Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 481702   aguja de sutura <Material> aguja de sutura
   
     
  • agulla de sutura, n f
  • es aguja de sutura
  • fr aiguille à suture
  • en suture needle

  <Material>

  Agulla, recta o corba, que s'utilitza per a suturar.

  Nota: Les agulles de sutura o bé estan proveïdes d'un orifici per a enfilar el fil de sutura, o bé són sense ull i tenen el fil directament inserit a l'extrem oposat a la punxa.

     
 • 481701   aguja hipodérmica <Material> aguja hipodérmica
   
     
  • agulla hipodèrmica, n f
  • es aguja hipodérmica
  • fr aiguille hypodermique
  • en hypodermic needle

  <Material>

  Agulla curta, fina i buida, que s'utilitza per a injectar fàrmacs a sota la pell.

     
 • 482519   aislamiento <Infermeria de salut mental> aislamiento
   
     
  • aïllament, n m
  • es aislamiento
  • fr isolement
  • en isolation

  <Infermeria de salut mental>

  Mecanisme de defensa consistent a separar una idea de la conducta que l'acompanya, la qual és objecte de repressió, que serveix per a impedir la relació angoixant entre un objecte i els pensaments.

     
 • 482580   aislamiento <Infermeria medicoquirúrgica> aislamiento
   
     
  • aïllament, n m
  • es aislamiento
  • fr isolement
  • en isolation

  <Infermeria medicoquirúrgica>

  Separació d'un malalt durant el període contagiós d'una malaltia per a evitar el contagi de l'agent infecciós a altres persones sanes amb les quals pugui tenir contacte i que puguin convertir-se en transmissores d'aquest agent o infectar-se.

     
 • 482570   aislamiento inverso <Infermeria medicoquirúrgica> aislamiento inverso
   
     
  • aïllament invers, n m
  • es aislamiento inverso
  • fr isolement inversé
  • en reverse isolation

  <Infermeria medicoquirúrgica>

  Separació d'un malalt en estat potencialment feble o immunodeprimit per a protegir-lo del contacte amb agents infecciosos que puguin afectar-li la salut, els quals poden ser transportats pels professionals de la salut, per altres malalts o per les visites, o trobar-se en el medi.

     
 • 482190   AIVD <Infermeria comunitària> AIVD
   
     
  • activitats instrumentals de la vida diària, n f pl
  • AIVD, n f pl sigla
  • es actividades instrumentales de la vida diaria
  • es AIVD
  • fr activités instrumentales de la vie quotidienne
  • fr AIVQ
  • en instrumental activities of daily living
  • en IADL sigla

  <Infermeria comunitària>

  Conjunt d'activitats orientades al manteniment del funcionament d'una persona i la seva independència, que no són bàsiques per a la cura personal i impliquen la presa de decisions o la interrelació amb el medi.

  Nota: Les activitats instrumentals de la vida diària són més complexes que les activitats de la vida diària i requereixen més autonomia personal. Inclouen, per exemple, anar a comprar, ocupar-se dels altres, controlar la medicació, o fer neteja i altres tasques de la llar.

     
 • 481753   algodón hidrófilo <Material> algodón hidrófilo
   
     
  • cotó hidròfil, n m
  • cotó fluix, n m sin. compl.
  • es algodón hidrófilo
  • fr coton hydrophile
  • en absorbent cotton

  <Material>

  Cotó desengreixat, blanquejat, cardat de manera que els filaments restin més o menys ordenats i disposats en capes homogènies, que absorbeix els líquids de manera uniforme i instantània.

  Nota: El cotó hidròfil és molt utilitzat per a l'aplicació de fàrmacs i per a la confecció de gasa per a apòsits o benes.

     
 • 482112   alianza terapéutica <Infermeria comunitària> alianza terapéutica
   
     
  • aliança terapèutica, n f
  • pacte terapèutic, n m sin. compl.
  • es alianza terapéutica
  • fr alliance thérapeutique
  • en therapeutic alliance

  <Infermeria comunitària>

  Relació de col·laboració que s'estableix entre un professional de la salut i una persona atesa per a millorar la qualitat de vida d'aquesta persona o assolir el resultat terapèutic desitjat.

     
 • 482269   alimentación <Infermeria medicoquirúrgica> alimentación
   
     
  • alimentació, n f
  • es alimentación
  • fr alimentation
  • en alimentation
  • en feeding

  <Infermeria medicoquirúrgica>

  Acció de donar o rebre aliments o substàncies nutritives.

     
 • 481756   alimentación enteral <Infermeria medicoquirúrgica> alimentación enteral
   
     
  • alimentació enteral, n f
  • es alimentación enteral
  • fr alimentation entérale
  • en enteral feeding
  • en tube feeding

  <Infermeria medicoquirúrgica>

  Alimentació que es pot dur a terme de manera contínua o intermitent en què els aliments s'administren per via digestiva mitjançant una sonda.