Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 3988735   Ig Ig
   
     
  • immunoglobulina, n f
  • Ig, n f abrev.
  • es inmunoglobulina, n f
  • es Ig, n f abrev.
  • fr immunoglobuline, n f
  • fr Ig, n f abrev.
  • en immunoglobulin, n
  • en Ig, n abrev.

  Proteïna glicosilada formada per dues cadenes pesants idèntiques unides per ponts disulfur i dues cadenes lleugeres també idèntiques, que participa en la resposta immunitària humoral, tant en forma lliure quan actua com a anticòs, com unida a la superfície dels limfòcits B quan actua com a receptor BCR.

  Nota: Les immunoglobulines lliures secretades pels limfòcits B i, sobretot, per les cèl·lules plasmàtiques són solubles en el sèrum i altres fluids corporals, i actuen com a efectors principals de la resposta immunitària humoral.

  Tots els anticossos són immunoglobulines, per bé que les immunoglobulines inclouen molècules de les quals es desconeix l'activitat d'anticòs perquè no s'ha identificat l'antigen que els correspondria.

     
 • 3988721   immune immune
   
     
  • immune, adj
  • es inmune, adj
  • fr immun, adj
  • en immune, adj

  Que posseeix immunitat.

  Nota: La denominació immune prové del llatí immunis 'lliure, exempt de', format a partir de in- 'negació' i munus 'servei, càrrega, obligació.'

     
 • 3988722   immunitari -ària immunitari -ària
   
     
  • immunitari -ària, adj
  • es inmunitario -ria, adj
  • fr immunitaire, adj
  • en immune, adj

  Relatiu o pertanyent a la immunitat.

     
 • 3988723   immunitat immunitat
   
     
  • immunitat, n f
  • es inmunidad, n f
  • fr immunité, n f
  • en immunity, n

  Resistència adquirida o congènita d'un organisme enfront d'una malaltia infecciosa o d'un antigen determinat.

  Nota: La immunitat es classifica, segons l'origen, en immunitat innata o inespecífica i immunitat adaptativa o específica, i, segons l'antigen o els antígens contra els quals actua, en immunitat inespecífica i immunitat específica.

     
 • 3988724   immunitat activa immunitat activa
   
     
  • immunitat activa, n f
  • es inmunidad activa, n f
  • fr immunité active, n f
  • en active immunity, n

  Immunitat adaptativa fonamentada en la resposta específica del sistema immunitari a un antigen concret amb el qual es contacta de manera intencionada o fortuïta.

  Nota: Quan el contacte amb l'antigen és intencionat, mitjançant una vacunació, es parla de resposta immunitària específica artificial activa, mentre que quan és fortuït es parla de resposta immunitària específica natural activa.

  La immunitat activa i la immunitat passiva són oposades i mútuament excloents.

     
 • 3988725   immunitat adaptativa immunitat adaptativa
   
     
  • immunitat adaptativa, n f
  • immunitat específica, n f
  • immunitat adquirida, n f sin. compl.
  • es inmunidad adaptativa, n f
  • es inmunidad adquirida, n f
  • es inmunidad específica, n f
  • fr immunité acquise, n f
  • fr immunité adaptative, n f
  • fr immunité spécifique, n f
  • en acquired immunity, n
  • en adaptive immunity, n
  • en specific immunity, n

  Immunitat que es fonamenta en la resposta específica del sistema immunitari enfront d'un antigen concret i el desenvolupament de memòria immunitària contra aquest antigen.

  Nota: La immunitat adaptativa genera una resposta immunitària molt més precisa i complexa que la resposta immunitària innata, i es caracteritza per l'adaptabilitat a l'antigen, l'especificitat i la memòria.

     
 • 3988725   immunitat adquirida immunitat adquirida
   
     
  • immunitat adaptativa, n f
  • immunitat específica, n f
  • immunitat adquirida, n f sin. compl.
  • es inmunidad adaptativa, n f
  • es inmunidad adquirida, n f
  • es inmunidad específica, n f
  • fr immunité acquise, n f
  • fr immunité adaptative, n f
  • fr immunité spécifique, n f
  • en acquired immunity, n
  • en adaptive immunity, n
  • en specific immunity, n

  Immunitat que es fonamenta en la resposta específica del sistema immunitari enfront d'un antigen concret i el desenvolupament de memòria immunitària contra aquest antigen.

  Nota: La immunitat adaptativa genera una resposta immunitària molt més precisa i complexa que la resposta immunitària innata, i es caracteritza per l'adaptabilitat a l'antigen, l'especificitat i la memòria.

     
 • 3988726   immunitat artificial immunitat artificial
   
     
  • immunitat artificial, n f
  • es inmunidad artificial, n f
  • fr immunité artificielle, n f
  • en artificial immunity, n

  Immunitat adaptativa induïda per una exposició intencionada i voluntària a un determinat agent causal.

     
 • 3988727   immunitat cel·lular immunitat cel·lular
   
     
  • immunitat cel·lular, n f
  • immunitat mediada per cèl·lules, n f
  • es inmunidad celular, n f
  • es inmunidad mediada por células, n f
  • fr immunité à médiation cellulaire, n f
  • fr immunité cellulaire, n f
  • en cell-mediated immunity, n
  • en cellular immunity, n

  Immunitat adaptativa iniciada per limfòcits T, que esdevé el principal mecanisme de defensa davant els microbis intracel·lulars.

  Nota: Les cèl·lules efectores de la resposta immunitària adaptativa són els limfòcits (limfòcits T i limfòcits B) i les cèl·lules presentadores d'antígens (cèl·lules dendrítiques, fagòcits mononuclears i cèl·lules dendrítiques fol·liculars).

     
 • 3988729   immunitat congènita immunitat congènita
   
     
  • immunitat inespecífica, n f
  • immunitat innata, n f
  • immunitat congènita, n f sin. compl.
  • immunitat heretada, n f sin. compl.
  • immunitat inherent, n f sin. compl.
  • es inmunidad inespecífica, n f
  • es inmunidad innata, n f
  • fr immunité innée, n f
  • fr immunité non spécifique, n f
  • en innate immunity, n
  • en native immunity, n
  • en nonspecific immunity, n

  Immunitat deguda al conjunt de defenses no específiques que un individu posseeix abans de l'exposició a un antigen i que no s'incrementa com a resultat de l'exposició repetida a aquest antigen.

  Nota: Genera una resposta immunitària ràpida i efectiva que ataca qualsevol substància irritant o anormal que amenaci el medi ambient intern, independentment de l'antigen.