Societat de l'informacion. Novèlas tecnologias e Internet

   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 751192   accès aleatòri accès aleatòri
   
     
  • accès aleatòri, n m
  • accès dirècte, n m
  • ca accés aleatori, n m
  • ca accés directe, n m
  • es acceso aleatorio
  • es acceso directo
  • fr accès direct
  • fr accès sélectif
  • en direct access
  • en random access

  Accès que permet de s'introduire dins la memòria d'un ordenador, dins un fichièr o dins un sistèma de transmission sens aver de seguir una sequéncia d'accesses.

  Accés que permet d'introduir-se en la memòria d'un ordinador, en un fitxer o en un sistema de transmissió sense haver de seguir una seqüència d'accessos.

  Nota: Son de dispositius d'accés aleatòri la memòria d'accés aleatòri (RAM), la memòria sonque de lectura (ROM) e la memòria sonque de lectura programabla .

  Nota: Són dispositius d'accés aleatori la memòria d'accés aleatori (RAM), la memòria només de lectura (ROM) i la memòria només de lectura programable (PROM).

     
 • 751192   accès dirècte accès dirècte
   
     
  • accès aleatòri, n m
  • accès dirècte, n m
  • ca accés aleatori, n m
  • ca accés directe, n m
  • es acceso aleatorio
  • es acceso directo
  • fr accès direct
  • fr accès sélectif
  • en direct access
  • en random access

  Accès que permet de s'introduire dins la memòria d'un ordenador, dins un fichièr o dins un sistèma de transmission sens aver de seguir una sequéncia d'accesses.

  Accés que permet d'introduir-se en la memòria d'un ordinador, en un fitxer o en un sistema de transmissió sense haver de seguir una seqüència d'accessos.

  Nota: Son de dispositius d'accés aleatòri la memòria d'accés aleatòri (RAM), la memòria sonque de lectura (ROM) e la memòria sonque de lectura programabla .

  Nota: Són dispositius d'accés aleatori la memòria d'accés aleatori (RAM), la memòria només de lectura (ROM) i la memòria només de lectura programable (PROM).

     
 • 751190   accès multiple accès multiple
   
     
  • accès multiple, n m
  • ca accés múltiple, n m
  • es acceso múltiple
  • fr accès multiple
  • en multiple access

  Accès que permet a mai d'un dispositiu o a un sistèma de telecomunicacions de s'introduire simultanèament dins la memòria d'un ordenador, dins un fichièr o dins un sistèma de transmission.

  Accés que permet a més d'un dispositiu o un sistema de telecomunicacions d'introduir-se simultàniament en la memòria d'un ordinador, en un fitxer o en un sistema de transmissió.

     
 • 751513   accès multiple amb escota de portadoira accès multiple amb escota de portadoira
   
     
  • accès multiple amb escota de portadoira, n m
  • CSMA, n m sigla
  • ca accés múltiple amb escolta de portadora, n m
  • ca CSMA, n m sigla
  • es acceso múltiple con escucha de portadora
  • es CSMA sigla
  • fr accès multiple avec écoute de porteuse
  • fr CSMA sigla
  • en carrier sense multiple access
  • en CSMA sigla

  Accès multiple a una ret d'airal local que permet de verificar se lo canal es liure abans d'enviar un messatge.

  Accés múltiple a una xarxa d'àrea local que permet de verificar si el canal és lliure abans d'enviar un missatge.

  Nota: La sigla ven de l'anglés carrier sense multiple access.

  Nota: La sigla prové de l'anglès carrier sense multiple access.

     
 • 751512   accès multiple amb escota de portadoira e deteccion de collision accès multiple amb escota de portadoira e deteccion de collision
   
     
  • accès multiple amb escota de portadoira e deteccion de collision, n m
  • CSMA/CD, n m sigla
  • ca accés múltiple amb escolta de portadora i detecció de col·lisió, n m
  • ca CSMA/CD, n m sigla
  • es acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisión
  • es CSMA/CD sigla
  • fr accès multiple avec écoute de porteuse et détection de collision
  • fr CSMA/CD sigla
  • en carrier sense multiple access with collision detection
  • en CSMA/CD sigla

  Accés multiple a una ret d'airal local que permet de verificar se lo canal es liure abans de mandar un missatge, d'arrestar immediatament una transmission quand se detècta que lo canal es ocupat e de tornar ensajar l'enviament al cap d'un brieu.

  Accés múltiple a una xarxa d'àrea local que permet de verificar si el canal és lliure abans d'enviar un missatge, d'aturar immediatament una transmissió quan es detecta que el canal està ocupat i de tornar a intentar l'enviament al cap d'un temps.

  Nota: La sigla ven de l'anglés carrier sense multiple access with collision detection.

  Nota: La sigla prové de l'anglès carrier sense multiple access with collision detection.

     
 • 750271   accès multiple per division de còdi accès multiple per division de còdi
   
     
  • accès multiple per division de còdi, n m
  • CDMA, n m sigla
  • ca accés múltiple per divisió de codi, n m
  • ca CDMA, n m sigla
  • es acceso múltiple por división de código
  • es CDMA sigla
  • fr accès multiple à répartition par code
  • fr AMRC sigla
  • en code division multiple access
  • en CDMA sigla

  Accès multiple per la transmission de senhals radioelectrics en telefonia mobila numerica, que consistís a codificar las donadas transmesas al moment de l'emission e sa descodificacion al moment de la recepcion, per tal que pòscan circular simultanèament per las meteissas frequéncias.

  Accés múltiple per a la transmissió de senyals radioelèctrics en telefonia mòbil digital, que consisteix en la codificació de les dades transmeses en el moment de l'emissió i la seva descodificació en el moment de la recepció, de manera que puguin circular simultàniament per les mateixes freqüències.

  Nota: La sigla ven de l'anglés code division multiple access.

  Nota: La sigla prové de l'anglès code division multiple access.

     
 • 750519   accès multiple per division de temps accès multiple per division de temps
   
     
  • accès multiple per division de temps, n m
  • TDMA, n m sigla
  • ca accés múltiple per divisió de temps, n m
  • ca TDMA, n m sigla
  • es acceso múltiple por división de tiempo
  • es TDMA sigla
  • fr accès multiple à répartition dans le temps
  • fr AMRT sigla
  • en time division multiple access
  • en TDMA sigla

  Accès multiple per la transmission de senhals radioelectrics en telefonia mobila numerica que, per mejan de l'atribucion d'intervals de temps diferents a de senhals independents diferents, se sincronizan dins la recepcion pr'amor de disseparar l'informacion transmesa per cadun.

  Accés múltiple per a la transmissió de senyals radioelèctrics en telefonia mòbil digital, mitjançant l'atribució d'intervals de temps diferents a senyals independents diferents, els quals se sincronitzen en la recepció per tal de separar la informació transmesa per cadascun.

  Nota: La sigla ven de l'anglés time division multiple access.

  Nota: La sigla prové de l'anglès time division multiple access.

     
 • 751191   accès sequencial accès sequencial
   
     
  • accès sequencial, n m
  • ca accés seqüencial, n m
  • es acceso secuencial
  • fr accès séquentiel
  • en sequential access

  Accès que s'i explòran las donadas en seguir un òrdre predeterminat.

  Accés en què s'exploren les dades seguint un ordre predeterminat.

     
 • 750217   ACK ACK
   
     
  • notificacion de recepcion, n f
  • ACK, n m sigla
  • ca justificant de recepció, n m
  • ca acusament de recepció, n m sin. compl.
  • ca ACK, n m sigla
  • es acuse de recibo
  • es ACK sigla
  • fr accusé de réception
  • fr ACK sigla
  • en acknowledgement
  • en ACK sigla

  Missatge de resposta afirmativa que un ordinador receptor envia a l'emissor corresponent per tal d'indicar que un paquet de dades s'ha rebut satisfactòriament.

  Nota: La forma ACK prov de l'angls acknowledgement.

     
 • 751225   acoblador acoblador
   
     
  • acoblador, n m
  • ca acoblador, n m
  • es acoplador
  • es acople
  • fr coupleur
  • en dock

  Dispositiu que permet d'acoblar un ordenador portable a una estacion d'acoblament.

  Dispositiu que permet d'acoblar un ordinador portàtil a una estació d'acoblament.