Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 
 • 449333   qualificació professional qualificació professional
   
     
  • qualificació professional, n f
  • es cualificación profesional
  • fr qualification professionnelle
  • en occupational qualification
  • en vocational qualification

  Nivell de coneixements i aptituds per a l'acompliment d'una feina específica que es reconeix a un treballador, fruit de la seva formació i experiència, i que correspon a un nivell determinat d'una taula salarial.

     
 • 449590   quitança quitança
   
     
  • quitança, n f
  • es finiquito
  • es recibo de finiquito
  • es recibo de saldo y finiquito
  • fr quittance
  • en settlement of accounts

  Document de liquidació de la part proporcional de les pagues extres, de les vacances i d'altres conceptes econòmics que dona per acabada la relació laboral entre un treballador i un empresari i per satisfetes les obligacions que se'n deriven.

     
 • 449738   quota a la seguretat social quota a la seguretat social
   
     
  • quota a la seguretat social, n f
  • es cuota a la seguridad social

  Suma dinerària de cotització que un treballador o un empresari ha de pagar al sistema de la seguretat social.

     
 • 449765   quota del treballador quota del treballador
   
     
  • quota del treballador, n f
  • quota obrera, n f
  • es cuota del trabajador
  • es cuota obrera

  Part de la quota a la seguretat social a càrrec del treballador.

     
 • 449765   quota obrera quota obrera
   
     
  • quota del treballador, n f
  • quota obrera, n f
  • es cuota del trabajador
  • es cuota obrera

  Part de la quota a la seguretat social a càrrec del treballador.

     
 • 449265   quota patronal quota patronal
   
     
  • quota patronal, n f
  • es cuota patronal
  • fr contribution patronale
  • fr cotisation patronale
  • en employers' contribution

  Part de la quota a la seguretat social a càrrec de l'empresa.

     
 • 449266   quota sindical quota sindical
   
     
  • quota sindical, n f
  • es cuota sindical
  • fr cotisation syndicale
  • en trade union dues
  • en union dues

  Quantitat de diners que un treballador ha d'abonar al sindicat al qual està afiliat.

  Nota: L'empresari té l'obligació, sempre que el treballador hi estigui explícitament d'acord, de descomptar del salari l'import de la cotització i de transferir-lo al sindicat.