Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 672837   A-law quantization <Tractament de la informació> A-law quantization
   
     
  • quantificació de llei-A, n f
  • es cuantificación de ley-A
  • en A-law quantization

  <Tractament de la informació>

  Sistema de quantificació no uniforme basat en una funció logarítmica. S'utilitza en la codificació de senyals de veu en telefonia a Europa i en altres països de la seva àrea d'influència.

     
 • 673306   AAL <Telemàtica> AAL
   
     
  • capa d'adaptació d'ATM, n f
  • AAL, n f sigla
  • es capa de adaptación de ATM
  • es AAL sigla
  • en ATM adaptation layer
  • en AAL sigla

  <Telemàtica>

  Capa de l'arquitectura de protocols d'una xarxa de ^mode de transferència asíncrona^ destinada a millorar el servei ofert per la capa d'aquest mode.

  Nota: La sigla AAL correspon a la denominació anglesa ATM adaptation layer.

     
 • 672158   ABR <Telemàtica> ABR
   
     
  • taxa de bits disponible, n f
  • ABR, n f sigla
  • es tasa de bits disponible
  • es ABR sigla
  • en available bit rate
  • en ABR sigla

  <Telemàtica>

  Servei de ^trànsit^ d'una xarxa de ^mode de transferència asíncrona^ destinat a usuaris dins el qual la quantitat de dades transmeses per unitat de temps es determina en funció dels recursos disponibles dins la xarxa en el moment de respondre a una demanda.

  Nota: La sigla ABR correspon a la denominació anglesa available bit rate.

     
 • 674761   absolute maximum ratings <Tecnologia electrònica> absolute maximum ratings
   
     
  • limitacions de funcionament, n f pl
  • es limitaciones de funcionamiento
  • en absolute maximum ratings

  <Tecnologia electrònica>

  Conjunt de valors màxims de corrent, tensió, potència i temperatura que admet un dispositiu per a operar correctament. Vegeu també ^àrea de funcionament segur^ d'un dispositiu.

     
 • 674912   absolute measurement <Tecnologia electrònica> absolute measurement
   
     
  • mesura absoluta, n f
  • es medida absoluta
  • en absolute measurement

  <Tecnologia electrònica>

  Mesura en què el resultat numèric té les dimensions corresponents al tipus de magnitud mesurada.

     
 • 671883   absorption <Tecnologia de comunicació> absorption
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción
  • en absorption

  <Tecnologia de comunicació>

  Procés pel qual l'energia d'una ^ona electromagnètica^ es transfereix al medi material que travessa i el medi en produeix l'atenuació.

     
 • 671885   AC <Tecnologia electrònica> AC
   
     
  • corrent altern, n m
  • AC, n m sigla
  • es corriente alterna
  • es AC sigla
  • en alternating current
  • en AC sigla

  <Tecnologia electrònica>

  Corrent elèctric de valor variable continu o discontinu en el temps que circula en ambdós sentits en un circuit electrònic.

  Nota: La sigla AC correspon a la denominació anglesa alternating current.

     
 • 672032   AC analysis <Tecnologia electrònica> AC analysis
   
     
  • anàlisi en altern, n f
  • es análisis en alterna
  • en AC analysis

  <Tecnologia electrònica>

  Anàlisi del comportament d'un circuit quan les seves entrades són excitades per senyals variants en el temps.

     
 • 671496   AC/DC converter <Tecnologia electrònica> AC/DC converter
   
     
  • convertidor AC/DC, n m
  • rectificador, n m sin. compl.
  • es convertidor AC/DC
  • es rectificador sin. compl.
  • en AC/DC converter
  • en rectifier sin. compl.

  <Tecnologia electrònica>

  Convertidor de potència que produeix un corrent continu a la sortida a partir d'un corrent altern a l'entrada.

     
 • 672051   acceptance angle <Tecnologia de comunicació> acceptance angle
   
     
  • angle d'acceptació, n m
  • es ángulo de aceptación
  • en acceptance angle

  <Tecnologia de comunicació>

  Angle màxim respecte de l'eix d'una fibra òptica amb el qual es pot acoblar un raig de llum de manera que sigui guiat per la fibra.