Gastronomia japonesa

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006

 

 

Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Japó, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. La majoria de les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en japonès, i han seguit el sistema de transcripció romanji Hepburn, que és el més estès internacionalment. Excepcionalment, atenent al tractament que es fa en altres fonts de referència i a la difusió experimentada pels termes, en algun cas s'ha optat per formes lleugerament diferents. Pel que fa als equivalents en altres llengües, es recullen la majoria de les formes documentades, sense entrar a valorar-ne en cap cas l'adequació.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia japonesa [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/33/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006

 

 

Aquest diccionari recull una vintena de termes referits a ingredients i plats típics de la gastronomia del Japó, que han passat a formar part darrerament del panorama gastronòmic dels Països Catalans. La majoria de les formes catalanes han estat normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb la col·laboració de diversos experts en japonès, i han seguit el sistema de transcripció romanji Hepburn, que és el més estès internacionalment. Excepcionalment, atenent al tractament que es fa en altres fonts de referència i a la difusió experimentada pels termes, en algun cas s'ha optat per formes lleugerament diferents. Pel que fa als equivalents en altres llengües, es recullen la majoria de les formes documentades, sense entrar a valorar-ne en cap cas l'adequació.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia japonesa [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/33/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre , 2006

 

 

In this piece of work, you could find 20 terminology records related to ingredients and typical dishes from Japan cuisine, which have become part of the gastronomical scene in the Catalan countries.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Search term'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language); using the "Accés temàtic" ('Thematic access') in Catalan (it gathers denominations by thematic areas); or introducing a term in any language in the upper space "Text de la consulta" ('Text search'); this third option allows simple or advanced searches.

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia japonesa [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/33/>

 

 

Last update: 26-10-2014

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2006

 

 

En esta colección se presentan 20 fichas terminológicas referidas a ingredientes y platos típicos de la gastronomía de Japón, que han pasado a formar parte recientemente del panorama gastronómico de los Países Catalanes.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos') se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas; o utilizar el acceso temático en catalán (agrupa las denominaciones por áreas temáticas); o bien realizar directamente en el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia japonesa [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/33/>

 

 

Última actualitzación: 26-10-2014

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2006

 

 

Dans ce recueil, vous trouverez 20 fiches terminologiques relatives aux ingrédients et aux plats typiques de la gastronomie du Japon, qui récemment sont devenues partie du panorama gastronomique des Pays catalans.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ; en utilisant un accès thématique en catalan (regroupe les dénominations par thèmes) ; ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Gastronomia japonesa [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/33/>

 

 

Dernière actualisation: 26-10-2014