Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 
 • 414720   actividad económica actividad económica
   
     
  • activitat econòmica, n f
  • es actividad económica

  Activitat dirigida a la producció, la distribució o el consum de béns o serveis.

     
 • 414728   actividad independiente actividad independiente
   
     
  • activitat independent, n f
  • es actividad independiente

  Activitat d'una empresa que es computa a part de l'activitat principal.

     
 • 414727   actividad principal actividad principal
   
     
  • activitat principal, n f
  • es actividad principal

  Activitat que constitueix l'objectiu propi d'una empresa.

     
 • 414780   amortización amortización
   
     
  • amortització, n f
  • es amortización

  Pèrdua de valor que pateix anualment un bé a causa de l'ús o de l'avenç tecnològic, i que s'expressa amb un percentatge sobre el valor d'adquisició del bé.

     
 • 414733   aportación aportación
   
     
  • aportació, n f
  • es aportación

  Part econòmica amb què una persona contribueix a una entitat o a un producte financer i que li pot suposar deduccions a l'hora de presentar la declaració de la renda.

     
 • 414716   asignación tributaria asignación tributaria
   
     
  • assignació tributària, n f
  • es asignación tributaria

  Percentatge de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques que el contribuent decideix si es destina a l'església catòlica, a fins socials o als pressupostos generals de l'Estat.

  Nota: En l'exercici 2006 l'assignació tributària està fixada en el 0,52% de l'impost sobre la renda de les persones físiques. A partir de l'exercici 2007 aquesta xifra s'elevarà fins al 0,7%.

     
 • 414684   atribuido -da atribuido -da
   
     
  • atribuït -ïda, adj
  • es atribuido -da

  Dit del rendiment, la retenció o els ingressos que s'apliquen a una persona.

     
 • 414738   autoliquidación autoliquidación
   
     
  • autoliquidació, n f
  • es autoliquidación
  • fr autoliquidation

  Declaració d'impostos i càlcul de la quota diferencial que fa el subjecte passiu o el seu representant.