Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 414722   IAE IAE
   
     
  • impost sobre activitats econòmiques, n m
  • IAE, n m sigla
  • es impuesto sobre actividades económicas
  • es IAE sigla

  Impost que té com a fet imposable la realització d'una activitat econòmica, sense una relació directa amb el resultat que se n'obtingui.

     
 • 414771   immoble immoble
   
     
  • immoble, n m
  • es inmueble

  Bé que consisteix en terres i edificacions.

     
 • 414751   import import
   
     
  • import, n m
  • es importe

  Quantitat global de diner d'una operació econòmica.

     
 • 414722   impost sobre activitats econòmiques impost sobre activitats econòmiques
   
     
  • impost sobre activitats econòmiques, n m
  • IAE, n m sigla
  • es impuesto sobre actividades económicas
  • es IAE sigla

  Impost que té com a fet imposable la realització d'una activitat econòmica, sense una relació directa amb el resultat que se n'obtingui.

     
 • 414709   impost sobre el patrimoni impost sobre el patrimoni
   
     
  • impost sobre el patrimoni, n m
  • es impuesto sobre el patrimonio

  Impost directe, personal i progressiu que grava el conjunt de béns i drets de contingut econòmic, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminueixen el seu valor.

     
 • 414726   impost sobre el valor afegit impost sobre el valor afegit
   
     
  • impost sobre el valor afegit, n m
  • IVA, n m sigla
  • es impuesto sobre el valor añadido
  • es IVA sigla

  Impost indirecte que grava les diferents fases per les quals passen els béns i serveis, des de la seva producció fins al consum final, prenent com a base l'augment del valor produït en cada fase.

     
 • 414701   impost sobre la renda de les persones físiques impost sobre la renda de les persones físiques
   
     
  • impost sobre la renda de les persones físiques, n m
  • IRPF, n m sigla
  • es impuesto sobre la renta de las personas físicas
  • es IRPF sigla

  Impost directe i personal que grava la renda de les persones físiques ateses les seves circumstàncies personals i familiars.

     
 • 414752   imputació imputació
   
     
  • imputació, n f
  • es imputación

  Incorporació d'un tribut a la base imposable del contribuent.

     
 • 414700   imputació de rendes immobiliàries imputació de rendes immobiliàries
   
     
  • imputació de rendes immobiliàries, n f
  • es imputación de rentas inmobiliarias

  Imputació que fa el contribuent en ser propietari o titular d'un dret real de gaudi sobre un bé immoble urbà, o per la titularitat d'un dret real d'aprofitament per torns sobre immobles urbans, sempre que l'immoble no generi rendiments de capital immobiliari.

     
 • 414725   índex corrector índex corrector
   
     
  • índex corrector, n m
  • es índice corrector

  Índex que s'aplica a determinades activitats i que s'utilitza per a graduar-ne el rendiment net.

  Nota: Hi ha dos tipus d'índexs correctors: el general i l'especial.