Diccionari de jocs i joguines

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006

 

 

Aquest diccionari recull més de cent termes corresponents a jocs i joguines, juntament amb les denominacions i els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Lèxic multilingüe de la indústria, editat pel TERMCAT l’any 2010.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Autoria i edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de jocs i joguines [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/4/>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006

 

 

Aquest diccionari recull més de cent termes corresponents a jocs i joguines, juntament amb les denominacions i els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Lèxic multilingüe de la indústria, editat pel TERMCAT l’any 2010.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Autoria i edició:    

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de jocs i joguines [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/4/>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2006

 

 

TERMCAT presents a dictionary that gathers 142 Catalan denominations corresponding to toys and games, together with the equivalents in Spanish, French, English and their own definitions.

 

Clicking on Consulta de termes ('Search term'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

Author and publisher: 

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de jocs i joguines [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/4/>

 

Last update: 02-02-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2006

 

 

TERMCAT presenta un diccionario que reúne 142 denominaciones en catalán sobre juegos y juguetes con sus correspondientes equivalencias en castellano, francés e inglés, y con definiciones.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de jocs i joguines [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/4/>

 

Última actualitzación: 02-02-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2006

 

 

TERMCAT vous présente un dictionnaire qui rassemble 142 dénominations catalanes correspondantes à des jeux et à des jouets, avec les équivalents en espagnol, français, anglais et leurs propres définitions.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation de termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Auteur et édition :  

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de jocs i joguines [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2006. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/4/>

 

Dernière actualisation: 02-02-2018