Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 3565606   quadre <Enginyeria del transport> quadre
   
     
  • quadre, n m
  • es cuadro
  • en panel

  <Enginyeria del transport>

  Element d'una instal·lació elèctrica o electrònica on es concentren els dispositius de comandament i de protecció.

     
 • 3562863   qualitat acústica <Enginyeria sanitària i ambiental> qualitat acústica
   
     
  • qualitat acústica, n f
  • es calidad acústica

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que es duen a terme en el seu àmbit, avaluat en funció dels nivells d'immissió i d'emissió acústiques, així com de les significacions socials i culturals.

     
 • 3564833   quantia d'armadura <Enginyeria de la construcció> quantia d'armadura
   
     
  • quantia d'armadura, n f
  • es cuantía de armadura
  • en amount of reinforcement

  <Enginyeria de la construcció>

  Quantitat d'armadura present en un element estructural, expressada habitualment en tant per cent respecte a la secció eficaç de formigó o la secció total de formigó, en quilograms d'armadura per metre cúbic de formigó o en quilograms d'armadura per metre quadrat de llosa o de forjat.

     
 • 3564834   quantia d'armadura geomètrica mínima <Enginyeria de la construcció> quantia d'armadura geomètrica mínima
   
     
  • quantia d'armadura geomètrica mínima, n f
  • es cuantía de armadura geométrica mínima
  • en minimum amount of reinforcement

  <Enginyeria de la construcció>

  Quantitat d'armadura que en qualsevol cas ha de disposar-se als diferents tipus d'elements estructurals per a garantir el control de la fissuració per deformacions imposades produïdes per retracció i temperatura en el cas d'elements sotmesos a tracció totalment o parcialment, i per a facilitar la construcció en el cas dels elements comprimits.

     
 • 3564835   quantia d'armadura mecànica mínima <Enginyeria de la construcció> quantia d'armadura mecànica mínima
   
     
  • quantia d'armadura mecànica mínima, n f
  • es cuantía de armadura mecánica mínima
  • en minimum amount of reinforcement

  <Enginyeria de la construcció>

  Quantitat d'armadura sotmesa a tracció que en qualsevol cas ha de disposar-se en els elements de formigó sotmesos a tracció totalment o parcialment per a garantir que en el moment de la fissuració del formigó no es produeixi una ruptura fràgil i que, per tant, l'armadura sigui capaç de resistir les traccions que el formigó deixa de transmetre.

     
 • 3564132   quarsita <Enginyeria del terreny i cartogràfica> quarsita
   
     
  • quarsita, n f
  • es cuarcita
  • en quartzite

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Roca metamòrfica formada a partir d'una quarsarenita, amb més d'un 80 % de quars, tant en el metamorfisme regional com en el de contacte.

     
 • 3566022   quarsita <Enginyeria del terreny i cartogràfica> quarsita
   
     
  • quarsita, n f
  • es cuarcita
  • en quartzite

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Gres quarsífer, amb més d'un 95 % de grans de quars, molt compacte, diagenitzat i de gran duresa, que es trenca a través dels grans, en lloc de fer-ho pels contactes, com ocorre en els gresos comuns.

     
 • 3562864   quimiòstat <Enginyeria sanitària i ambiental> quimiòstat
   
     
  • quimiòstat, n m
  • es quimiostato
  • en chemostat

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Reactor ideal de mescla completa en el qual té lloc una reacció química.

     
 • 3564836   quitrà <Enginyeria de la construcció> quitrà
   
     
  • quitrà, n m
  • es alquitrán
  • en tar

  <Enginyeria de la construcció>

  Lligant hidrocarbur emprat antigament per a la formació de ferms de carreteres.