Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 414747   renda vitalícia renda vitalícia
   
     
  • renda vitalícia, n f
  • es renta vitalicia

  Ingrés periòdic que rep el contribuent durant tota la seva vida, en contraprestació a un capital pagat.

     
 • 414703   rendiment d'activitats econòmiques rendiment d'activitats econòmiques
   
     
  • rendiment d'activitats econòmiques, n m
  • es rendimiento de actividades económicas, n m

  Rendiment que prové del treball personal i del capital, o només d'un dels dos factors, quan el contribuent és qui dirigeix els mitjans de producció i els recursos humans, amb l'objectiu d'intervenir en la producció o distribució de béns o de serveis.

     
 • 414680   rendiment del capital immobiliari rendiment del capital immobiliari
   
     
  • rendiment del capital immobiliari, n m
  • es rendimiento del capital inmobiliario

  Rendiment que un contribuent obté de la propietat d'immobles, rústics o urbans, o de drets reals sobre aquests, i que deriva de l'arrendament o de la constitució o cessió de drets o de facultats d'ús o gaudi, sempre que no hi realitzi cap activitat econòmica.

     
 • 414679   rendiment del capital mobiliari rendiment del capital mobiliari
   
     
  • rendiment del capital mobiliari, n m
  • es rendimiento del capital mobiliario

  Rendiment, en diners o en espècie, que un contribuent obté amb la transmissió d'actius financers que tenen un rendiment explícit o amb determinats contractes d'assegurances qualificats com a increments patrimonials, sempre que no hi realitzi cap activitat econòmica.

     
 • 414678   rendiment del treball rendiment del treball
   
     
  • rendiment del treball, n m
  • es rendimiento del trabajo

  Rendiment, en diners o en espècie, que deriva directament o indirectament del treball personal o de la relació laboral o estatutària i que no té el caràcter de rendiment d'activitats econòmiques.

     
 • 414677   rendiment íntegre rendiment íntegre
   
     
  • rendiment íntegre, n m
  • es rendimiento íntegro

  Import total dels ingressos que obté el subjecte passiu.

     
 • 414755   rendiment net rendiment net
   
     
  • rendiment net, n m
  • es rendimiento neto

  Resultat que s'obté en descomptar les despeses deduïbles dels ingressos íntegres computables.

     
 • 414790   reposició reposició
   
     
  • reposició, n f
  • es reposición

  Substitució dels béns sinistrats per uns altres de qualitat i estat semblants.

     
 • 414782   requeriment requeriment
   
     
  • requeriment, n m
  • es requerimiento

  Instigació feta per l'administració tributària perquè el contribuent executi un acte determinat.

     
 • 414783   residència habitual residència habitual
   
     
  • residència habitual, n f
  • es residencia habitual

  Lloc on el subjecte passiu resideix almenys 183 dies del període impositiu i on es troba el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics.