Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3565177   zebrat <Enginyeria del transport> zebrat
   
     
  • zebrat, n m
  • es cebrado
  • en chevron marking
  • en striping

  <Enginyeria del transport>

  Marca viària formada per bandes obliqües paral·leles emmarcades mitjançant una línia contínua a fi d'indicar zones excloses de la circulació.

  En algunes ocasions s'emmarca mitjançant línies discontínues que indiquen que aleshores pot ser usada per algun moviment de girada determinat.

     
 • 3564253   zenit <Enginyeria del terreny i cartogràfica> zenit
   
     
  • zenit, n m
  • es cenit
  • en zenith

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Punt on la línia de la plomada en la seva direcció ascendent talla l'esfera celeste.

  El punt oposat al zenit és el nadir.

     
 • 3562954   zeolita <Enginyeria sanitària i ambiental> zeolita
   
     
  • zeolita, n f
  • es zeolita
  • en zeolite

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Espècie d'argila natural que té capacitat per a bescanviar ions.

  S'utilitza en els processos d'estovament de l'aigua per bescanvi iònic.

     
 • 3562600   zero d'Alacant <Enginyeria marítima> zero d'Alacant
   
     
  • zero d'Alacant, n m
  • datum [en], n m sin. compl.
  • zero hidrogràfic, n m sin. compl.
  • es cero de Alicante

  <Enginyeria marítima>

  Nivell de referència emprat a Espanya al qual s'ajusten les ^sondes^ de les cartes hidrogràfiques i de les cartes nàutiques.

     
 • 3562600   zero hidrogràfic <Enginyeria marítima> zero hidrogràfic
   
     
  • zero d'Alacant, n m
  • datum [en], n m sin. compl.
  • zero hidrogràfic, n m sin. compl.
  • es cero de Alicante

  <Enginyeria marítima>

  Nivell de referència emprat a Espanya al qual s'ajusten les ^sondes^ de les cartes hidrogràfiques i de les cartes nàutiques.

     
 • 3562601   zona costanera <Enginyeria marítima> zona costanera
   
     
  • zona costanera, n f
  • es zona costera
  • en coastal zone

  <Enginyeria marítima>

  Zona compresa per la terra i la mar que voregen la costa i on es percep la influència dels processos costaners.

     
 • 3565198   zona d'afectació <Enginyeria del transport> zona d'afectació
   
     
  • zona d'afectació, n f
  • es zona de afección

  <Enginyeria del transport>

  Zona que comprèn dues franges de terreny a banda i banda de la carretera, delimitades interiorment per la ^zona de servitud^ i exteriorment per dues línies paral·leles horitzontalment a les ^arestes exteriors de l'esplanació^, que en el cas de Catalunya estan situades a una distància de 100 m d'aquestes arestes a les ^autopistes^ i a les ^vies preferents^, de 50 m a la resta de les carreteres de titularitat estatal i a la resta de carreteres de la ^xarxa bàsica^ i de 30 m a la resta de les carreteres de titularitat autonòmica.

  A la zona d'afectació, l'execució de qualsevol obra, instal·lació o el canvi d'ús de les existents requereix una autorització prèvia.

     
 • 3565468   zona d'espera <Enginyeria del transport> zona d'espera
   
     
  • zona d'espera, n f
  • apartador, n m sin. compl.
  • es apartadero
  • es zona de espera
  • en by-pass lane
  • en passing bay
  • en waiting lane

  <Enginyeria del transport>

  Superfície de l'àrea d'operacions prevista perquè una aeronau hi esperi l'autorització d'entrada a la capçalera de la ^pista^ de vol.

     
 • 3563840   zona d'infiltració <Enginyeria del terreny i cartogràfica> zona d'infiltració
   
     
  • zona de recàrrega, n f
  • zona d'infiltració, n f sin. compl.
  • es zona de recarga
  • en recharge zone

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Zona del terreny en la qual es produeix l'entrada d'aigua en un aqüífer.

     
 • 3562606   zona d'injecció <Enginyeria marítima> zona d'injecció
   
     
  • zona d'injecció, n f
  • es zona de inyección
  • en injection zone

  <Enginyeria marítima>

  Entorn del dispositiu de descàrrega d'un ^emissari submarí^ constituït per aquells punts on, com a conseqüència de l'impuls inicial de l'^efluent^ en sortir per les ^boques de descàrrega^ o de la força ascensional deguda a la diferència de densitats, es poden donar gradients de velocitats apreciables entre el fluid receptor i la mescla d'aquest amb l'efluent.