Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3565379   macadam <Enginyeria del transport> macadam
   
     
  • macadam, n m
  • es macadam
  • en macadam

  <Enginyeria del transport>

  Material granular constituït per ^àrids^ gruixuts (de 20 a 100 mm) de ^granulometria^ uniforme procedents de trituració, que requereix una compactació molt enèrgica per a encaixar les partícules les unes amb les altres.

  Aquests àrids gruixuts formen un ^esquelet mineral^ els buits del qual s'omplen, després d'una humectació, mitjançant una sorra neta denominada ^reble^.

  Finalment es compacta el conjunt amb cura per a no desencaixar els àrids gruixuts.

     
 • 3564686   maçoneria <Enginyeria de la construcció> maçoneria
   
     
  • maçoneria, n f
  • es obra de fábrica
  • en masonry

  <Enginyeria de la construcció>

  Element d'obra obtingut per la juxtaposició ordenada i cavalcada de maons, de blocs ceràmics o de formigó, de pedres tallades (^carreus^) o sense tallar o d'adobs d'acord amb unes determinades lleis de trava (o aparells).

  El contacte entre les unitats és generalment a base de junts de morter. Algunes construccions històriques, com ara els aqüeductes romans, presenten junts secs, és a dir, per contacte directe entre pedres.

     
 • 3562821   macroestructura del fang activat <Enginyeria sanitària i ambiental> macroestructura del fang activat
   
     
  • macroestructura del fang activat, n f
  • es macroestructura del fango activado
  • en activated sludge macrostructure

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Disposició en forma de xarxa dels microorganismes filamentosos que formen part dels flocs de microorganismes que creixen en els sistemes de ^fangs activats^.

     
 • 3562342   macromareal <Enginyeria marítima> macromareal
   
     
  • macromareal, adj
  • es macromareal
  • en macrotidal

  <Enginyeria marítima>

  Dit de la zona costanera on l'^altura de la marea^ varia entre 4 i 6 m.

     
 • 3562822   maduració de filtre <Enginyeria sanitària i ambiental> maduració de filtre
   
     
  • maduració de filtre, n f
  • es maduración de filtro
  • en filter maturation

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Formació d'una ^biopel·lícula^ sobre la superfície de la sorra en un filtre lent.

     
 • 3562343   magatzem <Enginyeria marítima> magatzem
   
     
  • magatzem, n m
  • es almacén
  • en warehouse

  <Enginyeria marítima>

  Local situat a la zona d'operacions terrestres portuàries destinat a guardar-hi primeres matèries, productes semielaborats o mercaderies acabades, i també a desar-hi veles, motors, accessoris, estris de pesca, etc., dels mariners i dels pescadors.

     
 • 3564170   magnitud sísmica <Enginyeria del terreny i cartogràfica> magnitud sísmica
   
     
  • magnitud sísmica, n f
  • es magnitud sísmica
  • en seismic magnitude

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Valor numèric continu que quantifica la grandària d'un sisme.

  El càlcul de la magnitud requereix la mesura de l'amplitud del moviment del sòl i, per tant, no es pot mesurar sense ^sismògrafs^. Es mesura a partir d'ones superficials, però també es pot mesurar a partir d'ones internes. No s'han observat sismes de magnitud igual o superior a 10, i, en aquest sentit, es diu que l'escala de magnitud se satura.

  Els sismes de magnitud 5 causen danys; són destructius a partir de 6, i són catastròfics a partir de 7,5. Per a evitar la saturació de l'escala s'ha introduït la magnitud de ^moment sísmic^.

  Nota: Vegeu també ^escala sísmica^.

     
 • 3563974   malla <Enginyeria del terreny i cartogràfica> malla
   
     
  • malla, n f
  • es malla
  • en mesh
  • en net

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Xarxa metàl·lica o de material sintètic, utilitzada en excavacions i en talussos per a retenir pedres o blocs de roca o per a controlar l'erosió.

  En àrees concorregudes tenen moltes altres utilitats, com ara protegir els vianants d'una possible caiguda d'objectes des d'una bastida, delimitar i tancar les obres o senyalitzar canonades o cables subterranis.

     
 • 3565570   malla de trens <Enginyeria del transport> malla de trens
   
     
  • malla de trens, n f
  • es malla de trenes
  • en graph of train running

  <Enginyeria del transport>

  Representació gràfica dels trens en un ^gràfic de marxa^.

     
 • 3564687   malla electrosoldada <Enginyeria de la construcció> malla electrosoldada
   
     
  • malla electrosoldada, n f
  • es malla electrosoldada
  • en welded-wire fabric

  <Enginyeria de la construcció>

  Conjunt de barres d'armar disposades en dues direccions perpendiculars que es fabriquen de forma automatitzada unint les dues famílies de barres per punts de soldadura i que habitualment es disposen en lloses o en murs on és possible dissenyar un esquema d'armat bastant regular.