Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 
 • 414763   paro paro
   
     
  • atur, n m
  • desocupació, n f
  • es desempleo
  • es desocupación
  • es paro

  Situació laboral de les persones que no tenen feina i en busquen activament.

     
 • 414741   patrimonio patrimonio
   
     
  • patrimoni, n m
  • es patrimonio

  Conjunt de béns, de valors i de crèdits que posseeix una persona o una organització.

     
 • 414683   pérdida patrimonial pérdida patrimonial
   
     
  • pèrdua patrimonial, n f
  • es pérdida patrimonial

  Diferència negativa entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició d'un bé.

     
 • 414715   período impositivo período impositivo
   
     
  • exercici, n m
  • període impositiu, n m
  • es ejercicio
  • es período impositivo

  Període de dotze mesos, generalment un any natural, a efectes del pagament de determinats impostos.

     
 • 414742   persona física persona física
   
     
  • persona física, n f
  • es persona física

  Persona susceptible de ser subjecte de drets i obligacions.

     
 • 414797   persona jurídica persona jurídica
   
     
  • persona jurídica, n f
  • es persona jurídica

  Conjunt de persones o de béns reconegut com a subjecte de drets i obligacions.

     
 • 414777   plan de pensiones plan de pensiones
   
     
  • pla de pensions, n m
  • es plan de pensiones

  Sistema de previsió personal voluntari i lliure, complementari o no de la seguretat social, pel qual una persona fa unes aportacions constants o variables a canvi de rebre rendes o capitals en cas de jubilació, de supervivència, de viduïtat, d'orfenesa, d'invalidesa o de situacions imprevistes com ara l'atur.

     
 • 414775   plazo plazo
   
     
  • termini, n m
  • es plazo

  Període de temps fixat per al compliment d'una obligació tributària.

     
 • 414781   prescripción prescripción
   
     
  • prescripció, n f
  • es prescripción

  Pèrdua del dret que té la hisenda pública d'exigir un tribut o una sanció a causa del temps que ha transcorregut.

     
 • 414739   prorratear prorratear
   
     
  • prorratejar, v tr
  • es prorratear

  Distribuir un concepte retributiu en parts proporcionals fetes efectives periòdicament.