Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3565114   bàcul <Enginyeria del transport> bàcul
   
     
  • bàcul, n m
  • es báculo

  <Enginyeria del transport>

  Suport constituït per un pal vertical amb la part superior corbada cap a la calçada per a instal·lar-hi ^lluminàries^ o ^semàfors^.

     
 • 3562048   badia <Enginyeria marítima> badia
   
     
  • badia, n f
  • es bahía
  • en bay

  <Enginyeria marítima>

  Entrada de la mar a la costa de dimensions més petites que les d'un golf.

     
 • 3562049   badia d'equilibri <Enginyeria marítima> badia d'equilibri
   
     
  • badia d'equilibri, n f
  • es bahía de equilibrio
  • en equilibrium bay

  <Enginyeria marítima>

  Configuració en planta a què tendeix la ^platja^ d'una ^badia^ on no es produeixen pèrdues significatives de sediments en els contorns i que sovint pot ser representada per una funció logarítmica o parabòlica.

     
 • 3564049   badlands <Enginyeria del terreny i cartogràfica> badlands
   
     
  • badlands, n m pl
  • es badlands
  • en badlands

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Forma de relleu de les roques argiloses deguda a l'encaixament d'una xarxa de barrancs estrets, profunds i propers, separats per crestes més o menys agudes.

  És un aixaragallament generalitzat.

     
 • 3563021   bagant <Enginyeria hidràulica> bagant
   
     
  • bagant, n m
  • es atajadero
  • en gate

  <Enginyeria hidràulica>

  Comporta per a aturar l'aigua d'un rec i alçar-ne el nivell o desviar-la.

     
 • 3562050   baix <Enginyeria marítima> baix
   
     
  • baix, n m
  • es bajo
  • en shoal

  <Enginyeria marítima>

  Promontori del fons marí de poca profunditat que pot ser perillós per a la seguretat en el transport marítim.

     
 • 3562051   baixamar <Enginyeria marítima> baixamar
   
     
  • baixamar, n f
  • es bajamar
  • en low tide

  <Enginyeria marítima>

  Nivell mínim de la ^marea^ en un cicle qualsevol.

     
 • 3562052   baixamar viva equinoccial <Enginyeria marítima> baixamar viva equinoccial
   
     
  • baixamar viva equinoccial, n f
  • es bajamar viva equinoccial
  • en lowest low tide

  <Enginyeria marítima>

  ^Baixamar^ que es produeix en època de ^marees vives^ durant un equinocci i que és la més baixa de les baixamars anuals.

     
 • 3565260   baixant <Enginyeria del transport> baixant
   
     
  • baixant, n m
  • es bajante
  • en drainpipe

  <Enginyeria del transport>

  Element constituït per un conjunt de tubs enterrats a poca profunditat sota la superfície d'un ^talús^ o per peces prefabricades de formigó que es col·loquen sobre aquesta superfície, que permeten de desaiguar els ^recs^ d'una via i les cunetes de capdamunt del talús, disposades per evitar l'erosió dels talussos de terraplè i de desmunt.

     
 • 3564364   baixant <Enginyeria de la construcció> baixant
   
     
  • baixant, n m
  • es bajante
  • en vent

  <Enginyeria de la construcció>

  Conducte de forma cilíndrica per on circulen, per caiguda lliure, les aigües residuals i de pluja fins al clavegueram.

  Els baixants antigament eren construïts amb peces de terra cuita, envernissades interiorment, d'uns dos pams de llargària; posteriorment han estat fets de ferro colat, ara en desús, de fibrociment i, darrerament, de plàstic (clorur de polivinil).