Diccionari de futbol

   

Diccionari de futbol

 

 

Aquest diccionari recull uns quatre-cents termes relatius al món del futbol, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, italià, anglès i alemany, provinents del Diccionari general de l’esport, editat pel TERMCAT l’any 2010, i revisats per especialistes de la Federació Catalana de Futbol. Agraïm especialment a Claudio Critelli la compleció dels equivalents italians.

 

El recull actualitza el Diccionari de futbol editat també pel TERMCAT amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de futbol [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/3/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

Aquest diccionari recull uns quatre-cents termes relatius al món del futbol, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès, italià, anglès i alemany, provinents del Diccionari general de l’esport, editat pel TERMCAT l’any 2010, i revisats per especialistes de la Federació Catalana de Futbol. Agraïm especialment a Claudio Critelli la compleció dels equivalents italians.

 

El recull actualitza el Diccionari de futbol editat també pel TERMCAT amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de futbol [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/3/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

Die vorliegende Terminologie-Sammlung aus dem Gebiet Fußball wird nun einem breiten Publikum, insbesondere den Journalisten und allen Fußball-Interessierten, zur Verfügung gestellt. Sie enthält 397 Fachbezeichnungen und ihre Äquivalenten auf Spanisch, Französisch, Italienisch, Englisch und Deutsch, welche dem Diccionari general de l’esport entstammen. Die hierbei vorgestellte Fußball-Terminologie ist dazu bestimmt, das Diccionari de futbol zu ergänzen bzw. zu aktualisieren, das seinerzeit anlässlich der Olympischen Spielen in Barcelona ebenfalls vom TERMCAT herausgegeben wurde. Wir bedanken uns insbesondere bei Claudio Critellifïr die Erarbeitung der italienischen Bezeichnungen.

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de futbol [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/3/>

 

DE Lorem ipsum: 05-11-2018

 

This dictionary contains 397 Catalan terms related to football, coming from the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'). Each term is defined and its equivalents are given in Spanish, French, Italian, English and German. We would like to thank Claudio Critelli, who has compiled the equivalent terms in Italian.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de futbol [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/3/>

 

Last update: 05-11-2018

 

Este diccionario contiene 397 denominaciones en catalán relativas al fútbol y procedentes del Diccionari general de l’esport ('Diccionario general del deporte') de TERMCAT. Cada término está definido y tiene sus equivalentes en castellano, francés, italiano, inglés y alemán. Agradecemos especialmente a Claudio Critelli la compleción de los equivalentes italianos.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de futbol [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/3/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018

 

Ce dictionnaire contient 397 dénominations en catalan propres du football, définies et avec les équivalents correspondants en espagnol, français, italien, anglais et allemand. Toutes les informations procèdent du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire général du sport »). Nous remercions spécialement Claudio Critelli pour l’élaboration des équivalents italiens.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de futbol [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/3/>

 

Dernière actualisation: 05-11-2018

 

Questo dizionario contiene 397 denominazioni catalane relative al calcio, con le definizioni e gli equivalenti in spagnolo, francese, italiano, inglese e tedesco, procedenti dal Diccionari general de l’esport ('Dizionario generale dello sport'). Vogliamo anzitutto ringraziare Claudio Critelli per l’elaborazione degli equivalenti italiani.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de futbol [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/3/>

 

Ultimo aggiornamento: 05-11-2018