Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 3988638   Ab Ab
   
     
  • anticòs, n m
  • Ac, n m abrev.
  • es anticuerpo, n m
  • es Ac, n m abrev.
  • fr anticorps, n m
  • fr Ac, n m abrev.
  • en antibody, n
  • en Ab, n abrev.

  Proteïna glicosilada secretada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, i que té diverses funcions efectores, com ara la neutralització d'agents patògens, l'activació del complement o l'opsonització.

  Nota: Els anticossos són proteïnes plasmàtiques que s'anomenen col·lectivament immunoglobulines a causa de la seva activitat immunològica. Són γ-globulines i, en menor proporció, ß-globulines.

  Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet unir-se de forma específica a l'antigen corresponent.

     
 • 3988725   acquired immunity acquired immunity
   
     
  • immunitat adaptativa, n f
  • immunitat específica, n f
  • immunitat adquirida, n f sin. compl.
  • es inmunidad adaptativa, n f
  • es inmunidad adquirida, n f
  • es inmunidad específica, n f
  • fr immunité acquise, n f
  • fr immunité adaptative, n f
  • fr immunité spécifique, n f
  • en acquired immunity, n
  • en adaptive immunity, n
  • en specific immunity, n

  Immunitat que es fonamenta en la resposta específica del sistema immunitari enfront d'un antigen concret i el desenvolupament de memòria immunitària contra aquest antigen.

  Nota: La immunitat adaptativa genera una resposta immunitària molt més precisa i complexa que la resposta immunitària innata, i es caracteritza per l'adaptabilitat a l'antigen, l'especificitat i la memòria.

     
 • 3988818   acquired immunodeficiency syndrome acquired immunodeficiency syndrome
   
     
  • sida, n f
  • síndrome d'immunodeficiència adquirida, n f
  • es sida, n m
  • es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, n m
  • fr sida, n m
  • fr syndrome d'immunodéficience acquise, n m
  • en acquired immunodeficiency syndrome, n
  • en AIDS, n sigla

  Etapa final de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana, caracteritzada per l'aparició d'infeccions oportunistes o de neoplàsies a causa de la immunodeficiència secundària provocada pel virus.

     
 • 3988724   active immunity active immunity
   
     
  • immunitat activa, n f
  • es inmunidad activa, n f
  • fr immunité active, n f
  • en active immunity, n

  Immunitat adaptativa fonamentada en la resposta específica del sistema immunitari a un antigen concret amb el qual es contacta de manera intencionada o fortuïta.

  Nota: Quan el contacte amb l'antigen és intencionat, mitjançant una vacunació, es parla de resposta immunitària específica artificial activa, mentre que quan és fortuït es parla de resposta immunitària específica natural activa.

  La immunitat activa i la immunitat passiva són oposades i mútuament excloents.

     
 • 3988757   acute disease acute disease
   
     
  • malaltia aguda, n f
  • es enfermedad aguda, n f
  • fr maladie aiguë, n f
  • en acute disease, n

  Malaltia caracteritzada per una aparició sobtada i per la rapidesa del seu curs evolutiu.

     
 • 3988725   adaptive immunity adaptive immunity
   
     
  • immunitat adaptativa, n f
  • immunitat específica, n f
  • immunitat adquirida, n f sin. compl.
  • es inmunidad adaptativa, n f
  • es inmunidad adquirida, n f
  • es inmunidad específica, n f
  • fr immunité acquise, n f
  • fr immunité adaptative, n f
  • fr immunité spécifique, n f
  • en acquired immunity, n
  • en adaptive immunity, n
  • en specific immunity, n

  Immunitat que es fonamenta en la resposta específica del sistema immunitari enfront d'un antigen concret i el desenvolupament de memòria immunitària contra aquest antigen.

  Nota: La immunitat adaptativa genera una resposta immunitària molt més precisa i complexa que la resposta immunitària innata, i es caracteritza per l'adaptabilitat a l'antigen, l'especificitat i la memòria.

     
 • 3988631   adenopathy adenopathy
   
     
  • adenopatia, n f
  • limfadenopatia, n f
  • limfoadenopatia, n f
  • es adenopatía, n f
  • es linfadenopatía, n f
  • fr adénopathie, n f
  • fr lymphadénopathie, n f
  • en adenopathy, n
  • en lymphadenopathy, n

  Augment patològic de la mida d'un gangli limfàtic.

  Nota: Les causes de l'adenopatia són molt diverses: malalties infeccioses (víriques, bacterianes, fúngiques o parasitàries), malalties hematològiques (limfoma i leucèmia), malalties tumorals, malalties autoimmunitàries, malalties de causa desconeguda (sarcoïdosi o amiloïdosi) o fàrmacs, entre d'altres.

     
 • 3988803   adverse drug reaction adverse drug reaction
   
     
  • reacció adversa, n f
  • es reacción adversa, n f
  • fr réaction défavorable, n f
  • en adverse drug reaction, n
  • en adverse reaction, n

  Efecte no desitjat atribuïble a l'administració d'un medicament en les dosis establertes.

  Nota: El terme reacció adversa té un valor genèric, i inclou, com a casos particulars, els termes efecte col·lateral i efecte secundari. En anglès, no hi ha una diferència clara entre els conceptes de efecte col·lateral i efecte secundari i sovint s'utilitzen les denominacions side effect, adverse effect i undesirable effect com a sinònims de reacció adversa.

     
 • 3988803   adverse reaction adverse reaction
   
     
  • reacció adversa, n f
  • es reacción adversa, n f
  • fr réaction défavorable, n f
  • en adverse drug reaction, n
  • en adverse reaction, n

  Efecte no desitjat atribuïble a l'administració d'un medicament en les dosis establertes.

  Nota: El terme reacció adversa té un valor genèric, i inclou, com a casos particulars, els termes efecte col·lateral i efecte secundari. En anglès, no hi ha una diferència clara entre els conceptes de efecte col·lateral i efecte secundari i sovint s'utilitzen les denominacions side effect, adverse effect i undesirable effect com a sinònims de reacció adversa.

     
 • 3988640   Ag Ag
   
     
  • antigen, n m
  • Ag, n m abrev.
  • es antígeno, n m
  • es Ag, n m abrev.
  • fr antigène, n m
  • fr Ag, n m abrev.
  • en antigen, n
  • en Ag, n abrev.

  Molècula capaç de produir una resposta immunitària en l'organisme.

  Nota: Clàssicament, es coneixia com a antigen qualsevol substància (exògena o endògena) reconeguda com a estranya per l'organisme, amb capacitat d'induir-hi una resposta immunitària i de reaccionar amb els productes d'aquesta resposta: això inclou tant els anticossos com els receptors de cèl·lules sensibilitzades.

  Actualment, se sap que només un tipus d'antígens, els immunògens, tenen la capacitat d'induir una resposta immunitària i de fer que apareguin anticossos i cèl·lules sensibilitzades que abans no existien. Els antígens tenen la capacitat d'unir-se a un anticòs o un BCR o d'iniciar els processos de processament i presentació antigènica als limfòcits T

  Les molècules més immunògenes són les proteïnes, seguides dels hidrats de carboni. Els lípids i els àcids nucleics, en canvi, no són immunògens, tret que formin complexos amb proteïnes o polisacàrids.