Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 449453   racionalització del treball racionalització del treball
   
     
  • racionalització del treball, n f
  • es racionalización del trabajo
  • fr rationalisation du travail
  • en industrial engineering
  • en work rationalization

  Aplicació de tècniques i procediments de control i organització del procés de treball amb l'objectiu d'incrementar la producció i de disminuir els costos.

     
 • 449315   readmissió readmissió
   
     
  • readmissió, n f
  • es readmisión
  • fr réintégration
  • en reinstatement

  Acció per la qual un empresari reincorpora al seu lloc de treball un treballador que havia estat de baixa per suspensió o extinció de la relació laboral.

     
 • 449384   rebut de salari rebut de salari
   
     
  • full de nòmina, n m
  • full de salari, n m
  • rebut de salari, n m
  • nòmina, n f sin. compl.
  • es hoja salarial
  • es nómina
  • es recibo de salario
  • fr bulletin de paye
  • en paysheet
  • en payslip
  • en wage slip

  Document justificatiu del pagament dels salaris que l'empresari lliura mensualment a cada treballador i on s'especifiquen els diferents conceptes retributius.

     
 • 449334   reciclatge reciclatge
   
     
  • reciclatge, n m
  • es reciclaje
  • fr recyclage
  • en retraining

  Formació professional destinada a posar al dia els coneixements professionals dels treballadors, especialment en els progressos de la seva especialitat.

     
 • 449518   reconeixement sistemàtic reconeixement sistemàtic
   
     
  • reconeixement sistemàtic, n m
  • revisió mèdica, n f
  • es chequeo
  • es reconocimiento médico
  • es revisión médica
  • fr bilan de santé
  • fr examen de santé
  • fr examen médical
  • fr examen médical sistématique
  • en checkup
  • en medical examination

  Exploració mèdica d'una persona aparentment sana o sense símptomes d'una malaltia precisa, per tal de verificar el seu estat de salut o detectar una malaltia incipient.

     
 • 449336   reconversió reconversió
   
     
  • reconversió, n f
  • es reconversión
  • fr reclassement
  • en reclassification
  • en relocation

  Adscripció a una nova activitat d'un treballador l'ocupació anterior del qual ha estat suprimida, modificada en profunditat o reclassificada, o bé quan ha deixat de ser apte per a exercir-la.

     
 • 449643   recursos humans recursos humans
   
     
  • recursos humans, n m pl
  • es recursos humanos
  • fr ressources humaines
  • en human resources

  Capital humà de què disposa una empresa.

     
 • 449587   reducció de jornada reducció de jornada
   
     
  • reducció de jornada, n f
  • es reducción de jornada
  • fr réduction de la durée du travail
  • en reduction of working hours

  Reducció del nombre d'hores de la jornada ordinària a què un treballador té dret en circumstàncies determinades, que només li permet de percebre la retribució corresponent a les hores efectives de treball.

     
 • 449520   reducció de plantilla reducció de plantilla
   
     
  • reducció de plantilla, n f
  • es reducción de plantilla
  • fr compression du personnel
  • fr réduction du personnel
  • en staff reduction

  Disminució del nombre de treballadors d'una empresa, generalment per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força major.

     
 • 449335   reducció natural de plantilla reducció natural de plantilla
   
     
  • reducció natural de plantilla, n f
  • es reducción natural de plantilla
  • es reducción normal de plantilla
  • fr réduction normale du personnel
  • en natural redundancy

  Reducció de la plantilla d'una empresa a conseqüència de l'extinció de contractes, de jubilacions, de defuncions o d'invalideses.