Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 1330428   absorbant absorbant
   
     
  • absorbent, n m
  • es absorbente
  • fr absorbant
  • en absorbant
  • en absorbent

  Substància sòlida, líquida o gasosa capaç d'absorbir en la seva massa llum, so, calor, molècules d'un fluid, etc.

     
 • 1330427   absorbate absorbate
   
     
  • absorbat, n m
  • es absorbato
  • fr absorbat
  • en absorbate

  Substància absorbida per l'absorbent.

     
 • 1330428   absorbent absorbent
   
     
  • absorbent, n m
  • es absorbente
  • fr absorbant
  • en absorbant
  • en absorbent

  Substància sòlida, líquida o gasosa capaç d'absorbir en la seva massa llum, so, calor, molècules d'un fluid, etc.

     
 • 1330429   absorbent absorbent
   
     
  • absorbent, adj
  • absorbidor -a, adj sin. compl.
  • absortiu -iva, adj sin. compl.
  • es absorbente
  • es absortivo -va
  • fr absorbant -ante
  • fr absorptif -ive
  • en absorbent
  • en absorptive

  Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.

     
 • 1330430   absorber absorber
   
     
  • absorbidor, n m
  • es absorbedor
  • es placa absorbente
  • fr absorbeur
  • en absorber
  • en absorber plate

  Aparell bàsicament constituït per una superfície negra que absorbeix la radiació solar i la transforma en calor, la qual es transfereix a un termòfor.

     
 • 1330430   absorber plate absorber plate
   
     
  • absorbidor, n m
  • es absorbedor
  • es placa absorbente
  • fr absorbeur
  • en absorber
  • en absorber plate

  Aparell bàsicament constituït per una superfície negra que absorbeix la radiació solar i la transforma en calor, la qual es transfereix a un termòfor.

     
 • 1331182   absorber-reflector tandem absorber-reflector tandem
   
     
  • tàndem absorbidor-reflector, n m
  • es tándem absorbedor-reflector
  • fr tandem absorbeur-réflecteur
  • en absorber-reflector tandem

  Combinació de dues capes de material superposades, l'una amb una elevada absortivitat per a les longituds d'ona curta i l'altra amb una elevada reflectivitat per a les longituds d'ona llarga, que actua com a superfície selectiva.

     
 • 1330424   absorptance absorptance
   
     
  • absorbància, n f
  • factor d'absorció, n m sin. compl.
  • es absorbancia
  • es absortancia
  • es factor de absorción
  • fr absorptance
  • fr facteur d'absorption
  • en absorptance
  • en absorption factor

  Relació entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant que hi incideix.

  Nota: Depèn de la direcció i de l'espectre de la radiació incident i de la composició, l'estructura i la temperatura de la superfície que rep la radiació.

     
 • 1330437   absorption absorption
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción
  • fr absorption
  • en absorption

  Fenomen de transformació de l'energia radiant incident en un cos en un altre tipus d'energia per mitjà de la interacció amb la matèria.

     
 • 1330426   absorption coefficient absorption coefficient
   
     
  • absorbància monocromàtica, n f
  • coeficient d'absorció, n m sin. compl.
  • es coeficiente de absorción
  • fr coefficient d'absorption
  • en absorption coefficient

  Absorbància de la radiació d'una longitud d'ona determinada.