Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3564291   ábaco <Enginyeria de la construcció> ábaco
   
     
  • àbac, n m
  • es ábaco
  • en drop panel

  <Enginyeria de la construcció>

  Dispositiu constructiu que permet d'augmentar la resistència d'un forjat bidireccional de formigó davant de l'^estat límit últim de punxonament^.

  Consisteix en un recreixement massís concèntric amb el pilar i de perímetre prismàtic o cònic.

     
 • 3562956   ábaco de Moody <Enginyeria hidràulica> ábaco de Moody
   
     
  • àbac de Moody, n m
  • es ábaco de Moody
  • en Moody diagram

  <Enginyeria hidràulica>

  Gràfic emprat en la determinació del coeficient de pèrdues de càrrega lineals que apareix en l'^equació de Darcy-Weisbach^ referent a les pèrdues de càrrega repartides d'un fluid que circula per una canonada.

  S'hi expressen les relacions empíriques existents entre el diàmetre, la rugositat, el ^nombre de Reynolds^ i el mateix coeficient de Darcy-Weisbach. És la representació gràfica de les ^equacions de Poiseuille^, per a règim laminar, i de la ^fórmula de Colebrook-White^, per a règim turbulent.

     
 • 3565070   ábaco metálico <Enginyeria de la construcció> ábaco metálico
   
     
  • àbac metàl·lic, n m
  • es ábaco metálico

  <Enginyeria de la construcció>

  Dispositiu constructiu format per peces metàl·liques col·locades en forma de creu rígida, emprat per a reforçar els forjats bidireccionals de formigó davant de l'^estat límit últim de punxonament^.

  L'àbac metàl·lic s'empra sistemàticament quan la llosa descansa sobre pilars metàl·lics. En les ^lloses reticulars^, l'àbac s'aconsegueix massissant la zona propera al pilar.

     
 • 3562610   abastecimiento de agua <Enginyeria sanitària i ambiental> abastecimiento de agua
   
     
  • abastament d'aigua, n m
  • es abastecimiento de agua
  • en water supply

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Distribució d'aigua potable a un nucli de població mitjançant un conjunt d'instal·lacions de conducció, d'emmagatzematge, de potabilització i de distribució d'aigua, així com de mitjans personals i econòmics que permeten d'assegurar-la.

     
 • 3562761   ablandamiento de agua <Enginyeria sanitària i ambiental> ablandamiento de agua
   
     
  • estovament d'aigua, n m
  • es ablandamiento de agua
  • en water softening

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Procés usat per a l'eliminació o la reducció de la duresa de l'aigua.

  L'estovament es pot dur a terme mitjançant la ^precipitació^ o el ^bescanvi iònic^.

     
 • 3564292   abrasión <Enginyeria de la construcció> abrasión
   
     
  • abrasió, n f
  • es abrasión
  • en abrasion

  <Enginyeria de la construcció>

  Desgast superficial que experimenten alguns materials per l'acció mecànica d'altres materials.

     
 • 3563842   abrasividad <Enginyeria del terreny i cartogràfica> abrasividad
   
     
  • abrasivitat, n f
  • es abrasividad
  • en abrasiveness

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Capacitat de produir-se desgast entre materials.

  Es pot fer referència a les característiques d'abrasivitat d'una roca o d'un àrid determinats (resistència al desgast), i també d'una eina de treball determinada, com ara les dents d'una excavadora o les moles d'una tuneladora.

  Nota: Vegeu també ^assaig de desgast^.

     
 • 3565860   absorción <Enginyeria sanitària i ambiental> absorción
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción
  • en absorption

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Eliminació, tractament o modificació d'un contaminant gasós mitjançant la dissolució en un líquid.

     
 • 3565224   absorción <Enginyeria del transport> absorción
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción
  • en absorption

  <Enginyeria del transport>

  Capacitat d'un material d'atreure les molècules d'un altre material en estat líquid o gasós i de retenir-les entre les seves molècules.

  L'absorció d'un ^àrid^ es valora d'acord amb l'augment de massa a causa de l'aigua retinguda als seus porus, però sense incloure-hi l'aigua adherida a la superfície exterior de les seves partícules. El procediment d'assaig està recollit en les normes NLT-153 per a l'àrid gruixut i NLT-154 per a l'àrid fi.

     
 • 3563411   acceso <Enginyeria del transport> acceso
   
     
  • accés, n m
  • punt d'accés, n m sin. compl.
  • es acceso
  • es punto de acceso
  • en access
  • en access point

  <Enginyeria del transport>

  Qualsevol punt d'entrada o de sortida de vehicles d'una via.