Lèxic de les Comunitats Europees

   

Lèxic de les Comunitats Europees

 

 

Aquest recull posa a disposició dels usuaris més de tres-cents termes procedents del buidatge de l'apartat Comunitats Europees del tesaurus multilingüe Eurovoc, amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de denominacions referents a les institucions de la Unió Europea i la funció pública, al dret comunitari, a la construcció europea i a les finances comunitàries, que han estat revisades per un equip d'especialistes de la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

 

Crèdits
Presentació
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari), accedir a l’agrupació per àrees temàtiques, o fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de les Comunitats Europees [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/27/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

Aquest recull posa a disposició dels usuaris més de tres-cents termes procedents del buidatge de l'apartat Comunitats Europees del tesaurus multilingüe Eurovoc, amb les denominacions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès. Es tracta de denominacions referents a les institucions de la Unió Europea i la funció pública, al dret comunitari, a la construcció europea i a les finances comunitàries, que han estat revisades per un equip d'especialistes de la Secretaria per a la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

 

Crèdits
Presentació
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari), accedir a l’agrupació per àrees temàtiques, o fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de les Comunitats Europees [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/27/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

This dictionary offers more than three hundred Catalan terms coming from the “European Communities” section in the Eurovoc  multilingual thesaurus, with the equivalents in Spanish, French and English. Terms refer to European Union and public service institutions, Community law, European construction and Community finances, which have been revised by a team of specialists from the EU Department in the Catalan Government.

 

Crèdits
Presentació
Bibliografia

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language); using the Accés temàtic ('Thematic access') in Catalan (it gathers denominations by thematic areas); or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this third option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de les Comunitats Europees [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/27/>

 

Last update: 12-02-2019

 

Este diccionario pone a disposición pública más de tres-cientos términos catalanes procedentes de la extracción del apartado “Comunidades Europeas” del tesauro multilingüe Eurovoc , con los equivalentes en castellano, francés e inglés. Se trata de denominaciones referentes a las instituciones de la Unión Europea y la función pública, al derecho comunitario, a la construcción europea y a las finanzas comunitarias, que han sido revisadas por un equipo de especialistas de la Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya.

 

Crèdits
Presentació
Bibliografia

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas; o utilizar el acceso temático en catalán (agrupa las denominaciones por áreas temáticas); o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de les Comunitats Europees [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/27/>

 

Última actualitzación: 12-02-2019

 

Ce dictionnaire offre plus de trois cents termes catalans en provenance de l’extraction de la section « Communautés Européennes » du thésaurus multilingue Eurovoc , avec les équivalents en espagnol, français et anglais. Il s’agit de termes concernant aux institutions de l’Union Européenne et la fonction publique, aux droit communautaire, à la construction européenne et aux finances communautaires, qui ont été révises par une équipe de spécialistes du Secrétariat pour l’Union Européenne du Gouvernement Catalan.

 

Crèdits
Presentació
Bibliografia

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ;  en utilisant un accès thématique en catalan (regroupe les dénominations par thèmes) ; ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic de les Comunitats Europees [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/27/>

 

Dernière actualisation: 12-02-2019