Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 449633   acomiadament nul acomiadament nul
   
     
  • acomiadament nul, n m
  • es despido nulo
  • fr licenciement nul
  • en void dismissal

  Acomiadament que la jurisdicció competent anul·la en considerar que existeix una discriminació prohibida constitucionalment o legalment, o una violació dels drets fonamentals i de les llibertats públiques del treballador acomiadat, que té com a efecte la readmissió del treballador i l'abonament dels salaris que ha deixat de percebre des de la data de l'acomiadament fins a la de readmissió.

  Nota: També es considera acomiadament nul quan es donen determinats supòsits establerts legament relacionats amb l'embaràs, la maternitat o l'adopció d'infants. Per exemple, un acomiadament que té lloc durant el període de suspensió del contracte de treball per maternitat, risc durant l'embaràs, o adopció o acollida d'infants menors de cinc anys.

     
 • 449232   acomiadament procedent acomiadament procedent
   
     
  • acomiadament procedent, n m
  • es despido procedente
  • fr congédiement justifié
  • fr congédiement motivé
  • fr congédiement pour cause juste et suffisante
  • en dismissal for just cause
  • en lawful dismissal

  Acomiadament que la jurisdicció competent estima justificat perquè s'ha acreditat l'incompliment contractual al·legat per l'empresari en la carta d'acomiadament.

     
 • 449617   acomiadar acomiadar
   
     
  • acomiadar, v tr
  • despatxar, v tr sin. compl.
  • donar comiat [a], v prep sin. compl.
  • es despachar
  • es despedir
  • fr congédier
  • fr licencier
  • fr renvoyer
  • en discharge, to
  • en dismiss, to
  • en make redundant, to

  Rescindir, un empresari, un contracte laboral.

     
 • 449478   acomiadat -ada acomiadat -ada
   
     
  • acomiadat -ada, adj
  • despatxat -ada, adj sin. compl.
  • es despachado
  • es despedido
  • fr congédié
  • fr mis à pied
  • en laid off

  Dit del treballador a qui s'ha rescindit el contracte laboral.

     
 • 449244   acompte acompte
   
     
  • bestreta, n f
  • acompte, n m sin. compl.
  • avançament, n m sin. compl.
  • es adelanto
  • es anticipo
  • fr acompte
  • fr avance
  • en advance
  • en payment in advance
  • en payment on account

  Pagament parcial del salari per endavant o abans del termini establert.

     
 • 449465   acord marc acord marc
   
     
  • acord marc, n m
  • es acuerdo marco
  • fr accord-cadre
  • en framework agreement

  Acord pel qual s'han de cenyir altres acords de caràcter més concret.

  Nota: Si es tracta d'un acord marc sobre un conveni col·lectiu es pot denominar, més específicament, conveni marc.

     
 • 449233   acta acta
   
     
  • acta, n f
  • es acta
  • fr procès-verbal
  • en minutes
  • en record

  Document que constata un fet, una actuació, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord, etc., a fi que n'hi hagi constància.

     
 • 449638   acta de conciliació acta de conciliació
   
     
  • acta de conciliació, n f
  • es acta de conciliación

  Acta que constata les manifestacions i els acords subscrits en un acte de conciliació per les parts negociadores i el conciliador.

     
 • 449454   activitat normal activitat normal
   
     
  • activitat normal, n f
  • es actividad normal
  • fr activité normale
  • en normal activity

  Activitat mitjana que desenvolupa un treballador entrenat i coneixedor de la seva feina, conscient de la seva responsabilitat, sota una direcció capaç, sense excessiva fatiga física i mental, i en condicions normals.

     
 • 449455   activitat òptima activitat òptima
   
     
  • activitat òptima, n f
  • es actividad óptima
  • en optimal activity

  Activitat màxima que pot desenvolupar de manera sostenible un treballador entrenat i coneixedor de la seva feina, conscient de la seva responsabilitat, sota una direcció capaç i en condicions normals, sense detriment de la seva salut i professionalitat.