Terminologia de la sexualitat i l'erotisme

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

 

 

Si us conviden a fer un ‘blizz’, què us estan proposant? Què us trobareu si us sorprenen amb un ‘kokigami’? Tens una nova parella i és ‘vegà sexual’? Fins on arriba el ‘pèting’? Heu tingut mai una ‘ressaca sexual’? Sou més de ‘sexe conscient’ o de BDSM? Resum: abans del sexe cal tenir els termes clars.

 

En l’àmbit del sexe i l’erotisme tot està obert i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Només cal triar lliurement i sobretot tenir clar de què es parla quan es parla de sexe. I si volem gaudir del sexe amb seguretat i llibertat, és necessari conèixer els conceptes bàsics per entendre com funcionen les seves regles. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit i que tingui com a objectiu prioritari oferir una terminologia inclusiva sobre el sexe que aplegui perspectives, orientacions i tendències ben diverses. El corpus, i en molts casos també les denominacions, s’han consensuat a través de les propostes dels experts i els suggeriments de l’equip de Time Out Barcelona, que ens van ajudar a documentar la terminologia d’aquest àmbit en la literatura més recent. En els casos de termes neològics, un grup d’experts van consensuar en una sessió de treball les millors alternatives catalanes que després van ser avaluades pel Consell Supervisor.

 

La terminologia recull més de 150 de termes. Cada terme inclou les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

La Terminologia de la sexualitat i l’erotisme es presenta com un projecte obert i dinàmic que s’enriqueix amb les propostes dels especialistes col·laboradors i els usuaris. En el moment de tancar aquesta primera versió del recull, ja s’està treballant en la segona edició, on trobarem termes com shibari o sexsomnia. Si hi voleu participar, podeu fer arribar les vostres properes propostes amb l’etiqueta #termeserotisme.

 

 

Equip de treballMaterial complementari

Relat visual

 

Premsa

Time Out

Catalunya ràdio. Les Mil i Una Nits

El País

324

El Periodico

Ara

Vilaweb

Nació Digital

El Nacional

Rac.1 Islàndia (12/12/2018)

Adolescents.cat

Núvol

La Vanguardia

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la sexualitat i l'erotisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/262/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

 

 

Si us conviden a fer un ‘blizz’, què us estan proposant? Què us trobareu si us sorprenen amb un ‘kokigami’? Tens una nova parella i és ‘vegà sexual’? Fins on arriba el ‘pèting’? Heu tingut mai una ‘ressaca sexual’? Sou més de ‘sexe conscient’ o de BDSM? Resum: abans del sexe cal tenir els termes clars.

 

En l’àmbit del sexe i l’erotisme tot està obert i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Només cal triar lliurement i sobretot tenir clar de què es parla quan es parla de sexe. I si volem gaudir del sexe amb seguretat i llibertat, és necessari conèixer els conceptes bàsics per entendre com funcionen les seves regles. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit i que tingui com a objectiu prioritari oferir una terminologia inclusiva sobre el sexe que aplegui perspectives, orientacions i tendències ben diverses. El corpus, i en molts casos també les denominacions, s’han consensuat a través de les propostes dels experts i els suggeriments de l’equip de Time Out Barcelona, que ens van ajudar a documentar la terminologia d’aquest àmbit en la literatura més recent. En els casos de termes neològics, un grup d’experts van consensuar en una sessió de treball les millors alternatives catalanes que després van ser avaluades pel Consell Supervisor.

 

La terminologia recull més de 150 de termes. Cada terme inclou les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

La Terminologia de la sexualitat i l’erotisme es presenta com un projecte obert i dinàmic que s’enriqueix amb les propostes dels especialistes col·laboradors i els usuaris. En el moment de tancar aquesta primera versió del recull, ja s’està treballant en la segona edició, on trobarem termes com shibari o sexsomnia. Si hi voleu participar, podeu fer arribar les vostres properes propostes amb l’etiqueta #termeserotisme.

 

 

Equip de treballMaterial complementari

Relat visual

 

Premsa

Time Out

Catalunya ràdio. Les Mil i Una Nits

El País

324

El Periodico

Ara

Vilaweb

Nació Digital

El Nacional

Rac.1 Islàndia (12/12/2018)

Adolescents.cat

Núvol

La Vanguardia

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la sexualitat i l'erotisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/262/>

 

Darrera actualització: 14-12-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018

 

 

Do you have a new couple and is vegosexual? What does petting include? Have you ever had a bangover? Are you more mindfulsex type or BDSM? To conclude: before having sex it is necessary to have the terms clear.

 

For this reason, TERMCAT considered the need to elaborate a dictionary that contains the basic terminology of this field which has as priority offer terminology inclusive about sex including a wide range of perspectives, practices and tendencies. The corpus and often even the denominations have been agreed by means of the proposals and suggests shared by experts and users. Neologisms have been proposed by a group of experts work session in TERMCAT. The result of their discussion was later confirmed by the Supervisory Council.

 

The work gathers more than 150 terms which contains Catalan designation, its equivalent designations in Spanish, English or French, the definition and if necessary conceptual notes and comments or examples.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

The Terminology of sexuality and eroticism is an open project, constantly in progress, which is fed with the proposals sent by the users on the social networks. You can participate sending your proposals using this hashtag: #termeserotisme.

 

 

Work teamLinked material:

Visual storytelling

 

Press

Time Out

Catalunya ràdio. Les Mil i Una Nits

El País

324

El Periodico

Ara

Vilaweb

Nació Digital

El Nacional

Rac.1 Islàndia (12/12/2018)

Adolescents.cat

Núvol

La Vanguardia

 

 

Author and publisher:

 

TERMCAT

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la sexualitat i l'erotisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/262/>

 

Last update: 14-12-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología 2018

 

 

Si os invitan a un ‘blizz’, qué os estan proponiendo? Qué os encontraréis si os sorprenden con un ‘kokigami’? Tienes una nueva pareja y és ‘vegasexual’? Hasta donde llega el ‘petting’? Sois  más de ‘sexo consciente’ o de BDSM? Resumen: antes del sexo es mejor tenir los términos claros.

 

En el ámbito del sexo y el erotismo todo está abierto y hay un gran escenario por explorar. Sólo se debe elegir libremente y tener claro de qué se habla cuando se habla de sexo. Y si queremos disfrutar del sexo con seguridad y libertad, es necesario conocer los conceptes básicos para entender como funcionan sus reglas. Por esta razón, TERMCAT ha considerado necesaria la elaboración de un vocabulario terminológico que contenga la terminología básica de este ámbito. El corpus, y en muchos casos también las denominaciones, se han consensuado mediante las propuestas y los comentarios de los usuarios y los expertos. En los casos de términos neológicos, un grupo de expertos consensuaron en una sesión de trabajo las mejores propuestas que después fueron evaluadas por el Consejo Supervisor.

 

La terminologia reúne más de 150 denominaciones en catalán correspondientes a los conceptos más habituales de este ámbito, junto con sus equivalencias en castellano, francés e inglés, con definicions y, en algunos casos, cuenta con aclaraciones conceptuales o notas de ejemplo.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

La Terminologia de la sexualidad y el erotismo se presenta como un proyecto abierto y dinámico que se enriquece con las propuestas que los usuarios desean compartir en las redes sociales. Si queréis participar podéis enviar vuestras propuestas con la etiqueta #termeserotisme.

 

 

Equipo de trabajoMaterial complementario

Relato visual

 

Prensa

Time Out

Catalunya ràdio. Les Mil i Una Nits

El País

324

El Periodico

Ara

Vilaweb 

Nació Digital

El Nacional

Rac.1 Islàndia (12/12/2018)

Adolescents.cat

Núvol

La Vanguardia

 

 

 

Autoria i edición:

 

TERMCAT

  

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la sexualitat i l'erotisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/262/>

 

Última actualitzación: 14-12-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018

 

 

Avez-vous un nouveau (une nouvelle) partenaire, qui est ‘végésexuel(le)’ ? Quelles activités relèvent au juste du ‘petting’ ? Avez-vous jamais souffert d’un ‘bangover’ ? Êtes-vous plutôt du type ‘mindfulsex’ (sexe en pleine conscience), ou bien plutôt du type BDSM (bondage, domination, sadomasochisme) ? Bref : avant d’avoir des rapports sexuels, mieux vaut en préciser les termes…

 

Aussi, chez TERMCAT, a-t-on envisagé de compiler un dictionnaire qui contienne les termes de base du domaine, dictionnaire qui se propose d’offrir une terminologie inclusive du sexe, qui rende justice aux perspectives, tendances, pratiques et outils les plus divers.Le corpus et souvent même les désignations ont été arrêtés à la faveur de propositions et de suggestions partagées entre experts et usagers. Des néologismes ont été proposés pendant une réunion de travail avec des experts, hébergée par TERMCAT. Les résultats de leurs discussions ont été par la suite validés par le Conseil de Supervision.

 

Ce produit terminologique comporte plus de 150 fiches contenant la désignation catalane, son équivalent en espagnol, en anglais ou en français, la définition du concept et, si nécessaire, des notes explicatives et des commentaires ou des exemples.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

La Terminologie du sexualité et de l’érotisme est un projet ouvert, en cours, qui accueille les propositions envoyées par les usagers sur les réseaux sociaux. Vous pouvez y participer vous-même, et nous envoyer vos propositions, en utilisant ce mot-dièse : #termeserotisme.

 

 

Équipe de travailMatériel lié

Narration visuelle

 

Press

Time Out

Catalunya ràdio. Les Mil i Una Nits

El País

324

El Periodico

Ara

Vilaweb

Nació Digital

El Nacional

Rac.1 Islàndia (12/12/2018)

Adolescents.cat

Núvol

La Vanguardia

 

 

Auteur et édition :

 

TERMCAT

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la sexualitat i l'erotisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/262/>

 

Dernière actualisation: 14-12-2018