Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb la col·laboració de: Fundació Tarragona 2017; Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

El Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 és un recull de més de set mil termes bàsics de tots els esports que són de competició en els XVIII Jocs Mediterranis, que es duen a terme a la ciutat de Tarragona, del 22 de juny a l’1 de juliol.

 

L’obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT, la Fundació Tarragona 2017 i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

 

Es tracta d’una adaptació del contingut del Diccionari general de l’esport a les especificitats dels Jocs Mediterranis. El Diccionari general de l’esport, publicat el 2010 amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, recull terminologia de les especialitats olímpiques. Addicionalment, el Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 també inclou una selecció dels termes bàsics de triatló i voleibol platja, dues modalitats esportives presents en aquesta edició dels Jocs Mediterranis i que no tenien representació en el Diccionari general de l’esport, per tal com no són especialitats olímpiques.

 

Aquesta obra s’ha concebut com una eina de consulta pràctica per als sectors que necessitin emprar terminologia esportiva en la seva activitat professional durant els Jocs (membres de l’organització, periodistes, mediadors lingüístics, etc.).

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “ Text de la consulta” , en qualsevol de les llengües del diccionari). 

 

Introducció

Arbre de camp

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

 

Jocs Mediterranis Tarragona 2018     Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/253/>

 

Darrera actualització: 05-06-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb la col·laboració de: Fundació Tarragona 2017; Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

El Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 és un recull de més de set mil termes bàsics de tots els esports que són de competició en els XVIII Jocs Mediterranis, que es duen a terme a la ciutat de Tarragona, del 22 de juny a l’1 de juliol.

 

L’obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT, la Fundació Tarragona 2017 i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

 

Es tracta d’una adaptació del contingut del Diccionari general de l’esport a les especificitats dels Jocs Mediterranis. El Diccionari general de l’esport, publicat el 2010 amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, recull terminologia de les especialitats olímpiques. Addicionalment, el Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 també inclou una selecció dels termes bàsics de triatló i voleibol platja, dues modalitats esportives presents en aquesta edició dels Jocs Mediterranis i que no tenien representació en el Diccionari general de l’esport, per tal com no són especialitats olímpiques.

 

Aquesta obra s’ha concebut com una eina de consulta pràctica per als sectors que necessitin emprar terminologia esportiva en la seva activitat professional durant els Jocs (membres de l’organització, periodistes, mediadors lingüístics, etc.).

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “ Text de la consulta” , en qualsevol de les llengües del diccionari). 

 

Introducció

Arbre de camp

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

 

Jocs Mediterranis Tarragona 2018     Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/253/>

 

Darrera actualització: 05-06-2018

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018

In collaboration with: Tarragona 2017 Foundation; Sports Federation Union of Catalonia

 

 

The Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 ('Dictionary of the XVIII Mediterranean Games: Tarragona 2018') gathers more than 7000 basic terms related to all the competition sports of the XVIII Mediterranean Games, which take place in the city of Tarragona, from the 22nd of June to the 1st of July.

 

This work is the result of a collaboration between TERMCAT, the Tarragona 2017 Foundation and the Sports Federation Union of Catalonia.

 

It is an adaptation of the content of the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'), published in 2010 in cooperation with the Sports Federation Union of Catalonia, which gathers terminology about Olympic disciplines, with the particularities of the Mediterranean Games. Additionally, the Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 ('Dictionary of the XVIII Mediterranean Games: Tarragona 2018') includes a selection of basic terms belonging to triathlon and beach volleyball, two sport disciplines that are present in this edition of the Mediterranean Games and that were not included in the Diccionari general de l’esport, provided that they are not Olympic disciplines.

 

This work aims to be a useful reference tool for the areas (members of the organization, journalists, linguistic mediators, etc.) that need to use sports terminology in their professional activity during the Games.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Introduction

Concept diagram

 

 

Author and Publisher:

 

TERMCAT

 

 

In collaboration with:

 

Jocs Mediterranis Tarragona 2018     Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/253/>

 

Last update: 05-06-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Con la colaboración de: Fundación Tarragona 2017; Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña

 

 

El Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 (‘Diccionario XVIII Juegos Mediterráneos: Tarragona 2018’) contiene más de siete mil términos básicos de todos los deportes que son de competición en los XVIII Juegos Mediterráneos, que se realizan en la ciudad de Tarragona, del 22 de junio al 1 de julio.

 

La obra es el fruto de la colaboración entre TERMCAT, la Fundación Tarragona 2017 y la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña.

 

Se trata de una adaptación del contenido del Diccionari general de l’esport (‘Diccionario general del deporte’) a las especificidades de los Juegos Mediterráneos. El Diccionari general de l’esport, publicado en 2010 con la colaboración de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, recoge terminología de las especialidades olímpicas. Adicionalmente, el Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 también incluye una selección de los términos básicos de triatlón y voleibol playa, dos modalidades deportivas presentes en esta edición de los Juegos Mediterráneos y que no tenían representación en el Diccionari general de l’esport, puesto que no son especialidades olímpicas.

 

Esta obra se ha concebido como un recurso de consulta práctica para los sectores que necesiten utilizar terminología deportiva en su actividad profesional durante los Juegos (miembros de la organización, periodistas, mediadores lingüísticos, etc.).

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario. 

 

 

Introducción

Árbol de campo

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

Con la colaboración de:

 

Jocs Mediterranis Tarragona 2018     Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/253/>

 

Última actualitzación: 05-06-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018

En collaboration avec : Fondation Tarragona 2017; Union de Fédérations Sportives de Catalogne

 

 

Le Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018  (‘Dictionnaire des XVIIIèmes Jeux Méditerranées: Tarragona 2018’) contient plus de sept mille termes essentiels de tous les sports qui sont en compétition aux XVIIIèmes Jeux Méditerranéens et qui auront lieu à la ville de Tarragone du 22 juin au 1er juillet prochains.

 

Le travail est le résultat de la collaboration entre TERMCAT, la Fondation Tarragone 2017 et l'Union des Fédérations Sportives de la Catalogne.

 

Cet ouvrage a été conçu comme une ressource de référence pratique pour les secteurs (membres de l'organisation, journalistes, médiateurs linguistiques, etc.) qui ont besoin d'utiliser la terminologie sportive dans leur activité professionnelle pendant les Jeux.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Introduction

Arbre de domaine

 

 

Auteur et édition :

 

TERMCAT

 

 

En collaboration avec :

 

Jocs Mediterranis Tarragona 2018     Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels XVIII Jocs Mediterranis: Tarragona 2018 [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/253/>

 

Dernière actualisation: 05-06-2018