Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3563590   earth dam <Enginyeria hidràulica> earth dam
   
     
  • presa de terra, n f
  • es presa de tierra
  • en earth dam

  <Enginyeria hidràulica>

  ^Presa de materials solts^ en què el material de construcció predominant, és a dir, més d'un 50 %, són terres mesclades amb graves o sorres.

     
 • 3563952   earth pressure at rest <Enginyeria del terreny i cartogràfica> earth pressure at rest
   
     
  • empenta en repòs, n f
  • es empuje en reposo
  • en earth pressure at rest

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Valor de la pressió exercida per un terreny sobre una superfície en el seu estat natural, quan no es permet cap moviment a aquesta superfície i el terreny no es deforma.

     
 • 3564063   earthflow <Enginyeria del terreny i cartogràfica> earthflow
   
     
  • colada de terra, n f
  • es colada de tierra
  • en earthflow
  • en mudslide

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Deformació plàstica i lenta de terres o de roques tendres, com ara flysch, pissarres i fil·lites, que sol iniciar-se com a lliscament rotatori i que després continua la seva progressió com a flux.

  És característica de materials amb un comportament fràgil, la resistència dels quals davalla bruscament després de les primeres deformacions. Quan hi predominen els materials cohesius, s'anomenen colades de fang. Llavors, solen donar un dipòsit lobulat allargat o llengua.

     
 • 3565633   earthing <Enginyeria del transport> earthing
   
     
  • terra, n m
  • es tierra
  • en earthing

  <Enginyeria del transport>

  Punt del circuit amb potencial zero, col·locat a terra.

     
 • 3565551   earthing cable <Enginyeria del transport> earthing cable
   
     
  • fil de guarda, n m
  • es cable de guarda
  • en earthing cable

  <Enginyeria del transport>

  Conductor elèctric de seguretat que uneix les parts metàl·liques dels suports de la catenària, aïllades d'aquesta, i es connecta a terra.

     
 • 3564186   earthquake <Enginyeria del terreny i cartogràfica> earthquake
   
     
  • terratrèmol, n m
  • sisme, n m sin. compl.
  • es seísmo
  • es sismo
  • es terremoto
  • en earthquake
  • en seism

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Moviment sobtat i intens de la superfície terrestre, l'origen i la causa del qual és la tectònica de plaques, que és la responsable de l'acumulació d'esforços i del seu alliberament sobtat quan s'ultrapassa el límit de resistència dels materials.

  Es consideren superficials els terratrèmols que tenen lloc a una profunditat inferior a 70 km; de profunditat mitjana, els que es produeixen a una profunditat de 70 a 300 km, i profunds, els que tenen lloc a una profunditat de 300 a 700 km.

     
 • 3564160   earthquake engineering <Enginyeria del terreny i cartogràfica> earthquake engineering
   
     
  • enginyeria sísmica, n f
  • es ingeniería sísmica
  • en earthquake engineering

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Branca de l'enginyeria que té com a objectiu l'avaluació i la minoració dels danys causats per terratrèmols intensos.

  Actualment l'enginyeria sísmica tracta temes i camps molt diversos relacionats amb l'avaluació de la probabilitat que hi hagi un terratrèmol d'unes característiques determinades en un lloc determinat, amb el dany que un sisme pot causar a un edifici, a una estructura o a una infraestructura i, en general, amb l'avaluació global de les pèrdues esperades pel sisme (estudi de risc sísmic).

  D'altra banda, l'enginyeria sísmica també s'ocupa del disseny i de la construcció d'edificis, d'estructures i d'infraestructures capaços de resistir les accions sísmiques que probablement sofriran durant la seva vida útil, així com de la reparació dels danys causats pels terratrèmols.

     
 • 3565394   earthworks <Enginyeria del transport> earthworks
   
     
  • obra de terra, n f
  • es obra de tierra
  • en earthworks

  <Enginyeria del transport>

  ^Desmunt^ o ^terraplè^ de terra o de roca generat per les obres de remodelació del terreny natural que cal dur a terme al llarg de la traça per a aconseguir l'esplanada prevista d'una carretera.

     
 • 3565330   earthworks <Enginyeria del transport> earthworks
   
     
  • esplanació, n f
  • es explanación
  • en earthworks
  • en mass haul

  <Enginyeria del transport>

  Conjunt d'obres de remodelació del ^terreny natural^ que cal dur a terme al llarg de la traça per a aconseguir l'^esplanada^ de la carretera o de la via del ferrocarril.

  Segons que la secció es desenvolupi en ^desmunt^ o en ^terraplè^, és necessari procedir respectivament a l'excavació i la retirada del terreny natural o a l'aportació, l'estesa i la compactació de materials apropiats. Una secció mixta o a mig pendent requereix ambdues operacions.

     
 • 3562506   ebb <Enginyeria marítima> ebb
   
     
  • reflux, n m
  • marea sortint, n f sin. compl.
  • es reflujo
  • en ebb

  <Enginyeria marítima>

  Moviment descendent de la ^marea^.