Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 414789   recurso recurso
   
     
  • recurs, n m
  • es recurso

  Acció de demanar l'anul·lació o la modificació d'un acte administratiu.

     
 • 414687   reducción reducción
   
     
  • reducció, n f
  • es reducción

  Disminució de la quantitat d'impostos que ha de pagar el contribuent en complir alguna de les condicions que prescriu la llei.

     
 • 414698   régimen de atribución de rentas régimen de atribución de rentas
   
     
  • règim d'atribució de rendes, n m
  • es régimen de atribución de rentas

  Règim pel qual les rendes d'una entitat no estan subjectes a l'impost de societats, sinó que es traspassen directament als socis perquè les integrin a les seves declaracions, segons el percentatge de participació que tinguin en l'entitat.

  Nota: Dins de les entitats sotmeses al règim d'atribució de rendes s'inclouen les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns, les entitats constituïdes a l'estranger amb naturalesa jurídica idèntica o anàloga a les constituïdes d'acord amb les lleis espanyoles, i qualsevol altra entitat que constitueixi una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

     
 • 414721   régimen de estimación directa régimen de estimación directa
   
     
  • règim d'estimació directa, n m
  • es régimen de estimación directa

  Règim utilitzat per a determinar els rendiments nets d'activitats econòmiques que calcula la base imposable a partir de l'aportació de dades i de documents consignats en llibres comptables i de registre.

  Nota: El règim d'estimació directa aplica directament les normes de l'impost de societats.

     
 • 414724   régimen de estimación objetiva régimen de estimación objetiva
   
     
  • règim d'estimació objectiva, n m
  • es régimen de estimación objetiva

  Règim utilitzat per a determinar els rendiments nets d'activitats econòmiques que calcula la base imposable a partir de les dades aportades pel contribuent i d'índexs o mòduls establerts per l'administració.

     
 • 414798   régimen de imputación de rentas régimen de imputación de rentas
   
     
  • règim d'imputació de rendes, n m
  • es régimen de imputación de rentas

  Règim especial de tributació la finalitat del qual és aconseguir la plena identificació entre la base imposable i la capacitat econòmica del contribuent, mitjançant la incorporació en la seva declaració de rendes que deriven de la titularitat de determinats immobles urbans i de rendes obtingudes a través d'entitats interposades.

     
 • 414793   régimen especial régimen especial
   
     
  • règim especial, n m
  • es régimen especial

  Règim del nivell contributiu de la seguretat social que comprèn els treballadors autònoms, agraris, empleats de la llar, i els treballadors del mar i de la mineria del carbó.

     
 • 414703   rendimiento de actividades económicas rendimiento de actividades económicas
   
     
  • rendiment d'activitats econòmiques, n m
  • es rendimiento de actividades económicas, n m

  Rendiment que prové del treball personal i del capital, o només d'un dels dos factors, quan el contribuent és qui dirigeix els mitjans de producció i els recursos humans, amb l'objectiu d'intervenir en la producció o distribució de béns o de serveis.

     
 • 414680   rendimiento del capital inmobiliario rendimiento del capital inmobiliario
   
     
  • rendiment del capital immobiliari, n m
  • es rendimiento del capital inmobiliario

  Rendiment que un contribuent obté de la propietat d'immobles, rústics o urbans, o de drets reals sobre aquests, i que deriva de l'arrendament o de la constitució o cessió de drets o de facultats d'ús o gaudi, sempre que no hi realitzi cap activitat econòmica.

     
 • 414679   rendimiento del capital mobiliario rendimiento del capital mobiliario
   
     
  • rendiment del capital mobiliari, n m
  • es rendimiento del capital mobiliario

  Rendiment, en diners o en espècie, que un contribuent obté amb la transmissió d'actius financers que tenen un rendiment explícit o amb determinats contractes d'assegurances qualificats com a increments patrimonials, sempre que no hi realitzi cap activitat econòmica.