Diccionari de patinatge artístic sobre gel

   

Diccionari de patinatge artístic sobre gel

 

 

Aquest diccionari recull un centenar de termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l’esport, editat pel TERMCAT l’any 2010, i revisats per especialistes de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.

  

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de patinatge artístic sobre gel [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/8/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

Aquest diccionari recull un centenar de termes amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès, provinents del Diccionari general de l’esport, editat pel TERMCAT l’any 2010, i revisats per especialistes de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.

  

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de patinatge artístic sobre gel [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/8/>

 

Darrera actualització: 26-10-2014

 

The Diccionari de patinatge artístic sobre gel ('Dictionary on ice figure skating') gathers exactly 107 terms with the equivalents in Spanish, French and English, coming from the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'). These terms have been validated by specialists from the Catalan Winter Sports Federation and, moreover, most of them come from a standardization session carried out in July 2005 with several specialists in this modality and have been guaranteed by TERMCAT Supervisory Council.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de patinatge artístic sobre gel [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/8/>

 

Last update: 26-10-2014

 

El Diccionari de patinatge artístic sobre gel ('Diccionario de patinaje artístico sobre hielo') recoge exactamente 107 términos con los equivalentes respectivos en castellano, francés e inglés, procedentes del Diccionari general de l’esport ('Diccionario general del deporte'). Estos términos han sido revisados por especialistas de la Federación Catalana de Deportes de Invierno y, además, un buen número de ellos procede de una sesión de normalización efectuada en julio de 2005 con diversos especialistas de esta modalidad y han sido avalados posteriormente por el Consejo Supervisor de TERMCAT.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de patinatge artístic sobre gel [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/8/>

 

Última actualitzación: 26-10-2014

 

Le Diccionari de patinatge artístic sobre gel (« Dictionnaire du patinage artistique sur glace ») recueille exactement 107 termes avec les équivalents respectifs en espagnol, français et anglais, procédant du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire générale du Sport »). Ces termes ont été révisés par spécialistes de la Fédération Catalane de Sports d’Hiver et, en plus, un grand nombre procèdent d’une session de normalisation effectuée en juillet 2005 avec plusieurs spécialistes de cette modalité et ont été avalisés postérieurement par le Conseil Superviseur du TERMCAT.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de patinatge artístic sobre gel [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2007. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/8/>

 

Dernière actualisation: 26-10-2014