Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 1330432   absorbidor de sandvitx absorbidor de sandvitx
   
     
  • absorbidor de sandvitx, n m
  • es absorbedor de sándwich
  • fr absorbeur de sandwich
  • en sandwich absorber

  Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per dues planxes planes, amb relleu o sense, entre les quals circula el termòfor.

     
 • 1330433   absorbidor de serpentí absorbidor de serpentí
   
     
  • absorbidor de serpentí, n m
  • es absorbedor de serpentín
  • fr absorbeur de serpentin
  • en pipe coil absorber
  • en serpentine absorber

  Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per un sol tub en forma de serpentí, per on circula el termòfor, soldat a una planxa metàl·lica.

     
 • 1330434   absorbidor negre absorbidor negre
   
     
  • absorbidor negre, n m
  • es absorbedor negro
  • fr absorbeur noir
  • en black absorber

  Superfície ideal que absorbeix tota l'energia radiant, de qualsevol longitud d'ona, que hi incideix.

     
 • 1330435   absorbidor obert absorbidor obert
   
     
  • absorbidor obert, n m
  • es absorbedor abierto
  • fr absorbeur ouvert
  • en open flow absorber

  Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per una xapa metàl·lica ondulada per damunt de la qualcircula el termòfor.

     
 • 1330436   absorbidor selectiu absorbidor selectiu
   
     
  • absorbidor selectiu, n m
  • es absorbedor selectivo
  • fr absorbeur sélective
  • en selective absorber

  Absorbidor que només absorbeix una part determinada de l'espectre de la radiació que hi incideix.

     
 • 1330437   absorció absorció
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción
  • fr absorption
  • en absorption

  Fenomen de transformació de l'energia radiant incident en un cos en un altre tipus d'energia per mitjà de la interacció amb la matèria.

     
 • 1330438   absorció selectiva absorció selectiva
   
     
  • absorció selectiva, n f
  • es absorción selectiva
  • fr absorption sélective
  • en selective absorption

  Absorció que només es produeix en una part determinada de l'espectre de la radiació.

     
 • 1330429   absortiu -iva absortiu -iva
   
     
  • absorbent, adj
  • absorbidor -a, adj sin. compl.
  • absortiu -iva, adj sin. compl.
  • es absorbente
  • es absortivo -va
  • fr absorbant -ante
  • fr absorptif -ive
  • en absorbent
  • en absorptive

  Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat d'absorbir.

     
 • 1330440   absortivitat absortivitat
   
     
  • absortivitat, n f
  • es absortividad
  • fr absorptivité
  • fr pouvoir absorbant
  • fr pouvoir d'absorption
  • en absorptive power
  • en absorptivity

  Capacitat d'una substància d'absorbir llum, so, calor o molècules d'un fluid.

     
 • 1330457   ACC ACC
   
     
  • aigua calenta corrent, n f
  • ACC, n f sin. compl.
  • es ACD
  • es ACS
  • es agua caliente doméstica
  • es agua caliente sanitaria
  • fr eau chaude domestique
  • fr eau chaude sanitaire
  • fr ECD
  • fr ECS
  • en DHW
  • en domestic hot water
  • en hot domestic water

  Aigua calenta utilitzada per a finalitats domèstiques, higièniques, industrials, etc.

  Nota: És una de les aplicacions més habituals de l'energia solar, ja que la seva temperatura d'ús s'assoleix fàcilment per mitjà de captadors solars. S'ha preferit entrar el terme aigua calenta corrent, malgrat que es troben més documentats els termes aigua calenta domèstica i aigua calenta sanitària, perquè permet una definició més àmplia que no exclou altres aplicacions possibles, com ara els usos industrials. Les equivalències respecten, però, els termes documentats.