per Àlex Mascarell i Jordi Fàbregas, entre les quals hi ha una espècie representativa de cadascuna de les famílies descrites, que es preveu anar ampliant amb la col·laboració d’il·lustradors especialitzats en l’àmbit de l’ornitologia. Les il·lustracions es poden consultar seleccionant, des de l’accés temàtic, el descriptor Fitxa il·lustrada. Quan s’ha cregut convenient, les fitxes també inclouen notes amb més informació relativa al terme (sobre espècies extintes, sobre topònims poc coneguts que formen part del nom específic de les denominacions catalanes d’algunes espècies, sobre determinats adjectius relacionats amb els trets morfològics d’una espècie concreta, etc.).

 

El diccionari es complementa amb una infografia interactiva (que també es pot consultar o imprimir en format pòster) sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes on es representen cadascuna de les famílies dels diferents ordres d’ocells no passeriformes, il·lustrades amb una espècie representativa que enllaça amb la fitxa terminològica corresponent del diccionari.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Presentació

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Criteris per a la denominació catalana d’ocells

Criteris per a denominació catalana d'ocells

 

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes

Ocells no passeriformes

 

Diccionari dels ocells del món. Projecte i criteris
Diccionari dels ocells del món. Projecte i criteris

Són ocells o són aus?

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells”

 

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors 

L'anar i venir dels ocells

 

Autoria:

 Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

 

Edició:

TERMCAT

 Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

Darrera actualització: 17-12-2018

 

© Author: Catalan Ornithological Institute; TERMCAT, Terminology Centre

Scientific coordination: Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras, Àlex Mascarell Llosa

© Illustrations: Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2017

 

 

The online dictionary Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes (‘Dictionary of the birds of the word: non-passerine birds’) gathers 4.510 terms related to non-passerine birds from all over the world, classified into 35 orders and 105 families. The thematic classification, headed by a numeric code, follows the systematic order according to the evolutive history of orders and families.

 

This is the first part of a broader project, which will also include the terms of passerine bird species. The bird experts involved in the first part of this project extracted the terms from the book Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines, by Josep del Hoyo and Nigel J. Collar, published in 2014. This book is an important update of the bird catalogue Handbook of the birds of the world, published by Lynx Edicions between 1992 and 2011.

 

Each terminological entry contains one or more Catalan common names, equivalents in Spanish, French, English and German, and the scientific name of the species. 300 entries are illustrated, and it is intended that more illustrations will be included in the future.

 

The online dictionary is complemented by an interactive infographic on the taxonomic classification of non-passerine birds. Each family is illustrated by a representative species linked to the corresponding terminological entry.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Presentation

Concept diagram

Bibliography

 

Other documents related to the project:

Criteris per a la denominació catalana d’ocells ('Criteris for the Catalan designation of birds')

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes ('Infographic on the taxonomic classification of non-passerine birds’)

Són ocells o són aus?

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells”

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors

 

 

Authors:

Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

 

Publisher:

TERMCATINSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

Last update: 17-12-2018

 

© Autoría: Instituto Catalán de Ornitología; TERMCAT, Centro de Terminología

Coordinación científica: Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras; Àlex Mascarell Llosa

© de las ilustraciones: Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2017

 

 

El diccionario en línea Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes (‘Diccionario de las aves del mundo: Aves no paseriformes’) contiene 4.510 fichas terminológicas relativas a las especies de aves no paseriformes de todo el mundo, clasificadas en 35 órdenes y 105 familias. La ordenación temática, precedida de un código numérico, sigue la clasificación sistemática, de acuerdo con la historia evolutiva de los órdenes y familias.

 

Esta obra forma parte de un proyecto más amplio que se completará con la incorporación de los términos relativos a las especies de aves paseriformes. Para la elaboración de esta primera parte del diccionario, el equipo de especialistas, formado por Raül Aymí, Rafel Cebrian, Jordi Clavell, Manuel-Enric Giménez i Àlex Mascarell, se ha basado en la nomenclatura contenida en la obra Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines, de Josep del Hoyo y Nigel J. Collar, publicada en 2014, que representa una importante actualización del catálogo de las especies de aves descritas en la obra Handbook of the birds of the world, publicada por Lynx Ediciones entre los años 1992 y 2011.

 

Un gran número de denominaciones catalanas son de nueva creación y se han propuesto siguiendo los Criteris per a la denominació catalana d’ocells, (‘Criterios para la denominación catalana de aves') elaborados por TERMCAT y aprobados por el Consejo Supervisor, el órgano encargado de la normalización terminológica en catalán. Estos criterios han permitido mantener la sistematicidad, coherencia y uniformidad sobre el corpus catalán de partida.

 

Cada ficha terminológica contiene las denominaciones catalanas del término, los equivalentes en castellano, francés, inglés y alemán, y el nombre científico de la especie. El diccionario incluye 300 fichas ilustradas, que se prevé ir ampliando.

 

El diccionario se complementa con una infografía interactiva sobre la clasificación taxonómica de las aves no paseriformes donde se representan cada una de las familias de los distintos órdenes de aves no paseriformes que se ilustran con una especie representativa que enlaza con la entrada terminológica correspondiente del diccionario.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Presentación

Árbol de campo

Bibliografía

 

Material complementario:

Criteris per a la denominació catalana d’ocells ("Criterios para la denominación catalana de aves")

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes

Són ocells o són aus?

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells”

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors

 

 

Autoría:

 Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

 

Edición:

TERMCAT

 

 

INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

Última actualitzación: 17-12-2018

 

© Auteurs : Institut Catalan d’Ornithologie; TERMCAT, Centre de Terminologie 

Coordination scientifique : Raül Aymí Cubells; Rafel Cebrian López; Jordi Clavell Corbera; Manuel-Enric Giménez Contreras, Àlex Mascarell Llosa

© des illustrations : Jordi Fàbregas Estrada; Àlex Mascarell Llosa

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2017

 

 

Le Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes (‘Dictionnaire des oiseaux du monde : Oiseaux non passériformes’) contient 4.510 termes concernant les espèces de oiseaux non passériformes de tout le monde, classifiés en 35 ordres et 105 familles. Le rangement thématique, précédé d’un code numérique, suive la classification systématique, selon la histoire évolutive des ordres et des familles.

 

Il s’agit de la première partie d’un projet plus grand qui va se terminer avec l’incorporation de termes relatifs a les espèces d’oiseaux passeriformes. Pour élaborer cette première partie du dictionnaire, l’équipe de spécialistes a pris comme corpus de départ la nomenclature de l’ouvrage Illustrated checklist of the birds of the world. Vol.1, Non passerines, de Josep del Hoyo et Nigel J. Collar, publié en 2014, qui représente une importante actualisation du catalogue des espèces de oiseaux décrites dans l’ouvrage Handbook of the birds of the world, publiée par Lynx Edicions entre les années 1992 et 2011.

 

Chaque terme offre une dénomination commune catalane (ou plus d’une), les équivalents en espagnol, en français, en anglais et allemand, et le nom scientifique de l’espèce. Le dictionnaire recueille 300 fiches illustrées qui l’on prévoit d’agrandir. Le dictionnaire est complémentaire d’une infographie interactive sur la classification taxonomiques des oiseaux non passeriformes ou l’on représente chacune des familles des différents ordres de oiseaux non passeriformes, illustrée avec une espèce représentative liée avec la fiche terminologique correspondent.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta »  (‘Texte de la consultation’); cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Presentation

Arbre de domaine

Bibliographie

 

Documentation complémentaire :

Criteris per a la denominació catalana d’ocells (‘Critères pour la dénomination catalane d’oiseaux’)

Infografia sobre la classificació taxonòmica dels ocells no passeriformes (‘Infographie sur la classification taxonomique des oiseaux non passériformes’)

Són ocells o són aus?

“Ocell que muda, per tot on passa deixa una ploma”: les parts de la ploma

“L’home donà un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs, i a cada un dels ocells”

L'anar i venir dels ocells: els ocells migradors

 

 

Auteurs :

Institut Català d'OrnitologiaTERMCAT

 

Édition :

TERMCAT

 

 

 

INSTITUT CATALÀ D’ORNITOLOGIA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels ocells del món: Ocells no passeriformes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/233/>

 

 

 

Dernière actualisation: 17-12-2018