Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 449726   à forfait à forfait
   
     
  • a un tant alçat, adv
  • es a tanto alzado
  • fr à forfait
  • en lump sum

  Manera de remunerar o de cobrar segons un preu global fixat per endavant i d'un sol cop.

     
 • 449409   à la pièce à la pièce
   
     
  • a preu fet, adv
  • a escarada, adv sin. compl.
  • es a destajo
  • fr à la pièce

  Manera de remunerar o de cobrar segons el treball realitzat i per un preu o quantitat fixats per endavant.

     
 • 449812   à titre indépendant à titre indépendant
   
     
  • per compte propi, adv
  • es por cuenta propia
  • fr à titre indépendant
  • fr pour compte propre
  • en as a self-employed person
  • en on own account

  A càrrec d'un mateix o en nom d'un mateix.

     
 • 449671   abandon de poste abandon de poste
   
     
  • abandó del lloc de treball, n m
  • abandonament del lloc de treball, n m sin. compl.
  • es abandono del puesto de trabajo
  • fr abandon de poste
  • fr abandon du travail
  • en abandonment of position
  • en withdrawal from work

  Falta comesa per un treballador que voluntàriament i sense permís deixa descobert el seu lloc de treball o les funcions que li han estat encomanades.

     
 • 449671   abandon du travail abandon du travail
   
     
  • abandó del lloc de treball, n m
  • abandonament del lloc de treball, n m sin. compl.
  • es abandono del puesto de trabajo
  • fr abandon de poste
  • fr abandon du travail
  • en abandonment of position
  • en withdrawal from work

  Falta comesa per un treballador que voluntàriament i sense permís deixa descobert el seu lloc de treball o les funcions que li han estat encomanades.

     
 • 449228   absence autorisée absence autorisée
   
     
  • absència autoritzada, n f
  • es ausencia autorizada
  • fr absence autorisée
  • en authorized absence
  • en leave of absence

  Absència d'un treballador del seu lloc de treball amb el permís de l'empresa.

     
 • 449545   absentéisme absentéisme
   
     
  • absentisme laboral, n m
  • es absentismo laboral
  • fr absentéisme
  • en absenteeism

  Fet de ser absent del lloc de treball.

     
 • 449605   accident de trajet accident de trajet
   
     
  • accident en el trajecte, n m
  • accident in itinere, n m
  • es accidente en el trayecto
  • es accidente in itinere
  • fr accident de trajet
  • en accident to and from work
  • en commuting accident
  • en travelling accident

  Accident de treball que s'esdevé anant a la feina o tornant-ne.

     
 • 449381   accident du travail accident du travail
   
     
  • accident de treball, n m
  • accident laboral, n m
  • es accidente de trabajo
  • es accidente laboral
  • fr accident du travail
  • en accident at work
  • en employment accident
  • en industrial accident
  • en occupational accident
  • en work accident

  Accident que té lloc pel fet de treballar o mentre es treballa, i que provoca una lesió corporal.

  Nota: 1. El concepte legal d'accident de treball engloba i exigeix la concurrència dels requisits següents: l'existència d'una lesió corporal, que la persona accidentada treballi per compte d'altri i que hi hagi una relació de causalitat entre el treball i la lesió. 2. També es consideren accidents de treball els accidents en el trajecte, els que tenen lloc en actes de salvament relacionats amb la feina, els que succeeixen en el transcurs de l'exercici de càrrecs sindicals, els que tenen lloc quan s'acompleixen tasques distintes a les de la categoria professional per ordre de l'empresari o en interès del bon funcionament de l'empresa, o els que tenen lloc quan es donen altres supòsits establerts legalment. No es consideren accidents de treball els esdeveniments que, tot satisfent aquestes condicions, es produeixin per força major aliena a la feina, per imprudència temerària del treballador o per dol.

     
 • 449578   accord collectif d'entreprise accord collectif d'entreprise
   
     
  • conveni col·lectiu d'empresa, n m
  • es convenio colectivo de empresa
  • es convenio de empresa
  • fr accord collectif d'entreprise
  • fr accord d'entreprise
  • fr convention collective d'entreprise
  • fr convention d'entreprise
  • en company agreement
  • en company-level agreement

  Conveni col·lectiu que té un àmbit d'aplicació restringit a una empresa o a un conjunt de centres de treball.