Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 
 • 414736   quota autonòmica quota autonòmica
   
     
  • quota autonòmica, n f
  • es cuota autonómica

  Part de l'import que paga el declarant que correspon a la comunitat autònoma i que resulta de multiplicar la quota diferencial pel percentatge d'impost sobre la renda de les persones físiques cedit a la comunitat autònoma.

     
 • 414692   quota diferencial quota diferencial
   
     
  • quota diferencial, n f
  • es cuota diferencial

  Import que el declarant ha d'ingressar o se li ha de retornar, i que resulta de restar de la quota líquida les retencions i altres pagaments a compte aplicables en cada cas.

     
 • 414735   quota estatal quota estatal
   
     
  • quota estatal, n f
  • es cuota estatal

  Part de l'import que paga el declarant que resulta de multiplicar la quota diferencial pel percentatge d'impost sobre la renda de les persones físiques que deté l'Estat.

     
 • 414689   quota íntegra quota íntegra
   
     
  • quota íntegra, n f
  • es cuota íntegra

  Quota que s'obté en aplicar el tipus de gravamen a la base imposable, abans d'aplicar les bonificacions legals previstes per a cada tribut.

     
 • 414691   quota líquida quota líquida
   
     
  • quota líquida, n f
  • es cuota líquida

  Quota que s'obté en restar de la quota íntegra les deduccions que estableix la llei per a cada tribut.

     
 • 414758   quota resultant quota resultant
   
     
  • quota resultant, n f
  • es cuota resultante

  Resultat d'aplicar sobre la quota líquida les deduccions per doble imposició de dividends, per doble imposició internacional, per doble imposició per la imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge, o les compensacions fiscals per arrendament o adquisició de l'habitatge habitual.

  Nota: El resultat de la quota resultant ha de ser positiu o igual a zero.