Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3564874   sabata <Enginyeria de la construcció> sabata
   
     
  • sabata, n f
  • es zapata
  • en footing

  <Enginyeria de la construcció>

  Fonament superficial d'una construcció consistent en un eixamplament de les dimensions dels elements portants verticals a la seva base per a repartir les tensions en el terreny.

  Com que el terreny sol ser menys resistent a la compressió que els materials que formen l'estructura, pilars o parets, els fonaments tenen més amplària per a repartir la càrrega en una superfície més gran de terreny. Les sabates són el tipus de fonament més freqüent i s'utilitzen quan el terreny presenta en les capes superficials una resistència mitjana o alta en relació amb les càrregues de l'estructura i és prou homogeni perquè no es produeixin assentaments diferencials entre diferents parts de l'estructura. Les sabates poden classificar-se, segons la forma de treball, en: aïllada (per exemple, una sabata sota cada pilar), combinada (quan en una sabata conflueixen dos o més elements verticals), contínua (o correguda) sota una filera de pilars o contínua sota mur.

  Segons la morfologia del perfil en secció vertical, es classifiquen en: recta, esglaonada, atalussada i alleugerida o nervada. Atenent la seva forma en planta, les sabates poden ser rectangulars, quadrades, circulars, anulars i poligonals (hexagonals i octogonals). Les sabates se solen construir de formigó armat in situ o prefabricat, tot i que també poden ser de formigó en massa. Les sabates sovint porten bigues d'unió entre si amb la funció de lligat horitzontal, per a impedir moviments relatius horitzontals, o amb la funció de biga centradora, per a equilibrar moments flectors que no puguin ser equilibrats per la mateixa sabata, amb l'ajut de sabates immediatament properes.

     
 • 3564875   sabata aïllada <Enginyeria de la construcció> sabata aïllada
   
     
  • sabata aïllada, n f
  • es zapata aislada
  • en pillar footing

  <Enginyeria de la construcció>

  Sabata individual que no disposa de cap forma de connexió amb altres sabates o elements del fonament.

     
 • 3564876   sabata combinada <Enginyeria de la construcció> sabata combinada
   
     
  • sabata combinada, n f
  • es zapata combinada
  • en combined footing

  <Enginyeria de la construcció>

  Sabata única que fonamenta dos pilars propers situats a cada banda d'una junta de dilatació.

     
 • 3565045   sabata contínua <Enginyeria de la construcció> sabata contínua
   
     
  • sabata contínua, n f
  • es zapata corrida
  • en spread footing

  <Enginyeria de la construcció>

  Sabata que fonamenta uniformement un element vertical lineal, com ara un mur de formigó o una paret de càrrega, i que, en conseqüència, s'estén longitudinalment al llarg de la base d'aquest element.

     
 • 3565617   sabata de fre <Enginyeria del transport> sabata de fre
   
     
  • sabata de fre, n f
  • es zapata de freno
  • en brake-shoe insert

  <Enginyeria del transport>

  Element del fre que pressiona contra la roda per disminuir-ne la velocitat de rotació, fins i tot per aturar el vehicle.

     
 • 3564877   sabata de mitgera <Enginyeria de la construcció> sabata de mitgera
   
     
  • sabata de mitgera, n f
  • es zapata de medianería
  • en cantilever footing
  • en strap footing

  <Enginyeria de la construcció>

  Sabata que fonamenta un pilar situat al perímetre d'un edifici i que, per a no envair l'àrea dels solars adjacents o de la via pública, rep el pilar arran del parament exterior.

  La posició excèntrica del pilar produeix que les pressions de contacte entre la sabata i el terreny tendeixin a concentrar-se fortament vora el parament carregat. Aquesta situació es corregeix habitualment mitjançant la disposició d'una biga centradora entre la sabata de mitgera i una sabata interior propera, de manera que s'aconsegueix una distribució uniforme o quasi uniforme de pressions.

     
 • 3562530   sac de sorra <Enginyeria marítima> sac de sorra
   
     
  • sac de sorra, n m
  • es saco de arena
  • en sand bag

  <Enginyeria marítima>

  Sac, generalment de geotèxtil, ple de sorra que s'utilitza com a alternativa a les roques o als ^blocs^ per a construir ^dics^ o murs en la protecció de costes.

     
 • 3564878   sageta <Enginyeria de la construcció> sageta
   
     
  • sageta, n f
  • es flecha
  • en rise
  • en sag

  <Enginyeria de la construcció>

  Distància vertical entre el punt més alt d'un arc i la ^línia d'arrencada^.

     
 • 3564137   sal <Enginyeria del terreny i cartogràfica> sal
   
     
  • sal, n f
  • es sal
  • en halite

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Roca formada per agregats de sal gemma.

  Es caracteritza per la seva elevada plasticitat i solubilitat. Els dipòsits estratiformes de sal gemma són de vegades d'una gran potència, i la deformació d'aquests estrats, generalment a bastant profunditat, ha produït de vegades l'extrusió local de masses en forma de troncs o xemeneies anomenades ^diapirs^.

     
 • 3562531   salinitat <Enginyeria marítima> salinitat
   
     
  • salinitat, n f
  • es salinidad
  • en salinity

  <Enginyeria marítima>

  Quantitat total de material sòlid, expressada en grams, continguda en 1 kg d'aigua de mar quan s'ha convertit en òxid tot el carbonat, s'han convertit en clorur el bromur i el iodur i s'ha oxidat tota la matèria orgànica.