Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3562942   V30 <Enginyeria sanitària i ambiental> V30
   
     
  • V30, n m
  • es V30
  • en V30

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Paràmetre de control del tractament de fangs activats consistent en el volum ocupat pel fang del líquid de mescla quan 1 L d'aquest líquid es deixa sedimentar en una proveta durant 30 min.

  Les seves unitats són els mil·lilitres de fang per litre.

     
 • 3562584   VACM <Enginyeria marítima> VACM
   
     
  • correntòmetre de mitjana vectorial, n m
  • VACM, n m sigla
  • es correntímetro de promedio vectorial
  • es VACM sigla
  • en vector averaging current meter
  • en VACM sigla

  <Enginyeria marítima>

  ^Correntòmetre^ que es caracteritza pel fet d'utilitzar un rotor com a element sensor, per a mesurar la velocitat del corrent, i un compàs electrònic que enregistra com s'orienta el correntòmetre amb el corrent, respecte al nord magnètic, per a mesurar-ne la direcció.

  Aquesta orientació es duu a terme mitjançant un penell fixat al cos del correntòmetre, de manera que aquest gira sobre el seu eix vertical, fermat al ^fondeig^, fins a assolir la direcció imposada pel corrent. Les dades enregistrades es processen internament tot seguint un algorisme conegut per mitjana aritmètica de vectors per components. Aquest algorisme consisteix en la mitjana, al llarg d'un període de temps determinat pel període de mostreig, dels components del vector resultant de la velocitat i la direcció mesurades pel correntòmetre. Un cop feta la mitjana dels components, es calcula finalment el vector resultant.

  Nota: VACM és la sigla corresponent al terme anglès vector averaging current meter.

     
 • 3565647   vagoneta <Enginyeria del transport> vagoneta
   
     
  • vagoneta, n f
  • es vagoneta
  • en push-car

  <Enginyeria del transport>

  Vehicle petit que circula per la via i fa labors d'inspecció i de manteniment, particularment a la catenària.

     
 • 3562585   vaixell oceanogràfic <Enginyeria marítima> vaixell oceanogràfic
   
     
  • vaixell oceanogràfic, n m
  • es buque oceanográfico
  • en oceanographic vessel

  <Enginyeria marítima>

  Vaixell especial, que transporta instrumental i personal científic, dissenyat específicament per dur a terme estudis oceanogràfics.

  Està equipat amb laboratoris, amb sistemes avançats de navegació, amb centres de càlcul computacional, i amb aparells de mesura, com ara ^sonda CTD^, ^correntòmetre perfilador acústic Doppler^, etc.

     
 • 3564935   valor característic de l'acció <Enginyeria de la construcció> valor característic de l'acció
   
     
  • valor característic de l'acció, n m
  • es valor característico de la acción
  • en characteristic value of action

  <Enginyeria de la construcció>

  Valor representatiu de l'acció que es pot determinar per un valor mitjà, per un valor nominal o per un valor corresponent a una probabilitat determinada que no sigui superat durant un període de referència que té en compte la vida útil de l'estructura i la durada de l'acció.

  En estructures de formigó i metàl·liques, es considera habitualment el valor característic com aquell valor associat a un percentil d'un 95 %.

     
 • 3562943   valor d'atenció <Enginyeria sanitària i ambiental> valor d'atenció
   
     
  • valor d'atenció, n m
  • valor d'emergència, n m sin. compl.
  • es valor de atención
  • es valor de emergencia
  • en limit value

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients, que és superior al valor límit i que determina la necessitat d'activar plans d'emergència o mesures correctores.

  Per exemple, el valor d'atenció acústic és el nivell d'immissió sonor superior al valor límit d'immissió a partir del qual s'han d'elaborar plans de mesures per a minimitzar l'impacte acústic.

     
 • 3562943   valor d'emergència <Enginyeria sanitària i ambiental> valor d'emergència
   
     
  • valor d'atenció, n m
  • valor d'emergència, n m sin. compl.
  • es valor de atención
  • es valor de emergencia
  • en limit value

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients, que és superior al valor límit i que determina la necessitat d'activar plans d'emergència o mesures correctores.

  Per exemple, el valor d'atenció acústic és el nivell d'immissió sonor superior al valor límit d'immissió a partir del qual s'han d'elaborar plans de mesures per a minimitzar l'impacte acústic.

     
 • 3562944   valor de fons <Enginyeria sanitària i ambiental> valor de fons
   
     
  • valor de fons, n m
  • es valor de fondo
  • en guide value

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients i que reflecteix el nivell natural d'aquestes substàncies o d'aquestes propietats en una àrea geogràfica donada.

  Generalment es calcula com la mitjana estadística d'un conjunt representatiu de valors obtinguts de mostres diferents preses en la zona d'estudi.

     
 • 3562945   valor de referència <Enginyeria sanitària i ambiental> valor de referència
   
     
  • valor guia, n m
  • valor de referència, n m sin. compl.
  • es valor de referencia
  • es valor guía
  • en guide value

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Quantitat numèrica d'un contaminant o d'un paràmetre de qualitat expressada en unitats adients i que és convenient respectar per a assegurar la qualitat del medi ambient i la salut de les persones.

     
 • 3564936   valor freqüent de l'acció <Enginyeria de la construcció> valor freqüent de l'acció
   
     
  • valor freqüent de l'acció, n m
  • es valor frecuente de la acción
  • en frequent value of action

  <Enginyeria de la construcció>

  Valor representatiu de l'acció que es presenta de forma repetida a l'estructura.

  Nota: Vegeu, per contraposició, ^valor característic de l'acció^.