Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3563496   paella <Enginyeria del transport> paella
   
     
  • paella, n f
  • es horquilla
  • en hairpin bend

  <Enginyeria del transport>

  Revolt de petit radi que gira prop d'uns 200 graus centesimals situat en un tram de carretera de forta inclinació de rasant que transcorre principalment a ^mig vessant^ a fi de superar un ^port de muntanya^ o un desnivell pronunciat.

  Requereix ^sobreamples^ grans i una disminució de la inclinació de la rasant.

     
 • 3565195   pal d'auxili <Enginyeria del transport> pal d'auxili
   
     
  • pal SOS, n m
  • pal d'auxili, n m sin. compl.
  • es poste de socorro
  • es poste SOS
  • en highway emergency telephone

  <Enginyeria del transport>

  Element d'assistència a l'usuari situat en uns intervals determinats tot al llarg d'una carretera o d'un túnel viari i dotat d'elements d'intercomunicació amb un centre de control perquè l'usuari que ha tingut una incidència o una emergència pugui sol·licitar l'assistència sanitària o mecànica que necessiti.

     
 • 3565195   pal SOS <Enginyeria del transport> pal SOS
   
     
  • pal SOS, n m
  • pal d'auxili, n m sin. compl.
  • es poste de socorro
  • es poste SOS
  • en highway emergency telephone

  <Enginyeria del transport>

  Element d'assistència a l'usuari situat en uns intervals determinats tot al llarg d'una carretera o d'un túnel viari i dotat d'elements d'intercomunicació amb un centre de control perquè l'usuari que ha tingut una incidència o una emergència pugui sol·licitar l'assistència sanitària o mecànica que necessiti.

     
 • 3564475   pala <Enginyeria de la construcció> pala
   
     
  • cullera, n f
  • pala, n f sin. compl.
  • es cuchara
  • es pala

  <Enginyeria de la construcció>

  Accessori metàl·lic en forma de recipient còncau obert, reforçat eventualment amb unes pues a la part frontal, emprat principalment en les màquines excavadores i en les pales carregadores per a treballs d'excavació i moviment de terres.

  N'hi ha de formes i mides diferents, adequades a cada tipus de treball. La cullera autoprensora consta de dues mandíbules que s'obren i es tanquen automàticament, i s'empra com a accessori de grues o d'altres aparells d'elevació per a la càrrega i descàrrega de materials granulosos, pulverulents o semifluids. S'aconsegueix l'accionament de les mandíbules per les mateixes cadenes o cables de l'aparell d'elevació. Hi ha també un sistema amb motor instal·lat a la cullera, el qual en provoca l'obertura o el tancament a qualsevol altura. S'utilitza als ports, als parcs, en les indústries siderometal·lúrgiques, etc., per a la manutenció de carbons, de minerals, d'escòries, etc. També té aplicació en els treballs d'excavació, de dragatge o de moviment de terres, generalment suspesa d'una grua mòbil o semimòbil.

     
 • 3564744   pala carregadora <Enginyeria de la construcció> pala carregadora
   
     
  • pala carregadora, n f
  • es pala cargadora
  • en front end loader
  • en front loader
  • en loader

  <Enginyeria de la construcció>

  Màquina destinada a moure materials solts, com ara sorra, pedra i carbó, tot i que, eventualment, també pot fer treballs d'excavació i d'enderroc lleugers, consistent bàsicament en un xassís automotor, rígid o articulat, muntat damunt pneumàtics o erugues i proveïda, al davant, d'una cullera, muntada sobre uns braços articulats, moguts mitjançant sengles cilindres hidràulics, que permeten d'abaixar i d'alçar successivament el caire de la cullera per omplir-la de material, alçar-la un cop plena i, després que el vehicle hagi efectuat el desplaçament fins al lloc de la descàrrega, trabucar-la per tal de buidar-ne el contingut, generalment dins d'un camió.

  Les pales carregadores també es fan servir en tasques de manteniment de pistes d'obra, en abocadors, etc., a part de les tasques d'obra que els són pròpies.

     
 • 3563983   pala excavadora <Enginyeria del terreny i cartogràfica> pala excavadora
   
     
  • pala excavadora, n f
  • es pala excavadora
  • en bulldozer
  • en face shovel

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Màquina destinada a moure materials solts, com ara sorra, pedra i carbó, i que, eventualment, també pot fer treballs d'excavació i d'enderroc.

     
 • 3562431   palanca <Enginyeria marítima> palanca
   
     
  • palanca, n f
  • es palanca
  • en finger

  <Enginyeria marítima>

  Instal·lació permanent que consta d'una passarel·la feta de taulons que facilita l'amarratge d'embarcacions de punta, tant en un ^port^ com en indrets arrecerats de la costa.

     
 • 3562982   paleta <Enginyeria hidràulica> paleta
   
     
  • àlep, n m
  • paleta, n f sin. compl.
  • es álabe
  • en runner vane

  <Enginyeria hidràulica>

  Qualsevol de les culleres, de forma plana, còncava, guerxada o helicoidal, situades en la perifèria d'una roda i que, impulsades per l'energia cinètica d'un fluid, la fan giravoltar en les ^turbines^ o en els molins d'aigua, o bé, a l'inrevés, mogudes per la roda, transmeten energia cinètica al fluid en les ^bombes^ centrífugues o en els vaixells moguts per roda de pales.

     
 • 3564745   paleta <Enginyeria de la construcció> paleta
   
     
  • paleta, n m, f
  • es albañil
  • en mason

  <Enginyeria de la construcció>

  Treballador del sector de la construcció que s'encarrega de tasques com ara la construcció d'obres de maó, de pedra, de calç, de guix, etc.

     
 • 3562432   palissada de captació de sorra <Enginyeria marítima> palissada de captació de sorra
   
     
  • palissada de captació de sorra, n f
  • es empalizada de captación de arena
  • en sand fence

  <Enginyeria marítima>

  Conjunt d'obstacles verticals fets amb troncs o amb taulons per a retenir sediment submergit o emergit.