Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 1330424   factor d'absorció factor d'absorció
   
     
  • absorbància, n f
  • factor d'absorció, n m sin. compl.
  • es absorbancia
  • es absortancia
  • es factor de absorción
  • fr absorptance
  • fr facteur d'absorption
  • en absorptance
  • en absorption factor

  Relació entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant que hi incideix.

  Nota: Depèn de la direcció i de l'espectre de la radiació incident i de la composició, l'estructura i la temperatura de la superfície que rep la radiació.

     
 • 1330833   factor d'atenuació factor d'atenuació
   
     
  • factor d'atenuació, n m
  • es factor de atenuación
  • fr facteur d'atténuation
  • en attenuation factor

  Relació entre la intensitat d'una radiació incident sobre una capa d'un material determinat i la intensitat de la radiació transmesa a través d'aquesta capa.

     
 • 1330834   factor de correcció captador-intercanviador factor de correcció captador-intercanviador
   
     
  • factor de correcció captador-intercanviador, n m
  • es factor de corrección captador-intercambiador
  • fr facteur de correction capteur-échangeur
  • en collector-heat exchanger correction factor

  Nombre, amb un valor entre 0 i 1, que indica les pèrdues en l'aprofitament de l'energia captada quan s'utilitza un intercanviador de calor per transferir l'energia des del captador solar fins a l'acumulador de calor.

     
 • 1330835   factor de forma factor de forma
   
     
  • factor de forma, n m
  • es factor de forma
  • fr facteur de forme
  • en form factor

  Relació entre la superfície exterior d'un edifici i el volum que tanca aquesta superfície.

     
 • 1330836   factor de forma factor de forma
   
     
  • factor de forma, n m
  • es factor de carga
  • es factor de forma
  • fr facteur de forme
  • fr facteur de remplissage
  • en fill factor

  Relació entre la potència màxima subministrada per una cèl·lula fotovoltaica i el producte del voltatge en circuit obert pel corrent en curtcircuit.

     
 • 1330837   factor de recobriment factor de recobriment
   
     
  • factor de recobriment, n m
  • es factor de recubrimiento
  • fr facteur de recouvrement
  • en covering factor

  Relació entre la superfície coberta de metall i la superfície total d'una cèl·lula fotovoltaica.

     
 • 1331089   factor de reflexió factor de reflexió
   
     
  • reflectància, n f
  • factor de reflexió, n m sin. compl.
  • es factor de reflexión
  • es reflectancia
  • fr facteur de réflexion
  • fr réflectance
  • en reflectance
  • en reflection factor

  Relació entre la radiació reflectida per una superfície, un cos, etc. i la radiació que hi incideix.

     
 • 1330838   factor de terbolesa de Linke factor de terbolesa de Linke
   
     
  • factor de terbolesa de Linke, n m
  • factor T de Linke, n m sin. compl.
  • es factor de turbidez de Linke
  • es factor de turbiedad de Linke
  • es factor T de Linke
  • fr facteur de trouble de Linke
  • fr facteur T de Linke
  • en Linke turbidity factor

  Nombre, amb un valor entre 0 i 1, corresponent a les atmosferes netes i seques que produirien la mateixaatenuació de la radiació estratosfèrica al nivell del terra que produeix l'atmosfera real, i que serveix per mesurar els aerosols, l'anhídric carbònic i el vapor d'aigua.

     
 • 1331218   factor de transmissió factor de transmissió
   
     
  • transmitància, n f
  • factor de transmissió, n m sin. compl.
  • es factor de transmisión
  • es transmitancia
  • fr facteur de transmission
  • fr transmittance
  • en transmission factor
  • en transmittance

  Relació entre la radiació transmesa per un cos i la radiació incident sobre la seva superfície.

  Nota: Inversa de l'opacitat. Depèn de la longitud d'ona, de l'angle d'incidència de la radiació, de l'índex derefracció i del coeficient d'extinció del material.

     
 • 1330839   factor de visibilitat factor de visibilitat
   
     
  • factor de visibilitat, n m
  • es factor de visibilidad
  • fr facteur de visibilité
  • en visibility factor

  Mitjana de les altures dels obstacles que tapen el cel vist des d'un punt determinat, que serveix per corregir el càlcul de la radiació incident en el punt de referència.