Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 449409   a destajo a destajo
   
     
  • a preu fet, adv
  • a escarada, adv sin. compl.
  • es a destajo
  • fr à la pièce

  Manera de remunerar o de cobrar segons el treball realitzat i per un preu o quantitat fixats per endavant.

     
 • 449616   a prorrata a prorrata
   
     
  • a prorrata, adv
  • es a prorrata
  • fr au prorata
  • en in proportion
  • en pro rata

  Distribuint un concepte retributiu proporcionalment a la participació en un afer.

     
 • 449726   a tanto alzado a tanto alzado
   
     
  • a un tant alçat, adv
  • es a tanto alzado
  • fr à forfait
  • en lump sum

  Manera de remunerar o de cobrar segons un preu global fixat per endavant i d'un sol cop.

     
 • 449671   abandono del puesto de trabajo abandono del puesto de trabajo
   
     
  • abandó del lloc de treball, n m
  • abandonament del lloc de treball, n m sin. compl.
  • es abandono del puesto de trabajo
  • fr abandon de poste
  • fr abandon du travail
  • en abandonment of position
  • en withdrawal from work

  Falta comesa per un treballador que voluntàriament i sense permís deixa descobert el seu lloc de treball o les funcions que li han estat encomanades.

     
 • 449716   abanico salarial abanico salarial
   
     
  • ventall salarial, n m
  • es abanico salarial
  • fr éventail des salaires
  • fr plage de salaire
  • en salary range
  • en salary spread
  • en wage range
  • en wage spread

  Diferència quantitativa entre el valor del nivell salarial màxim i el del nivell mínim d'una taula salarial.

     
 • 449545   absentismo laboral absentismo laboral
   
     
  • absentisme laboral, n m
  • es absentismo laboral
  • fr absentéisme
  • en absenteeism

  Fet de ser absent del lloc de treball.

     
 • 449678   absorción y compensación absorción y compensación
   
     
  • absorció i compensació, n f
  • es absorción y compensación

  Tècnica de neutralització dels increments salarials que es puguin produir per un augment del salari mínim interprofessional anual o per una nova negociació col·lectiva, quan els treballadors ja perceben un salari superior en conjunt i en còmput anual als mínims establerts pel conveni col·lectiu o pel mateix salari mínim interprofessional.

     
 • 449619   accidentalidad laboral accidentalidad laboral
   
     
  • accidentalitat laboral, n f
  • sinistralitat laboral, n f sin. compl.
  • es accidentalidad laboral
  • es siniestralidad laboral
  • fr taux d'accidents du travail
  • en industrial accident rate

  Índex dels accidents de treball que s'han esdevingut en uns límits territorials concrets durant un període.

     
 • 449381   accidente de trabajo accidente de trabajo
   
     
  • accident de treball, n m
  • accident laboral, n m
  • es accidente de trabajo
  • es accidente laboral
  • fr accident du travail
  • en accident at work
  • en employment accident
  • en industrial accident
  • en occupational accident
  • en work accident

  Accident que té lloc pel fet de treballar o mentre es treballa, i que provoca una lesió corporal.

  Nota: 1. El concepte legal d'accident de treball engloba i exigeix la concurrència dels requisits següents: l'existència d'una lesió corporal, que la persona accidentada treballi per compte d'altri i que hi hagi una relació de causalitat entre el treball i la lesió. 2. També es consideren accidents de treball els accidents en el trajecte, els que tenen lloc en actes de salvament relacionats amb la feina, els que succeeixen en el transcurs de l'exercici de càrrecs sindicals, els que tenen lloc quan s'acompleixen tasques distintes a les de la categoria professional per ordre de l'empresari o en interès del bon funcionament de l'empresa, o els que tenen lloc quan es donen altres supòsits establerts legalment. No es consideren accidents de treball els esdeveniments que, tot satisfent aquestes condicions, es produeixin per força major aliena a la feina, per imprudència temerària del treballador o per dol.

     
 • 449605   accidente en el trayecto accidente en el trayecto
   
     
  • accident en el trajecte, n m
  • accident in itinere, n m
  • es accidente en el trayecto
  • es accidente in itinere
  • fr accident de trajet
  • en accident to and from work
  • en commuting accident
  • en travelling accident

  Accident de treball que s'esdevé anant a la feina o tornant-ne.