Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 449381   accident de treball accident de treball
   
     
  • accident de treball, n m
  • accident laboral, n m
  • es accidente de trabajo
  • es accidente laboral
  • fr accident du travail
  • en accident at work
  • en employment accident
  • en industrial accident
  • en occupational accident
  • en work accident

  Accident que té lloc pel fet de treballar o mentre es treballa, i que provoca una lesió corporal.

  Nota: 1. El concepte legal d'accident de treball engloba i exigeix la concurrència dels requisits següents: l'existència d'una lesió corporal, que la persona accidentada treballi per compte d'altri i que hi hagi una relació de causalitat entre el treball i la lesió. 2. També es consideren accidents de treball els accidents en el trajecte, els que tenen lloc en actes de salvament relacionats amb la feina, els que succeeixen en el transcurs de l'exercici de càrrecs sindicals, els que tenen lloc quan s'acompleixen tasques distintes a les de la categoria professional per ordre de l'empresari o en interès del bon funcionament de l'empresa, o els que tenen lloc quan es donen altres supòsits establerts legalment. No es consideren accidents de treball els esdeveniments que, tot satisfent aquestes condicions, es produeixin per força major aliena a la feina, per imprudència temerària del treballador o per dol.

     
 • 449605   accident en el trajecte accident en el trajecte
   
     
  • accident en el trajecte, n m
  • accident in itinere, n m
  • es accidente en el trayecto
  • es accidente in itinere
  • fr accident de trajet
  • en accident to and from work
  • en commuting accident
  • en travelling accident

  Accident de treball que s'esdevé anant a la feina o tornant-ne.

     
 • 449605   accident in itinere accident in itinere
   
     
  • accident en el trajecte, n m
  • accident in itinere, n m
  • es accidente en el trayecto
  • es accidente in itinere
  • fr accident de trajet
  • en accident to and from work
  • en commuting accident
  • en travelling accident

  Accident de treball que s'esdevé anant a la feina o tornant-ne.

     
 • 449381   accident laboral accident laboral
   
     
  • accident de treball, n m
  • accident laboral, n m
  • es accidente de trabajo
  • es accidente laboral
  • fr accident du travail
  • en accident at work
  • en employment accident
  • en industrial accident
  • en occupational accident
  • en work accident

  Accident que té lloc pel fet de treballar o mentre es treballa, i que provoca una lesió corporal.

  Nota: 1. El concepte legal d'accident de treball engloba i exigeix la concurrència dels requisits següents: l'existència d'una lesió corporal, que la persona accidentada treballi per compte d'altri i que hi hagi una relació de causalitat entre el treball i la lesió. 2. També es consideren accidents de treball els accidents en el trajecte, els que tenen lloc en actes de salvament relacionats amb la feina, els que succeeixen en el transcurs de l'exercici de càrrecs sindicals, els que tenen lloc quan s'acompleixen tasques distintes a les de la categoria professional per ordre de l'empresari o en interès del bon funcionament de l'empresa, o els que tenen lloc quan es donen altres supòsits establerts legalment. No es consideren accidents de treball els esdeveniments que, tot satisfent aquestes condicions, es produeixin per força major aliena a la feina, per imprudència temerària del treballador o per dol.

     
 • 449619   accidentalitat laboral accidentalitat laboral
   
     
  • accidentalitat laboral, n f
  • sinistralitat laboral, n f sin. compl.
  • es accidentalidad laboral
  • es siniestralidad laboral
  • fr taux d'accidents du travail
  • en industrial accident rate

  Índex dels accidents de treball que s'han esdevingut en uns límits territorials concrets durant un període.

     
 • 449229   acomiadament acomiadament
   
     
  • acomiadament, n m
  • comiat, n m sin. compl.
  • es despido
  • fr congédiement
  • fr licenciement
  • fr renvoi
  • en discharge
  • en dismissal
  • en layoff

  Extinció d'un contracte laboral per la voluntat unilateral de l'empresari.

     
 • 449640   acomiadament col·lectiu acomiadament col·lectiu
   
     
  • acomiadament col·lectiu, n m
  • es despido colectivo
  • fr licenciement collectif
  • en collective dismissal
  • en mass layoff

  Acomiadament fonamentat en l'existència de causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força major, que afecta un nombre significatiu de treballadors d'una empresa, en relació amb la totalitat de la plantilla, durant un període de temps determinat.

     
 • 449230   acomiadament disciplinari acomiadament disciplinari
   
     
  • acomiadament disciplinari, n m
  • es despido disciplinario
  • fr licenciement disciplinaire
  • fr mise à pied disciplinaire
  • en disciplinary dismissal
  • en disciplinary layoff

  Acomiadament fonamentat en un incompliment contractual greu i culpable del treballador.

  Nota: Poden ser causa d'acomiadament disciplinari les faltes reiterades i injustificades d'assistència o puntualitat; la indisciplina o desobediència en el treball; les ofenses verbals o físiques a l'empresari, als treballadors de l'empresa o als familiars que hi conviuen; la transgressió de la bona fe contractual, així com l'abús de confiança en l'exercici del treball; la disminució continuada i voluntària en el rendiment; o l'embriaguesa o toxicomania quan són habituals i repercuteixen negativament en la feina.

     
 • 449231   acomiadament discriminatori acomiadament discriminatori
   
     
  • acomiadament discriminatori, n m
  • es despido discriminatorio
  • fr congédiement discriminatoire
  • en discriminatory dismissal

  Acomiadament fonamentat en motius prohibits per la legislació que impliquen un tractament diferent dels treballadors en situacions equivalents.

     
 • 449382   acomiadament improcedent acomiadament improcedent
   
     
  • acomiadament improcedent, n m
  • es despido improcedente
  • fr congédiement abusif
  • fr congédiement injuste
  • en unfair dismissal
  • en wrongful dismissal

  Acomiadament que la jurisdicció competent estima injustificat perquè no s'ha acreditat l'incompliment contractual al·legat per l'empresari en la carta d'acomiadament o perquè no s'han complert les formalitats requerides, que té com a efecte la readmissió o la indemnització del treballador.