Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 3988735   Ig Ig
   
     
  • immunoglobulina, n f
  • Ig, n f abrev.
  • es inmunoglobulina, n f
  • es Ig, n f abrev.
  • fr immunoglobuline, n f
  • fr Ig, n f abrev.
  • en immunoglobulin, n
  • en Ig, n abrev.

  Proteïna glicosilada formada per dues cadenes pesants idèntiques unides per ponts disulfur i dues cadenes lleugeres també idèntiques, que participa en la resposta immunitària humoral, tant en forma lliure quan actua com a anticòs, com unida a la superfície dels limfòcits B quan actua com a receptor BCR.

  Nota: Les immunoglobulines lliures secretades pels limfòcits B i, sobretot, per les cèl·lules plasmàtiques són solubles en el sèrum i altres fluids corporals, i actuen com a efectors principals de la resposta immunitària humoral.

  Tots els anticossos són immunoglobulines, per bé que les immunoglobulines inclouen molècules de les quals es desconeix l'activitat d'anticòs perquè no s'ha identificat l'antigen que els correspondria.

     
 • 3988741   implante implante
   
     
  • implant, n m
  • es implante, n m
  • fr implant, n m
  • en implant, n

  Material fixat, inserit o empeltat en un òrgan o en una estructura corporal.

     
 • 3988742   incidencia incidencia
   
     
  • incidència, n f
  • freqüència, n f sin. compl.
  • es incidencia, n f
  • fr incidence, n f
  • en incidence, n

  Nombre de persones que emmalalteixen, o de casos d'una malaltia, en una població específica durant un període de temps.

     
 • 3988743   incubación incubación
   
     
  • incubació, n f
  • es incubación, n f
  • fr incubation, n f
  • en incubation, n

  Temps transcorregut entre l'entrada de l'agent d'una malaltia i l'aparició dels primers símptomes.

     
 • 3988744   infección infección
   
     
  • infecció, n f
  • es infección, n f
  • fr infection, n f
  • en infection, n

  Penetració en un individu d'un organisme patogen capaç de multiplicar-se activament o de produir elements tòxics que poden actuar com un antigen i provocar una resposta immunitària.

  Nota: La denominació infecció prové del llatí infectio -onis, format a partir de infic(ere) 'tacar, 'corrompre' i -tiōnem.

     
 • 3988745   infección comunitaria infección comunitaria
   
     
  • infecció comunitària, n f
  • es infección comunitaria, n f
  • fr infection communautaire, n f
  • en community-acquired infection, n

  Infecció, generalment comuna, que s'adquireix en la comunitat, fora de l'àmbit hospitalari o mèdic.

     
 • 3988761   infección de transmisión sexual infección de transmisión sexual
   
     
  • malaltia de transmissió sexual, n f
  • infecció de transmissió sexual, n f sin. compl.
  • malaltia venèria, n f sin. compl.
  • ITS, n f sigla
  • MTS, n f sigla
  • es enfermedad de transmisión sexual, n f
  • es enfermedad venérea, n f
  • es infección de transmisión sexual, n f
  • es ETS, n f sigla
  • es ITS, n f sigla
  • fr maladie sexuellement transmissible, n f
  • fr maladie vénérienne, n f
  • fr MST, n f sigla
  • en sexually transmitted disease, n
  • en sexually transmitted infection, n
  • en venereal disease, n
  • en STD, n sigla
  • en STI, n sigla

  Malaltia contagiosa, adquirida durant el coit o un altre contacte sexual.

     
 • 3988746   infección hospitalaria infección hospitalaria
   
     
  • infecció hospitalària, n f
  • infecció nosocomial, n f
  • es infección hospitalaria, n f
  • es infección nosocomial, n f
  • fr hospitalisme infectieux, n f
  • fr infection nosocomiale, n f
  • en hospital-acquired infection, n
  • en nosocomial infection, n

  Infecció adquirida en un hospital o centre mèdic per un malalt en qui la infecció no era present ni estava incubant-se en el moment de l'ingrés.

  Nota: Les infeccions hospitalàries poden incloure les infeccions intrahospitalàries que apareixen després de l'alta hospitalària i les infeccions que afecten el personal del centre mèdic.

     
 • 3988746   infección nosocomial infección nosocomial
   
     
  • infecció hospitalària, n f
  • infecció nosocomial, n f
  • es infección hospitalaria, n f
  • es infección nosocomial, n f
  • fr hospitalisme infectieux, n f
  • fr infection nosocomiale, n f
  • en hospital-acquired infection, n
  • en nosocomial infection, n

  Infecció adquirida en un hospital o centre mèdic per un malalt en qui la infecció no era present ni estava incubant-se en el moment de l'ingrés.

  Nota: Les infeccions hospitalàries poden incloure les infeccions intrahospitalàries que apareixen després de l'alta hospitalària i les infeccions que afecten el personal del centre mèdic.

     
 • 3988747   infección oportunista infección oportunista
   
     
  • infecció oportunista, n f
  • es infección oportunista, n f
  • fr infection à germes opportunistes, n f
  • en opportunistic infection, n

  Infecció produïda per gèrmens habituals en l'organisme o l'ambient, sovint innocus, com a conseqüència d'una davallada de les defenses.