Diccionari de motociclisme

 

 

Aquest diccionari recull dos-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l’esport i revisats per especialistes de la Federació Catalana de Motociclisme i del Circuit de Catalunya.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.. Diccionari de motociclisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/7/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

Aquest diccionari recull dos-cents termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l’esport i revisats per especialistes de la Federació Catalana de Motociclisme i del Circuit de Catalunya.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.. Diccionari de motociclisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/7/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

This dictionary gathers two hundred terms related to motorcycling, with the denominations and the definition in Catalan and the equivalents in Spanish, French and English, coming from the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'), published by TERMCAT in 2010 and revised by specialists from the Motorcycling Catalan Association and the Circuit de Catalunya. 

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta ('Text search').

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.. Diccionari de motociclisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/7/>

 

Last update: 05-11-2018

 

Este diccionario incluye doscientos términos con las denominaciones y la definición en catalán y con los equivalentes en castellano, francés e inglés, procedentes del Diccionari  general de l'esport ('Diccionario General del Deporte'), y revisados por especialistas de la Federación Catalana de Motociclismo y del Circuito de Catalunya.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.. Diccionari de motociclisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/7/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018

 

Ce dictionnaire contient dos cents termes relatifs au domaine du motocyclisme, avec les dénominations et la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais, en provenance du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire Général du Sport »), publié par TERMCAT en 2010 et révisés par spécialistes de la Fédération Catalane de Motocyclisme et du Circuit de Catalunya.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA.. Diccionari de motociclisme [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/7/>

 

Dernière actualisation: 05-11-2018