Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 3988637   antibiòtic antibiòtic
   
     
  • antibiòtic, n m
  • es antibiótico, n m
  • fr antibiotique, n m
  • en antibiotic, n

  Fàrmac o agent que actua contra microorganismes, els elimina o n'inhibeix el creixement i la reproducció.

  Nota: Els antibiòtics poden tenir acció bacteriostàtica, si es limiten a inhibir el creixement dels bacteris, o bactericida, si arriben a destruir-los.

     
 • 3988638   anticòs anticòs
   
     
  • anticòs, n m
  • Ac, n m abrev.
  • es anticuerpo, n m
  • es Ac, n m abrev.
  • fr anticorps, n m
  • fr Ac, n m abrev.
  • en antibody, n
  • en Ab, n abrev.

  Proteïna glicosilada secretada per les cèl·lules plasmàtiques en resposta a un estímul antigènic, capaç d'unir-se de forma específica a l'antigen, i que té diverses funcions efectores, com ara la neutralització d'agents patògens, l'activació del complement o l'opsonització.

  Nota: Els anticossos són proteïnes plasmàtiques que s'anomenen col·lectivament immunoglobulines a causa de la seva activitat immunològica. Són γ-globulines i, en menor proporció, ß-globulines.

  Cada molècula d'anticòs té una estructura única, que li permet unir-se de forma específica a l'antigen corresponent.

     
 • 3988639   antifúngic antifúngic
   
     
  • antifúngic, n m
  • antimicòtic, n m sin. compl.
  • es antifúngico, n m
  • es antimicótico, n m
  • fr antifongique, n m
  • fr antimycosique, n m
  • en antifungal, n
  • en antimycotic, n

  Fàrmac o agent que actua contra els fongs, els elimina o n'inhibeix el creixement i la reproducció.

     
 • 3988640   antigen antigen
   
     
  • antigen, n m
  • Ag, n m abrev.
  • es antígeno, n m
  • es Ag, n m abrev.
  • fr antigène, n m
  • fr Ag, n m abrev.
  • en antigen, n
  • en Ag, n abrev.

  Molècula capaç de produir una resposta immunitària en l'organisme.

  Nota: Clàssicament, es coneixia com a antigen qualsevol substància (exògena o endògena) reconeguda com a estranya per l'organisme, amb capacitat d'induir-hi una resposta immunitària i de reaccionar amb els productes d'aquesta resposta: això inclou tant els anticossos com els receptors de cèl·lules sensibilitzades.

  Actualment, se sap que només un tipus d'antígens, els immunògens, tenen la capacitat d'induir una resposta immunitària i de fer que apareguin anticossos i cèl·lules sensibilitzades que abans no existien. Els antígens tenen la capacitat d'unir-se a un anticòs o un BCR o d'iniciar els processos de processament i presentació antigènica als limfòcits T

  Les molècules més immunògenes són les proteïnes, seguides dels hidrats de carboni. Els lípids i els àcids nucleics, en canvi, no són immunògens, tret que formin complexos amb proteïnes o polisacàrids.

     
 • 3988641   antiinfecciós antiinfecciós
   
     
  • antiinfecciós, n m
  • es antiinfeccioso, n m
  • fr antiinfectieux, n m
  • en anti-infective, n

  Fàrmac que combat les infeccions.

  Nota: Els antiinfecciosos poden ser antibiòtics (naturals o de síntesi), quimioteràpics o qualsevol altra substància efectiva contra agents causants d'infeccions (bacteris, virus, fongs o paràsits).

     
 • 3988639   antimicòtic antimicòtic
   
     
  • antifúngic, n m
  • antimicòtic, n m sin. compl.
  • es antifúngico, n m
  • es antimicótico, n m
  • fr antifongique, n m
  • fr antimycosique, n m
  • en antifungal, n
  • en antimycotic, n

  Fàrmac o agent que actua contra els fongs, els elimina o n'inhibeix el creixement i la reproducció.

     
 • 3988642   antimicrobià antimicrobià
   
     
  • antimicrobià, n m
  • es antimicrobiano, n m
  • fr antimicrobien, n m
  • en antimicrobial, n
  • en antimicrobic, n

  Fàrmac o agent que actua contra els microbis, els elimina o n'inhibeix el creixement i la reproducció.

     
 • 3988643   antipirètic antipirètic
   
     
  • antipirètic, n m
  • antitèrmic, n m sin. compl.
  • es antipirético, n m
  • fr antipyrétique, n m
  • en antipyretic, n

  Medicament o pràctica terapèutica amb què es rebaixa o s'elimina la febre.

  Nota: Els mecanismes d'actuació dels antipirètics són diversos: poden actuar provocant una vasodilatació perifèrica general (alcohol), un alentiment del metabolisme general (quinina, salicilat sòdic), la narcosi del sistema nerviós central (anestèsies amb èter) o una acció específica sobre el centre de la termoregulació.

     
 • 3988644   antiretroviral antiretroviral
   
     
  • antiretroviral, n m
  • ARV, n m sigla
  • es antirretroviral, n m
  • es ARV, n m sigla
  • fr antirétroviral, n m
  • fr ARV, n m sigla
  • en antiretroviral, n
  • en ARV, n sigla

  Substància química que té capacitat per a inhibir la reproducció d'un retrovirus o per a combatre'n l'acció.

     
 • 3988645   antisèpsia antisèpsia
   
     
  • antisèpsia, n f
  • es antisepsia, n f
  • fr antisepsie, n f
  • en antisepsis, n

  Conjunt d'accions dirigides a eliminar els microorganismes patògens presents en el cos, l'ambient o els objectes mitjançant mètodes químics o físics.

  Nota: L'antisèpsia pot aconseguir-se mitjançant diverses menes d'agents, com els desinfectants (que destrueixen els microorganismes patògens sense perjudicar els organismes superiors, seu de la infecció), els antisèptics (que inhibeixen la proliferació dels microorganismes patògens sense perjudicar sensiblement els organismes superiors atacats), les radiacions d'ona curta o l'escalfor per damunt d'una temperatura crítica.