Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3563251   gabió <Enginyeria del terreny i cartogràfica> , <Enginyeria hidràulica> gabió
   
     
  • gabió, n m
  • es gavión
  • en gabion

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica> , <Enginyeria hidràulica>

  Massa de palets de riu, de forma prismàtica, continguda dins una gàbia de tela metàl·lica i que serveix per a protegir les vores dels rius quan el cabal augmenta.

  Generalment té una longitud d'1 a 4 m i una secció transversal d'1 × 1 m. Amb els gabions es construeixen estructures permeables, com dics i espigons, capaces de resistir per gravetat.

     
 • 3563252   gabionar <Enginyeria hidràulica> gabionar
   
     
  • gabionar, v tr
  • es gavionar
  • en protect with gabions, to

  <Enginyeria hidràulica>

  Protegir les vores d'un riu per mitjà de ^gabions^.

     
 • 3563253   galeria d'inspecció <Enginyeria hidràulica> galeria d'inspecció
   
     
  • galeria d'inspecció, n f
  • es galería de inspección
  • en inspection gallery

  <Enginyeria hidràulica>

  Accés construït a l'interior d'una ^presa^, generalment de gravetat o de volta, que en permet l'observació i la vigilància.

  Les galeries se situen generalment a distàncies verticals de 15 a 30 m. A més de tenir la funció de control de l'interior de l'estructura, la seva construcció està justificada perquè hi van a parar els diversos elements de drenatge, o drens, necessaris en aquest tipus de preses, la revisió i neteja dels quals seria molt dificultosa si es construïssin de dalt a baix. Així, les galeries també serveixen per a recollir l'aigua que es filtra pels drens entre una galeria i la immediatament superior, cosa que permet d'identificar la zona on es produeix la filtració.

  Les diferents galeries solen estar comunicades pels extrems, de manera que es forma una galeria perimètrica que envolta tota l'obra. En grans preses sol existir una galeria d'inspecció que travessa els fonaments i que s'usa per al control i la inspecció d'aquests.

     
 • 3563254   galeria de pressió <Enginyeria hidràulica> galeria de pressió
   
     
  • galeria de pressió, n f
  • es galería de presión
  • en pressure gallery
  • en pressure tunnel

  <Enginyeria hidràulica>

  Conducte d'un aprofitament hidroelèctric entre la captació i la cambra de càrrega, que funciona amb pressió.

  Pot arribar a tenir una longitud de diversos quilòmetres, fins i tot d'algunes desenes de quilòmetres.

     
 • 3563966   galeria drenant <Enginyeria del terreny i cartogràfica> galeria drenant
   
     
  • galeria drenant, n f
  • es galería drenante
  • en drainage drift

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Conducte subterrani excavat subhoritzontalment per a actuar com a ^dren^.

  Usualment s'utilitza per a augmentar la seguretat en talussos rebaixant el ^nivell piezomètric^ en el terreny.

     
 • 3564625   gàlib <Enginyeria de la construcció> gàlib
   
     
  • gàlib, n m
  • es gálibo
  • en clearange gauge
  • en vehicle clearance envelope

  <Enginyeria de la construcció>

  Dimensions màximes que es poden donar al contorn d'un vehicle perquè pugui passar pels túnels o per altres infraestructures de dimensions limitades, com ara l'amplària i l'alçària.

     
 • 3565558   galop <Enginyeria del transport> galop
   
     
  • galop, n m
  • es galope
  • en galloping

  <Enginyeria del transport>

  Moviment alternatiu del vehicle ferroviari al voltant d'un eix horitzontal perpendicular a la via, causat pels defectes geomètrics de la via i de les rodes.

     
 • 3564626   gànguil <Enginyeria de la construcció> , <Enginyeria marítima> gànguil
   
     
  • gànguil, n m
  • es gánguil
  • en barge

  <Enginyeria de la construcció> , <Enginyeria marítima>

  Artefacte o mitjà auxiliar consistent en una embarcació que té una bodega a la part central i que s'utilitza per al transport del material dragat dins dels trens de dragatge habituals en obres marítimes.

  Les dragues amb menys mobilitat, com ara dragues de pala, talladores allunyades de la costa, dragues de rosari, etc., excaven el material que posteriorment aboquen al gànguil. Existeixen gànguils que, a més del transport, també s'encarreguen de l'abocament del material.

     
 • 3564627   gànguil de comporta <Enginyeria de la construcció> gànguil de comporta
   
     
  • gànguil de comporta, n m
  • es gánguil de compuerta
  • en hopper

  <Enginyeria de la construcció>

  Gànguil a la part inferior del qual hi ha una comporta de fons que permet la descàrrega o abocament del material que transporta.

  És apropiat per a abocaments al mar, abocaments per fons.

     
 • 3564628   gànguil de golfo <Enginyeria de la construcció> gànguil de golfo
   
     
  • gànguil de golfo, n m
  • es gánguil de charnela

  <Enginyeria de la construcció>

  Gànguil el casc del qual es divideix en dos per la línia de crugia i que té unes frontisses que li permeten d'obrir ambdós semicascos de manera que el material que transporta es pot abocar al fons al lloc de construcció d'un dic en talús, etc.

  S'indica per a abocaments al mar.