Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3564291   àbac <Enginyeria de la construcció> àbac
   
     
  • àbac, n m
  • es ábaco
  • en drop panel

  <Enginyeria de la construcció>

  Dispositiu constructiu que permet d'augmentar la resistència d'un forjat bidireccional de formigó davant de l'^estat límit últim de punxonament^.

  Consisteix en un recreixement massís concèntric amb el pilar i de perímetre prismàtic o cònic.

     
 • 3562956   àbac de Moody <Enginyeria hidràulica> àbac de Moody
   
     
  • àbac de Moody, n m
  • es ábaco de Moody
  • en Moody diagram

  <Enginyeria hidràulica>

  Gràfic emprat en la determinació del coeficient de pèrdues de càrrega lineals que apareix en l'^equació de Darcy-Weisbach^ referent a les pèrdues de càrrega repartides d'un fluid que circula per una canonada.

  S'hi expressen les relacions empíriques existents entre el diàmetre, la rugositat, el ^nombre de Reynolds^ i el mateix coeficient de Darcy-Weisbach. És la representació gràfica de les ^equacions de Poiseuille^, per a règim laminar, i de la ^fórmula de Colebrook-White^, per a règim turbulent.

     
 • 3565070   àbac metàl·lic <Enginyeria de la construcció> àbac metàl·lic
   
     
  • àbac metàl·lic, n m
  • es ábaco metálico

  <Enginyeria de la construcció>

  Dispositiu constructiu format per peces metàl·liques col·locades en forma de creu rígida, emprat per a reforçar els forjats bidireccionals de formigó davant de l'^estat límit últim de punxonament^.

  L'àbac metàl·lic s'empra sistemàticament quan la llosa descansa sobre pilars metàl·lics. En les ^lloses reticulars^, l'àbac s'aconsegueix massissant la zona propera al pilar.

     
 • 3565113   abalisament <Enginyeria del transport> abalisament
   
     
  • abalisament, n m
  • es balizamiento
  • en marker posts

  <Enginyeria del transport>

  Conjunt de ^balises^.

     
 • 3562610   abastament d'aigua <Enginyeria sanitària i ambiental> abastament d'aigua
   
     
  • abastament d'aigua, n m
  • es abastecimiento de agua
  • en water supply

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Distribució d'aigua potable a un nucli de població mitjançant un conjunt d'instal·lacions de conducció, d'emmagatzematge, de potabilització i de distribució d'aigua, així com de mitjans personals i econòmics que permeten d'assegurar-la.

     
 • 3562611   abocador <Enginyeria sanitària i ambiental> abocador
   
     
  • abocador, n m
  • es vertedero
  • en landfill

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Instal·lació d'emmagatzematge del ^rebuig^ dels residus que s'utilitza per a la disposició controlada a la superfície o sota terra. Quan la disposició es fa a la superfície, es tracta d'un abocador superficial.

     
 • 3562612   abocament <Enginyeria sanitària i ambiental> abocament
   
     
  • abocament, n m
  • es vertido
  • en discharge

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Alliberament d'aigües residuals en aigües continentals i marines i de gasos de combustió a l'atmosfera mitjançant un conducte de característiques definides.

     
 • 3562613   abocament <Enginyeria sanitària i ambiental> abocament
   
     
  • abocament, n m
  • es vertido
  • en dump

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Disposició d'un residu sòlid en un abocador o en qualsevol altra instal·lació que en permeti l'eliminació.

     
 • 3564292   abrasió <Enginyeria de la construcció> abrasió
   
     
  • abrasió, n f
  • es abrasión
  • en abrasion

  <Enginyeria de la construcció>

  Desgast superficial que experimenten alguns materials per l'acció mecànica d'altres materials.

     
 • 3563842   abrasivitat <Enginyeria del terreny i cartogràfica> abrasivitat
   
     
  • abrasivitat, n f
  • es abrasividad
  • en abrasiveness

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Capacitat de produir-se desgast entre materials.

  Es pot fer referència a les característiques d'abrasivitat d'una roca o d'un àrid determinats (resistència al desgast), i també d'una eina de treball determinada, com ara les dents d'una excavadora o les moles d'una tuneladora.

  Nota: Vegeu també ^assaig de desgast^.