Diccionari d'enginyeria civil

 

 

© Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (edició en paper: Barcelona: Enciclopèdia Catalana: Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)

 

 

Aquest diccionari aplega 3.743 termes vinculats a l’enginyeria civil, en concret a l’enginyeria de la construcció, del terreny i cartogràfica, hidràulica, sanitària i ambiental, marítima i del transport. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, quan s’ha considerat necessari, notes complementàries. Té la peculiaritat, a més, que conté en algunes entrades força informació enciclopèdica que es pot llegir després de la definició.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’enginyeria civil, elaborat l’any 2005 per la Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana amb la revisió del TERMCAT, i amb la col·laboració de nombrosos especialistes de l’àmbit.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Documents associats (extrets de l’edició en paper): 

Equip de treball

Introducció

Arbre de camp

 

L'enginyeria civil, terme a terme

 

L'enginyeria civil, terme a terme

 

Autoria:

Universitat Politècnica de Catalunya

Enciclopèdia Catalana

 

 

 

 

Edició i assessorament: 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari d’enginyeria civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/240/>

 

Darrera actualització: 26-11-2018

 

© Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (edició en paper: Barcelona: Enciclopèdia Catalana: Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)

 

 

Aquest diccionari aplega 3.743 termes vinculats a l’enginyeria civil, en concret a l’enginyeria de la construcció, del terreny i cartogràfica, hidràulica, sanitària i ambiental, marítima i del transport. En presenta les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, quan s’ha considerat necessari, notes complementàries. Té la peculiaritat, a més, que conté en algunes entrades força informació enciclopèdica que es pot llegir després de la definició.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari d’enginyeria civil, elaborat l’any 2005 per la Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana amb la revisió del TERMCAT, i amb la col·laboració de nombrosos especialistes de l’àmbit.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Documents associats (extrets de l’edició en paper): 

Equip de treball

Introducció

Arbre de camp

 

L'enginyeria civil, terme a terme

 

L'enginyeria civil, terme a terme

 

Autoria:

Universitat Politècnica de Catalunya

Enciclopèdia Catalana

 

 

 

 

Edició i assessorament: 

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari d’enginyeria civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/240/>

 

Darrera actualització: 26-11-2018

 

© Authors: Universitat Politècnica de Catalunya; Enciclopèdia Catalana

© Publisher: TERMCAT, Centre for Terminology, 2017 (paper version: Barcelona: Enciclopèdia Catalana: Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)

 

 

Diccionari d’enginyeria civil (‘Dictionary of civil engineering’) collects 3.470 terms related to civil engineering, specifically construction engineering, ground engineering, cartographic engineering, hydraulic engineering, environmental and health engineering, marine engineering, and transportation engineering. Each entry contains Catalan denominations and definitions, term equivalents in Spanish and English, and, eventually, explanatory notes. Some entries include a more complete description of the concept, together with the definition.

 

This is an online version of Diccionari d’enginyeria civil, published in 2005, and developed by Universitat Politècnica de Catalunya (Polytechnic University of Catalonia), and Enciclopèdia Catalana (Catalan Encyclopedia), with the terminological advice of TERMCAT and the contribution of many field experts.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.Related documents (extracted from the paper version) 

Work team

Introduction

Concept diagram

 

 

Authors:

Universitat Politècnica de Catalunya

Enciclopèdia Catalana

 

 

 

 

Publisher and terminological adviser:

TERMCAT

  

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari d’enginyeria civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/240/>

 

Last update: 26-11-2018

 

© Autoría: Universidad Politécnica de Cataluña; TERMCAT, Centro de Terminología; Enciclopèdia Catalana

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2017 (edición en papel: Barcelona: Enciclopèdia Catalana: Universidad Politécnica de Cataluña, 2005)

 

 

Este diccionario recoge 3.743 términos vinculados a la ingeniería civil, en concreto a la ingeniería de la construcción, del terreno y cartográfica, hidráulica, sanitaria y ambiental, marítima i del transporte. Presenta las denominaciones y la definición en catalán, los equivalentes en español y inglés,  y, cuando se ha considerado necesario, notas complementarias. Tiene la peculiaridad, además, de que contiene algunas entradas con abundante información enciclopédica que se puede leer después de la definición.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari d’enginyeria civil, elaborado en 2005 por la Universidad Politécnica de Cataluña y Enciclopèdia Catalana, con  la colaboración de numerosos especialistas del ámbito.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.Documentos asociados  (extraídos de la edición en papel)

Equipo de trabajo

Introducción

Árbol de campo

 

 

Autoría:

Universitat Politècnica de Catalunya

Enciclopèdia Catalana

 

 

 

 

Edición y asesoramiento: 

TERMCAT

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari d’enginyeria civil [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/240/>

 

Última actualitzación: 26-11-2018