Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 449671   abandonment of position abandonment of position
   
     
  • abandó del lloc de treball, n m
  • abandonament del lloc de treball, n m sin. compl.
  • es abandono del puesto de trabajo
  • fr abandon de poste
  • fr abandon du travail
  • en abandonment of position
  • en withdrawal from work

  Falta comesa per un treballador que voluntàriament i sense permís deixa descobert el seu lloc de treball o les funcions que li han estat encomanades.

     
 • 449656   ability ability
   
     
  • capacitat, n f
  • es capacidad
  • fr capacité
  • en ability
  • en capacity

  Facultat, adquirida o desenvolupada, que permet a una persona de reeixir en l'exercici d'una activitat professional.

     
 • 449620   abolition of posts abolition of posts
   
     
  • amortització de llocs de treball, n f
  • es amortización de puestos de trabajo
  • fr suppression de postes
  • en abolition of posts

  Supressió de llocs de treball per acomiadament, dimissió, etc., de qui els exercia.

     
 • 449545   absenteeism absenteeism
   
     
  • absentisme laboral, n m
  • es absentismo laboral
  • fr absentéisme
  • en absenteeism

  Fet de ser absent del lloc de treball.

     
 • 449432   absenteeism rate absenteeism rate
   
     
  • índex d'absentisme, n m
  • es índice de absentismo
  • fr taux d'absentéisme
  • en absenteeism rate

  Índex que reflecteix la proporció de temps laborable perdut en relació amb el temps laboral previst durant un període determinat com a conseqüència de la inassistència dels treballadors al centre de treball.

     
 • 449381   accident at work accident at work
   
     
  • accident de treball, n m
  • accident laboral, n m
  • es accidente de trabajo
  • es accidente laboral
  • fr accident du travail
  • en accident at work
  • en employment accident
  • en industrial accident
  • en occupational accident
  • en work accident

  Accident que té lloc pel fet de treballar o mentre es treballa, i que provoca una lesió corporal.

  Nota: 1. El concepte legal d'accident de treball engloba i exigeix la concurrència dels requisits següents: l'existència d'una lesió corporal, que la persona accidentada treballi per compte d'altri i que hi hagi una relació de causalitat entre el treball i la lesió. 2. També es consideren accidents de treball els accidents en el trajecte, els que tenen lloc en actes de salvament relacionats amb la feina, els que succeeixen en el transcurs de l'exercici de càrrecs sindicals, els que tenen lloc quan s'acompleixen tasques distintes a les de la categoria professional per ordre de l'empresari o en interès del bon funcionament de l'empresa, o els que tenen lloc quan es donen altres supòsits establerts legalment. No es consideren accidents de treball els esdeveniments que, tot satisfent aquestes condicions, es produeixin per força major aliena a la feina, per imprudència temerària del treballador o per dol.

     
 • 449497   accident report accident report
   
     
  • comunicat d'accident de treball, n m
  • es parte de accidente de trabajo
  • fr formule de déclaration d'accident
  • en accident report
  • en accident report form

  Document que ha d'omplir l'empresari en el cas d'accident laboral d'algun del seus treballadors i que ha de presentar davant l'entitat asseguradora.

     
 • 449497   accident report form accident report form
   
     
  • comunicat d'accident de treball, n m
  • es parte de accidente de trabajo
  • fr formule de déclaration d'accident
  • en accident report
  • en accident report form

  Document que ha d'omplir l'empresari en el cas d'accident laboral d'algun del seus treballadors i que ha de presentar davant l'entitat asseguradora.

     
 • 449605   accident to and from work accident to and from work
   
     
  • accident en el trajecte, n m
  • accident in itinere, n m
  • es accidente en el trayecto
  • es accidente in itinere
  • fr accident de trajet
  • en accident to and from work
  • en commuting accident
  • en travelling accident

  Accident de treball que s'esdevé anant a la feina o tornant-ne.

     
 • 449582   accrue, to accrue, to
   
     
  • meritar, v tr
  • es devengar
  • fr devenir exigible
  • fr échoir
  • en accrue, to
  • en mature, to

  Tenir dret a una retribució per raó d'un treball o un servei.