Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3550870   d'igual a igual <Tecnologia> d'igual a igual
   
     
  • d'igual a igual, adj
  • es de igual a igual, adj
  • es peer-to-peer, adj
  • fr poste à poste, adj
  • en P2P, adj
  • en peer-to-peer, adj

  <Tecnologia>

  Dit de la tecnologia d'intercanvi de fitxers entre processadors d'una xarxa que permet que es puguin comunicar directament entre si sense haver de passar per un servidor central que redistribueixi les dades.

     
 • 3545120   dada credencial <Mitjans tècnics de seguretat> dada credencial
   
     
  • dada credencial, n f
  • credencial, n f sin. compl.
  • es credencial, n f
  • es dato credencial, n m
  • fr authentifiant, n m
  • fr information d'identification, n f
  • en credential, n

  <Mitjans tècnics de seguretat>

  Cadascuna de les dades de control que permeten identificar i autenticar un usuari i donar-li accés als sistema d'acord amb els permisos que té assignats.

  Nota: Les dades credencials més habituals són la combinació de nom d'usuari i contrasenya.

     
 • 3545307   dades massives <Tecnologia> dades massives
   
     
  • dades massives, n f pl
  • es macrodatos, n m pl
  • fr données massives, n f pl
  • fr données volumineuses, n f pl
  • fr mégadonnées, n f pl
  • en big data, n
  • en massive data, n

  <Tecnologia>

  Conjunt de dades que pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a què han de ser processades ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals.

  Nota: Per processar les dades massives, s'utilitzen tècniques d'estructuració i cerca de patrons.

     
 • 3550866   dades obertes <Tecnologia> dades obertes
   
     
  • dades obertes, n f pl
  • es datos abiertos, n m pl
  • fr données ouvertes, n f pl
  • en open data, n

  <Tecnologia>

  Conjunt de dades produïdes o recopilades per un organisme públic que es fan accessibles a la ciutadania per mitjà d'internet, sovint de caràcter estadístic, econòmic, geogràfic o mèdic.

  Nota: 1. Les dades obertes permeten la consulta i la reutilització per a la construcció d'aplicacions i obres derivades.

  2. Les llicències i els termes d'ús de les dades obertes estan sotmesos a les lleis de reutilització de la informació del sector públic i en alguns casos poden tenir llicències de propietat intel·lectual, encara que es tendeix a obrir-les sense condicions sempre que es mantinguin sense manipular i amb l'obligatòria citació de la font i de la seva darrera actualització.

     
 • 3912313   de dia zero <Atacs> de dia zero
   
     
  • de dia zero, adj
  • es de día cero, adj
  • fr jour zero, adj
  • en 0-day, adj
  • en zero-day, adj

  <Atacs>

  Relatiu a la vulnerabilitat d'un dispositiu o sistema que encara és desconeguda pel fabricant, o que es coneix des de fa poc temps, i encara no té protecció ni s'ha fet pública als usuaris.

  Nota: Per exemple, un atac de dia zero, una amenaça de dia zero, un virus de dia zero, un forat de seguretat de dia zero o una protecció de dia zero.

     
 • 3550856   de màquina a màquina <Tecnologia> de màquina a màquina
   
     
  • de màquina a màquina, adj
  • M2M, adj sigla
  • es máquina a máquina, adj
  • es M2M, adj sigla
  • fr communication entre machines, adj
  • fr M2M, adj sigla
  • en machine-to-machine, adj
  • en M2M, adj sigla

  <Tecnologia>

  Dit de la tecnologia que permet que els sistemes electrònics es comuniquin entre ells, fins i tot sense una intervenció humana directa.

  Nota: Són exemples de comunicació de màquina a màquina els dispositius de seguretat com ara les alarmes, que es comuniquen amb els seus centres de control, i els lectors de targetes de crèdit o caixes registradores, que poden usar-se en qualsevol lloc on hi hagi senyal mòbil.

     
 • 3545115   delicte informàtic <Atacs> delicte informàtic
   
     
  • delicte informàtic, n m
  • es delito informático, n m
  • fr délit informatique, n m
  • en computer crime, n

  <Atacs>

  Infracció comesa per l'ús, la modificació o la destrucció de programari, de maquinari o de dades transmeses per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació, generalment internet.

     
 • 3567148   denegació de servei <Atacs> denegació de servei
   
     
  • denegació de servei, n f
  • DoS, n f
  • es denegación de servicio, n f
  • es DoS, n f sigla
  • fr déni de service, n m
  • fr interruption de service, n f
  • fr refus de service, n m
  • en denial of service, n
  • en DoS, n sigla

  <Atacs>

  Situació en la qual els usuaris autoritzats no poden accedir a la informació o als serveis d'un servidor web o d'una xarxa.

     
 • 3568580   depurador <Mitjans tècnics de seguretat> depurador
   
     
  • depurador, n m
  • desbrossador, n m sin. compl.
  • es depurador, n m
  • fr débogueur, n m
  • en debugger, n

  <Mitjans tècnics de seguretat>

  Programa que ajuda a detectar els possibles errors en un programa, mentre s'està executant, perquè permet de veure contínuament el contingut de totes les seves estructures de dades.

     
 • 3696628   desbloqueig <Mitjans tècnics de seguretat> desbloqueig
   
     
  • desbloqueig, n m
  • es desbloqueo, n m
  • es jailbreak, n m
  • es rooteo, n m
  • es rooting, n m
  • fr déblocage, n m
  • fr débridage, n m
  • fr déplombage, n m
  • fr déverrouillage, n m
  • fr jailbreak, n m
  • fr rootage, n m
  • en jailbreaking, n
  • en rooting, n

  <Mitjans tècnics de seguretat>

  Modificació del sistema d'explotació d'un aparell electrònic per a accedir a funcions i a programes en teoria inaccessibles a causa de les restriccions posades pel fabricant.