Diccionari de seguretat viària

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2007

 

 

Aquest diccionari aplega gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari de trànsit i revisats per especialistes de l'àmbit.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Autoria i edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de seguretat viària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/25/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2007

 

 

Aquest diccionari aplega gairebé tres-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari de trànsit i revisats per especialistes de l'àmbit.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Autoria i edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de seguretat viària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/25/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2007

 

 

Since it is responsibility of all to reduce accidentality, TERMCAT does its bit and presents this dictionary, that gathers 264 Catalan terms corresponding to terms related to road safety, together with the equivalents in Spanish, French and English and their definitions.

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

© Author and publisher

 

TERMCAT

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de seguretat viària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/25/

 


Last update: 26-10-2014

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2007

 

 

Como es responsabilidad de todos velar por que los índices de siniestralidad se reduzcan cada año, desde TERMCAT añadimos nuestro granito de arena y os presentamos este diccionario, que precisamente recoge 264 términos catalanes correspondientes a términos relativos a la seguridad viaria, junto con los equivalentes en castellano, francés e inglés y las definiciones respectivas.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Autoría y edición:

    

TERMCAT

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de seguretat viària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/25/>

 

Última actualitzación: 26-10-2014

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2007

 

 

Étant donné que c’est encore notre responsabilité veiller que les taux d’accidents se réduisent chaque année, TERMCAT vous présente ce dictionnaire, qui précisément recueille 264 termes catalans correspondants à des termes relatifs à la sécurité routière, avec les équivalents en espagnol, français et anglais et leurs définitions.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

© Auteur et édition 

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de seguretat viària [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/25/>

 

Dernière actualisation: 26-10-2014